Palvelu

Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Tee ilmoitus oheisella ympäristöhallinnon lomakkeella.

Toimita täytetty ilmoituslomake liitteineen ympäristönsuojelun toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Täytä ilmoituslomake huolellisesti. Viranomainen varaa ilmoittajalle vain yhden mahdollisuus täydentää ilmoitustaan. Mikäli ilmoitusta ei täydennetä määräajassa tai se on täydentämisen jälkeen edelleen puutteellinen, ilmoitus jätetään tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa.

Toimintaa ei voida käsitellä ilmoitusmenettelyssä jos:

  • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
  • toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle,
  • toiminnasta aiheutuu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
  • toiminnan jätevesien johtamisesta aiheutuu ojan, lähteen tai noron pilaantumista,
  • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa tai
  • toimintaan sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Tällaisessa tapauksessa hae toiminnalle ympäristölupaa.

Maksu määräytyy kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Palvelun asiointikanavat

Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan elintarvike- ja rehuteollisuuslaitoksen toiminnasta.

Lisätietoja

Ilmoitus eläinsuojan toiminnasta ja liitelomakkeet

Lomakkeella ilmoitetaan eläinsuojan toiminnasta.

Lisätietoja

Ilmoitus sahojen, varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan sahojen ja varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta.

Lisätietoja

Ilmoitus vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta.

Lisätietoja

Ilmoitus vähäisten ampumaratojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitetaan ulkona sijaitsevan ampumaradan toiminnasta.

Lisätietoja

Ympäristönvalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
varastotilat (tilat, varastologistiikka), sahalaitokset, ampumaradat, huvipuistot, elintarviketeollisuus, ilmoitusmenettely (menettelyt), eläinsuojat, varikot, eläintarhat, rehuntuotanto (kasvintuotanto)