Palvelu

Ympäristölupa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Hae ympäristölupaa oheisella lomakkeella. Käytä toimialakohtaista lomaketta, mikäli sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa käytä yleistä ympäristölupahakemuslomaketta.

Toimita kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluva hakemus ympäristönsuojelun toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Ympäristöluvasta perittävästä maksusta määrätään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee, alkaa tuottaa päästöjä ja jos toiminnassa tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tarvitaan myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140713
Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190764#Pidp446929760
Ympäristönsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Palvelun asiointikanavat

Ampumaratojen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake ampumaradoille.

Lisätietoja

Eläinsuojien ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake eläinsuojille.

Lisätietoja

Kattilalaitosten ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake kattilalaitoksille.

Lisätietoja

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake kivenlouhimoille ja -murskaamoille.

Lisätietoja

Turkistarhojen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake turkistarhoille.

Lisätietoja

Yleinen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemus toimintaan, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelun toimipiste

Ympäristönsuojelun toimipiste.

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
ympäristöluvat