Palvelu

Ympäristölupa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi,Englanti
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Hae ympäristölupaa oheisella lomakkeella. Käytä toimialakohtaista lomaketta, mikäli sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa käytä yleistä ympäristölupahakemuslomaketta. Täydennä lomakkeen tietoja tarvittaessa erillisillä liitteillä.

Tutustu ympäristölupahakemuslomakkeeseen ja sen täyttöohjeeseen huolella. Harkitse tarvitsetko hakemuksen laatimiseksi ulkopuolista asiantuntija-apua.

Toimita ympäristölupahakemus liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maksu perustuu ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140713
Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190764
Ympäristönsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Palvelun asiointikanavat

Ampumaratojen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake ampumaradoille.

Lisätietoja

Eläinsuojien ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake eläinsuojille.

Lisätietoja

Kattilalaitosten ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake kattilalaitoksille.

Lisätietoja

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake kivenlouhimoille ja -murskaamoille.

Lisätietoja

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Tällä lomakkeella haet maa-aineslupaa ja ympäristölupaa yhdessä, jos maa-ainesten ottamiseen liittyy kivenlouhintaa tai kivenmurskaamo.

Lisätietoja

Turkistarhojen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake turkistarhoille.

Lisätietoja

Yleinen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemus toimintaan, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Lisätietoja

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Ympäristövalvonnan toimipiste on suljettu 8.7.-21.7. Tapaamiset vain erikseen sopimalla. (suljettu) (8.7.2024 - 21.7.2024)

Lisätietoja
Asiasanat
ympäristövalvonta, ympäristöilmoitukset, ympäristöluvat