Palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Tee ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toimita ilmoitus Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluun, ympäristötarkastaja käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset toiminnassa noudatettavat määräykset. Määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka ilmoitusta ei olisi tehty.

Asianosaiset saavat tiedon päätöksestä. Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu neuvoo koeluonteiseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maksu on määrätty ympäristölautakunnan vahvistamassa taksassa.

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, joka myös myöntää toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita on käytössä, millaisia päästöjä voi syntyä, mitä mittauskeinoja ne vaativat ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Palvelun asiointikanavat

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta.

Lisätietoja

Ympäristönvalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
ympäristövalvonta, ympäristöilmoitukset, ympäristöluvat, ympäristönsuojelulaki, koetoiminta