Palvelu

Vesistöjenhoitoavustus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae avustusta täyttämällä sähköinen avustushakemuslomake, joka julkaistaan 1.4. Rovaniemen kylien kehittämissäätiön sekä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Avustushakemukset tulee toimittaa hakuaikana, viimeistään viimeisenä hakupäivänä 28.4. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakulomake: Sähköinen hakulomake

Toimita hakemuksen mukana seuraavat liitteet:

  • Todistus yhdistyksen / osakaskunnan perustamisesta (jos haette tukea ensimmäistä kertaa)
  • Selvitys: kuitit/todistukset aikaisemmin maksetun tuen käytöstä, tuloslaskelma ja tase.

Avustuksen selvitys

Täytä Selvitys tuen käytöstä Rovaniemen kylien kehittämissäätiölle -lomake.

Lähetä vuoden 2023 tai aiempien vuosien selvitys Rovaniemen kaupungin kirjaamoon.

Voit lisätä selvityksen liitteineen sähköiseen hakemukseen mukaan tai lähettää kirjaamoon osoitteeseen:

Rovaniemen kaupunki, kirjaamo PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi.

Kuoreen / sähköpostin otsikoksi merkintä: ”Vesistöjenhoitoavustus".

Tukea myönnetään kyläalueilla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, jotka ovat rekisteröity ennen vuotta 2024.

Tuen enimmäismäärä on 2000 euroa yhdistystä kohden.

Hoitokalastus / hoitotoimenpide pitää suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin ja avustusta on haettava erikseen jokaiselle toimenpidevuodelle.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että aiempien vuosien tukien selvitykset on hyväksytty.

Avustuksen kohteena olevat toimenpiteet

  • kohteen kalarakenteen selvittäminen
  • hoitokalastustoimenpiteet
  • vesikasvillisuuden niitto
  • hoitokalastuksen toteuttamisessa hankittavien pyydysten (rysät, katiskat) on oltava sellaisia, että niistä voidaan vapauttaa elävänä kalastuslain mukaan alamittaiset kalat sekä petokalat.

Tukea ei myönnetä:

Verkkojen, veneiden, perämoottoreiden yms. pienhankintoihin tukea ei myönnetä eikä poikaskalojen hankintaan.

Isommat hankkeet ohjataan haettaviksi Lapin ELY-keskuksen avustushakuun

Voit hakea tukea Lapin ELY -keskukselta, joka tukee hankkeita, joilla parannetaan ja ylläpidetään maaseutualueiden ja kylien luonnonvaroja.

Avustuksia voidaan myöntää yhteiskäyttöiseen kalustoon, kuten:

  • rysät
  • nuotat
  • niittokalusto (sis. vene, moottori ja traileri)

Tuen kohteena ovat ensisijaisesti vesistöhankkeet, joissa järven ekologinen tila on tyydyttävä tai hyvä, mutta riskissä heikentyä (lisätietoa vesi.fi).

Maaseudun ympäristö- ja ilmastoinvestointien haku on avoinna 30.4.2024 saakka.

Lue lisätietoja sivulta maaseutu.fi/kehittajalle/ymparisto-ja-ilmasto/

Palvelun asiointikanavat

Alueelliset palvelut

Alueellisten palvelujen toimisto.

Ainonkatu 1, 96200 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Arkipäivisin
Ma - Pe: 09:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
vesistöalueet, niitto, vesistöjen tila, nuottakalastus, sisävesikalat, lajistokartoitus, vesistöjen kunnostus