Palvelu

Yksityinen perhepäivähoito

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta joko palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella.

Rovaniemellä yksityinen perhepäivähoito tapahtuu palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

  • Mikäli perhepäivähoitaja ei ole kunnan hyväksymä palvelusetelituottaja, hae Kelalta yksityisen hoidon tukea.
  • Mikäli perhepäivähoitaja on kunnan hyväksymä palvelusetelituottaja, hae kunnan palveluseteliä. Katso tarkemmat ohjeet Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen verkkosivuilta kohdasta perhepäivähoito palveluseteliyrityksessä.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta ja sen maksusta. Perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka tavallisesti järjestää varhaiskasvatusta omassa kodissaan. Ryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan. Viranomaiset valvovat yksityistä perhepäivähoitoa.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128
Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Palvelun asiointikanavat

Perhepäivähoidon ohjaaja

Perhepäivähoidon ohjaajalta voit kysyä lisätietoja perhepäivähoidon järjestämisestä joko sähköpostilla tai puhelimella.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisätietoja
Asiasanat
perhepäivähoito (päivähoito), yksityisen hoidon tuki (lastenhoidon tuet), varhaiskasvatus, perhepäivähoito (varhaiskasvatus)