Palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Poikkeuksellisesta tilanteesta, josta aiheutuu välitöntä ympäristön pilaantumista tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa, on ilmoitettava viranomaiselle. Poikkeuksellinen tilanne voi aiheutua esimerkiksi onnettomuuden, tuotantohäiriön tai rakennelman tai laitteen purkamisen yhteydessä syntyvistä odottamattomista päästöistä ympäristöön.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, tee ilmoitus luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa tee ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle. Tee ilmoitus myös tilanteista, joihin ei tarvitse lupaa.

Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, ilmoita asiasta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Sen jälkeen sinun tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.

Jos kyseessä on luvanvarainen, ilmoituksenvarainen tai rekisteröitävä toiminta, on toiminnasta vastaavan viipymättä toimitettava valvontaviranomaiselle suunnitelma päästöjen ja jätteiden sekä niistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen rajoittamiseksi.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä.

Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Palvelun asiointikanavat

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
ympäristövalvonta, ympäristöilmoitukset