Palvelu

Veteraanikuntoutus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Rintamaveteraanikuntoutusta haetaan oheisen linkin tulostettavalla hakemuslomakkeella ja se tulee toimittaa Ikäosaamiskeskuksen toimistotyöntekijälle. Lomakkeen voi myös tilata soittamalla. Hakemuksen voi tehdä veteraani, hänen valtuuttamansa henkilö, omainen tai veteraanin puolesta sosiaali- ja terveysviranomainen. Hakemuksen liitteeksi riittää veteraanin palvelutarpeen arviointi. Lääkärinlausunto tulee hankkia, jos veteraanin terveydentila sitä vaatii tai toimintakykyluokka joudutaan määrittelemään uudestaan. Rintamaveteraani voi hakea kuntoutuksesta aiheutuneiden matkakustannusten korvausta Kelan toimistosta. Taksia käytettäessä se on aina tilattava Kelan palvelunumerosta Lappi 0800 302 240.

Rintamaveteraanikuntoutukseen ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939 – 1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Rintamaveteraanille ja hänen aviopuolisolleen kuntoutus on maksutonta. Myös rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitos- ja päiväkuntoutukseen, mutta hänellä ei ole oikeutta avokuntoutukseen.

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen määrärahan, jolla kaupungin on määrä järjestää oman kuntansa rintamaveteraaneille kuntoutusta. Rintamaveteraanin kuntoutus voidaan toteuttaa laitos- , päivä-  tai avokuntoutuksena. Myös laitos- ja perhehoidossa asuvalla veteraanilla on oikeus saada em. kuntoutusta. Laitoskuntoutuspaikat ovat valtiokonttorin kilpailuttamia palveluntuottajia, kun taas päivä- ja avokuntoutuksen palveluntuottajissa noudatetaan kaupungin hankintasopimusta. Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) ja asetukseen rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1348/1988). Lisäksi noudatetaan valtion viranomaisten antamia ohjeita (vuosittain tuleva ohjekirje).

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen pienteollisuustalo, Piekkari

Rovaniemen pienteollisuustalo Piekkarissa toimii kunnan terveydenhuollon, ikäihmisten ja vammaissosiaalityön palveluyksiköitä.

Pohjolankatu 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Hammashoitolan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 14:30

Perhesuunnitteluneuvolan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 12:00

Ikäihmisten neuvontapiste Nestori
Ma - Pe: 09:00 - 16:00

Opiskeluterveydenhuollon aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
veteraanikuntoutus, sotaveteraanit