Lappi on koronavirusepidemiassa perusvaiheessa. Rovaniemen voimassa olevat koronasuositukset löytyvät kootusti alta. 

Tämä sivu on päivitetty 15.6.2021 klo 10.45.

Matkustaminen & harrastukset

 • Muuta kuin välttämätöntä matkustusta ulkomaille tulee edelleen välttää. 
 • Kiihtymis- tai leviämisalueilla vierailleita suositellaan välttämään tilaisuuksia, joissa kokoontuu paljon ihmisiä. Testeissä käynti on edelleen tärkeää lievissäkin oireissa. Kiihtymis- ja leviämisalueilta saapuville suositellaan testissä käymistä paluupäivänä ja kolmantena päivänä paluun jälkeen.
 • Yli 16-vuotiaiden (sis. aikuiset) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta voi jatkua huomioiden terveysturvallisuusohjeet ja voimassa olevat aluehallintoviraston päätökset. Myös peruskouluikäiset voivat jatkaa harrastamista korona-ajan turvalllisuusohjeita noudattaen. 
 • Lasten harrastustoiminnan ohjaajien on hyvä käyttää maskia. Harjoituksia seuraavien vanhempien on pidettävä turvavälit.
 • Nuorisotiloissa oleskeleville nuorille suositellaan vahvasti maskien käyttöä, käsihygieniaa ja turvavälejä.

Kokoontumiset

 • Yksityistilaisuuksia koskeva henkilömäärän rajaussuositus on päättynyt 31.5.2021. Yksityistilaisuuksissa on edelleen huomioitava maskisuositukset, hygieniaohjeet ja turvavälit. Yksityistilaisuuksissa, joihin kokoontuu henkilöitä epidemian eri vaiheissa olevilta alueilta, on erityisesti syytä kiinnittää huomiota myös terveysturvallisuuteen ja siihen, ettei tilaisuuteen osallistuta vähänkään oireisena. Koronatestiin tulee hakeutua herkästi.

 • Lapissa ei ole voimassa olevia rajoituksia yleisötilaisuuksien järjestämisestä. Yleisötilaisuuksissa, yhteisissä kokoontumisissa ja julkisten tilojen käytössä on kuitenkin muistettava perusohjeet koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi. Paikalle tullaan vain terveenä, kasvomaskin käyttöä suositellaan ja järjestäjän vastuulla on varmistaa riittävät etäisyydet sekä hygieniataso. Lisäksi järjestäjän tulee varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Lisätietoa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä

 • Lasten ja nuorten leirejä järjestävien on syytä lukea THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa


Etätyö

 • Lapin sairaanhoitopiiri on todennut, että etätyösuositukselle ei ole enää epidemiologisia perusteita. Työnantajat voivat kuitenkin päättää suosituksesta oman toimintansa osalta. Rovaniemen kaupunki jatkaa omien työntekijöidensä etätyösuositusta elokuun loppuun saakka.


Lasten koronatestaus

 • Jos alle kouluikäinen sairastuu flunssaan, johon ei liity kontakteja koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleville alueille, lapsen oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testausta. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Lieväoireinen lapsi voi palata päiväkotiin, jos hän on käynyt koronatestissä ja tulos on negatiivinen. Päiväkoti ei kuitenkaan voi vaatia koronatestistä todistusta perheeltä.
 • Jos samassa perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samaan aikaan ja aikuisen testitulos on negatiivinen, alle kouluikäisiä lapsia ei tarvitse testata. Jos vain alle kouluikäisillä lapsilla on oireita, riittää, että yksi lapsi testataan. Tämä koskee tilanteita, joissa perheellä ei ole ollut kontakteja kiihtymis- tai leviämisvaiheessa oleville alueille. Oireisten koululaisten ja aikuisten pitäisi kuitenkin aina mennä testiin, vaikka perheen alle 7-vuotiaan lapsen testitulos olisi negatiivinen.
 • Lisätietoa koronatestauksesta ja ajan varaamisesta
 • Lisätietoa aiheesta lapset & koronavirus (THL:n sivu)


Kasvomaskien käyttö 

 • Kasvomaskia suositellaan käytettävän kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa turvavälejä ei voida pitää. Maskia suositellaan pidettäväksi muun muassa kaupoissa, kauppakeskuksissa, kirjastoissa, virastoissa, teattereissa, museoissa ja ravintoloissa. Paikallisliikenteessä kasvomaskia tulisi käyttää bussien sisätilojen lisäksi myös muissa tilanteissa, joissa turvavälin pitäminen on mahdotonta, esimerkiksi vilkkaimmilla pysäkeillä. Suositus koskee 12 vuotta täyttäneitä. 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vierailujen yhteydessä asukkaille ja vierailijoille suositellaan kirurgista suu- ja nenäsuojusta, jos turvaväliä ei voida pitää. Muutoin yksiköissä voidaan vierailla normaalisti ja esimerkiksi yhteiset kahvittelut ovat mahdollisia, kunhan turvaväleistä huolehditaan. 
 • Työpaikoilla kasvomaskin käyttöä suositellaan henkilölle, joka on edeltävän 14 vuorokauden aikana vieraillut kiihtymis- tai leviämisalueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasyksiköissä koko henkilön tulee kuitenkin edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta hoitaessaan asiakkaita ja potilaita. 
 • Varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää maskia harkiten tilanteen mukaan ja siirtyä käyttämään enemmän visiiriä niin, että lasten vuorovaikutuksen kehittyminen voidaan huomioida. 
 • Rovaniemen kaupunki tarkentaa omia työntekijöitään koskevaa maskisuositusta lähipäivinä, ja tiedottaa asiasta. Siihen asti kaupungin työntekijöitä ohjeistetaan käyttämään maskia tähänastisen ohjeistuksen mukaan.
 • Lisätietoa ja ohjeita hygeniasta ja maskin käytöstä

 

Kasvomaskien jakelu

 • Vähävaraisille jaetaan kasvomaskeja Rovaniemen keskustassa Kansalaistalolla sekä Rovaniemen kylillä eri jakelupisteissä (lisätietoa alla). Vähävaraisille opiskelijoille jaetaan kasvomaskeja oppilaitosten kautta.
 • Jakelupisteestä voi noutaa maskeja enintään 26 kappaletta kahdeksi viikoksi. Maskeja annetaan yksi kappale jokaista välttämätöntä joukkoliikennematkaa varten (maksimi 20 kpl/ 2 vkoa), kaksi kappaletta ruokakaupassa asiointia varten (maksimi 4 kpl/ 2 vkoa), ja varalle maskit koronavirusnäytteenottomatkoja varten (2 kpl). Yhteensä maskeja voi noutaa enintään 26 kappaletta kerralla. Välttämättömiä joukkoliikennematkoja ovat mm. linja-autoliikenne, kimppakyydit, Kela-kyydit.
 • Maskeja jonottaessa tulee noudattaa THL:n ohjeita turvaväleistä ja hygieniasta. Jakelutilaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa tulee desinfioida kädet.
 • Koronan tartuntaketjujen mahdollista selvitystä varten maskien hakijoilta kysytään yhteystiedot. Tulotietoja ei kysytä.

Kansalaistalon jakelupaikka Rovaniemen keskustassa

 • Kasvomaskeja jaetaan Rovaniemen Kansalaistalolla (Rovakatu 23) maanantaisin ja perjantaisin ruokajakelun yhteydessä klo 10-11.30. Jakeluihin kuljetaan Ainonkadulta eteisaulan kautta Rovakadulle. Jakelussa tulee noudattaa kahden metrin turvaväliä. Riskiryhmiin kuuluville suositellaan kasvomaskin käyttöä.

Kylien jakelupaikat

 • Kylien jakelupisteissä voidaan kesän alussa jakaa maskeja kahden kuukauden tarvetta vastaava määrä yhdellä kertaa. Mikäli kyläsi jakelupiste on kesällä kiinni, voit noutaa maskit myös Kansalaistalolta.