Palvelu

Yleisten alueiden käyttöluvat

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Kaikki Rovaniemen kaupungin yleisten alueiden käyttö edellyttää kaupungin lupaa. Yleisten alueiden käytöstä peritään voimassa olevan hinnaston mukaista korvausta.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.

Hinnasto löytyy kaupungin verkkosivuilta sekä sähköisestä asiointipalvelusta.

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Palvelun asiointikanavat

Yleisten alueiden sähköinen asiointipalvelu

Yleisten alueiden sähköisen asiointipalvelun avulla voit hoitaa yleisten alueiden käyttöä koskevan lupa-asioinnin.

Lisätietoja
Asiasanat
kadut, viheralueet, puistot, katujen hoito, katujen käyttöluvat, viheralueiden käyttöluvat, luvat, yleisötilaisuudet, mainosluvat, yhteiskunnalliset tapahtumat