Palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Tee ilmoitus Suomen ympäristökeskuksen lomakkeella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat suunnilleen ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Jos ilmoituksesi koskee suurempaa kemikaalivarastoa, tee ilmoitus aluehallintovirastolle.

Jos et saa päätöstä määräajan kuluessa, voit aloittaa toiminnan omalla vastuulla. Sinun on kuitenkin noudatettava myöhemmin annettavaa päätöstä, vaikka hakisitkin muutosta siihen.

Toimita täytetty lomake liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Täytä ilmoituslomake huolellisesti. Viranomainen varaa ilmoittajalle vain yhden mahdollisuus täydentää ilmoitustaan. Mikäli ilmoitusta ei täydennetä määräajassa tai se on täydentämisen jälkeen edelleen puutteellinen, ilmoitus jätetään tutkimatta.

Voit tehdä ilmoituksen, jos yrityksesi

  • toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
  • toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapurustolle
  • toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
  • toiminnan jätevesien johtamisesta ei aiheudu ojan, lähteen tai noron pilaantumista
  • toiminta ei ole osa direktiivilaitoksen toimintaa
  • toimintaan ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maksu perustuu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Palvelun asiointikanavat

Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan elintarvike- ja rehuteollisuuslaitoksen toiminnasta.

Lisätietoja

Ilmoitus eläinsuojan toiminnasta ja liitelomakkeet

Lomakkeella ilmoitetaan eläinsuojan toiminnasta.

Lisätietoja

Ilmoitus sahojen, varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan sahojen ja varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta.

Lisätietoja

Ilmoitus vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta.

Lisätietoja

Ilmoitus vähäisten ampumaratojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan ulkona sijaitsevan ampumaradan toiminnasta.

Lisätietoja

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
varastotilat (tilat, varastologistiikka), sahalaitokset, ympäristöilmoitukset, ampumaradat, huvipuistot, elintarviketeollisuus, ympäristövaikutukset, eläinsuojat, varikot, eläintarhat