Palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, tee ilmoitus luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa tee ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle. Tee ilmoitus myös tilanteista, joihin ei tarvitse lupaa.

Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, ilmoita asiasta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Sen jälkeen sinun tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.

Ilmoita poikkeuksellisesta tilanteesta viipymättä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvontaan tai Lapin ELY-keskukseen.

Poikkeuksellisesta tilanteesta ei ole erillistä ilmoituslomaketta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Mikäli ilmoituksen perusteella on tarpeen tehdä päätös ja antaa määräykset mm. toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, on ilmoituksen käsittely maksullista. Maksu on määrätty ympäristölautakunnan vahvistamassa taksassa.

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hätäkeskukseen. Tilanne voi aiheutua onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä, purkutöistä tai muusta syystä.

YLS 123 § Poikkeuksellinen tilanne luvanvaraisessa ja rekisteröitävässä toiminnassa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527#Pidp447598128
YSL 120 § Poikkeuksellinen tilanne muussa kuin luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527#Pidp447587456
Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Palvelun asiointikanavat

Ympäristönvalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
ympäristövalvonta, ympäristöilmoitukset