Palvelu

Vuorotteluvapaalle jääminen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Selvitä hyvissä ajoin ennen vuorottelusopimuksen tekemistä työttömyysetuutesi maksajan kanssa, riittääkö työhistoriasi vuorotteluvapaalle jäämiseen. Ota myös yhteyttä kotikuntaan vuorotteluvapaan edellytysten selvittämiseksi.

Sovi vapaasta kirjallisesti työnantajasi kanssa (Vuorotteluvapaasopimus). Toimita kolmena kappaleena täytetystä ja molempien allekirjoittamasta sopimuksesta yksi kappale kotikuntaan hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Lähetä kotikuntaan myös sijaisesi työsopimus, määräyskirja tai muu luotettava selvitys hänen palkkaamisestaan vuorotteluvapaasi ajaksi ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen.

Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa tai virkasuhteessa tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Päätoiminen yrittäjä ei voi jäädä vuorotteluvapaalle.

Vuorotteluvapaalta ei voi jäädä suoraan eläkkeelle. Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on hänen vanhuuseläkkeensä alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vuorotteluvapaata voi saada, jos ennen vuorotteluvapaata on ollut 20 vuotta työssä. Tästä ajasta enintään neljännes voi olla työntekoon rinnastettavaa aikaa eli aikaa, jolta on maksettu äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa. Myös hoitovapaalla sekä varusmies- ja siviilipalveluksessa oloaika on työntekoon rinnastettavaa aikaa.

Uudelle vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että on kerryttänyt uutta työhistoriaa viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.

Vuorottelusopimuksessa työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voi palkata henkilön, joka on ollut työtön yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijainen voi olla myös alle 30-vuotias henkilö, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi sekä henkilö, joka vuorotteluvapaan alkaessa alle on 25-vuotias tai yli 55- vuotias. Sijaisen on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Palvelun asiointikanavat

Oma asiointi henkilöasiakkaille

Oma asiointi henkilöasiakkaille on TE-palveluiden verkkoasiointikanava.

Lisätietoja

Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut kokoaa yhteen Rovaniemen kaupungin kuntatyöllistämisen, työllisyyden kuntakokeilun, Ohjaamon ja Osaamon palvelut.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI,
Työllisyyspalvelut sijaitsevat Ohjaamon ja Osaamon kanssa samoissa tiloissa Kauppakeskus Rinteenkulman toisessa kerroksessa.

Aukioloajat

Ma - To: 10:00 - 16:00
Pe: 10:00 - 15:00

vappu (suljettu) (1.5.2024)

Lisätietoja
Asiasanat
vuorotteluvapaa, urasuunnittelu