Palvelu

Vesistöjenhoitoavustus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae avustusta täyttämällä sähköinen avustushakemuslomake, joka julkaistaan haun auetessa Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Avustushakemukset tulee toimittaa hakuaikana, viimeistään viimeisenä hakupäivänä 30.4. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakulomake: Sähköinen hakulomake

Toimita hakemuksen mukana seuraavat liitteet:

  • Todistus yhdistyksen / osakaskunnan perustamisesta (jos haette tukea ensimmäistä kertaa)
  • Selvitys: kuitit/todistukset aikaisemmin maksetun tuen käytöstä, tuloslaskelma ja tase.

Täytä Selvitys tuen käytöstä Rovaniemen kylien kehittämissäätiölle -lomake.

Voit lisätä liitteet sähköiseen hakemukseen mukaan tai lähettää kirjaamoon osoitteeseen:

Rovaniemen kaupunki, kirjaamo PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi.

Kuoreen / sähköpostin otsikoksi merkintä: ”Vesistöjenhoitoavustus".

Tukea myönnetään kyläalueilla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, jotka ovat rekisteröity ennen vuotta 2023.

Tuen enimmäismäärä on 2000 euroa yhdistystä kohden.

Hoitokalastus / hoitotoimenpide pitää suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin ja avustusta on haettava erikseen jokaiselle toimenpidevuodelle.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että aiempien vuosien tukien selvitykset on hyväksytty.

Avustuksen kohteena olevat toimenpiteet

  • kohteen kalarakenteen selvittäminen
  • hoitokalastustoimenpiteet
  • vesikasvillisuuden niitto
  • hoitokalastuksen toteuttamisessa hankittavien pyydysten (rysät, katiskat) on oltava sellaisia, että niistä voidaan vapauttaa elävänä kalastuslain mukaan alamittaiset kalat sekä petokalat.

Tukea ei myönnetä:

Verkkojen, veneiden, perämoottoreiden yms. pienhankintoihin tukea ei myönnetä eikä poikaskalojen hankintaan.

Palvelun asiointikanavat

Alueelliset palvelut

Alueellisten palvelujen toimisto.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Arkipäivisin
Ma - Pe: 09:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
vesistöalueet, niitto, vesistöjen tila, nuottakalastus, sisävesikalat, lajistokartoitus, vesistöjen kunnostus