Palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, ilmoitus tulee tehdä luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristöviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilanteita, joihin ei ole tarvittu lupaa.

Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, asiasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Sen jälkeen, kun ilmoitus poikkeuksellisesta toiminnasta on tehty, ilmoituksen tekijän tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.

Ilmoita poikkeuksellisesta tilanteesta viipymättä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvontaan tai Lapin ELY-keskukseen.

Poikkeuksellisesta tilanteesta ei ole erillistä ilmoituslomaketta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Mikäli ilmoituksen perusteella on tarpeen tehdä päätös ja antaa määräykset mm. toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, on ilmoituksen käsittely maksullista. Maksu on määrätty ympäristölautakunnan vahvistamassa taksassa.

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä.

YLS 123 § Poikkeuksellinen tilanne luvanvaraisessa ja rekisteröitävässä toiminnassa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527#Pidp447598128
YSL 120 § Poikkeuksellinen tilanne muussa kuin luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527#Pidp447587456
Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Palvelun asiointikanavat

Ympäristönsuojelun toimipiste

Ympäristönsuojelun toimipiste.

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
ympäristöilmoitukset