Palvelu

Yleisten alueiden käyttöluvat

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Kaikki Rovaniemen kaupungin yleisten alueiden käyttö edellyttää kaupungin lupaa. Yleisten alueiden käytöstä peritään voimassa olevan hinnaston mukaista korvausta.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.

Hinnasto löytyy kaupungin verkkosivuilta sekä sähköisestä asiointipalvelusta.

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Palvelun asiointikanavat

Asiasanat
kadut, puistot, katujen käyttöluvat, viheralueiden käyttöluvat, luvat, yleisötilaisuudet, mainosluvat, yhteiskunnalliset tapahtumat

Aiheeseen liittyviä uutisia

Liittyvät sivut