Palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Tee rekisteröinti-ilmoitus oheisella toimialakohtaisella lomakkeella.

Toimita ilmoituslomake liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaa ei voida rekisteröidä jos:

  • Toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.
  • Toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta.
  • Jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista.
  • Toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
  • Toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Hae tällaisissa tapauksissa toiminnalle ympäristölupa.

Maksu perustuu ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120846
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200314
Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/smur/2017/20171065
Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180858
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta: https://finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150064

Palvelun asiointikanavat

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Lomake asfalttiaseman ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisätietoja

Betoniasemien ja betonituotetehtaiden rekisteröinti-ilmoitus

Lomake kiinteiden betoniasemien ja betonituotetehtaiden ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisätietoja

Keskisuurten energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

Lomake keskisuurten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisätietoja

Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus

Lomake orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisätietoja

Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

Lomake polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojelulain mukaiseen rekisteröintiin.

Lisätietoja

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
ympäristövalvonta, ympäristöilmoitukset, rekisteröinti, ympäristöluvat