Viimeisimmän tiedon Rovaniemen rokotustilanteesta ja kenelle rokotuksia tällä hetkellä annetaan löydät osoitteesta rovaniemi.fi/koronarokote.

Tiedot muuttuvat nopeasti, koska valtakunnalliset ja alueelliset ohjeistukset muuttuvat. Lisäksi kaupungin saamien rokotuserien saapumispäivät ja rokotuserien koot vaihtelevat.

Saamme rokotuksia käyttöömme rajallisia määriä kansallisen rokotetilanteen mukaan. Tieto saapuvan erän suuruudesta on saatu korkeintaan viikkoa, usein vain päiviä etukäteen. Lapin Sairaanhoitopiiri saa Lapissa jaettavat rokotteet THL:lta, jonka jälkeen sairaanhoitopiiri jakaa rokotteen kaikkiin Lapin kuntiin asukasmäärien ja rokotusvalmiuden mukaan. Käytettävissä olevien rokotteiden määrät vaihtelevat suuresti viikosta toiseen, ja siksi rokotusaikoja on varattavissa vaihtelevia määriä. Rokotustilanne muuttuu nopeasti niin kansallisella kuin alueellisella tasolla.

Viimeisimmän tiedon Rovaniemen rokotustilanteesta löydät osoitteesta rovaniemi.fi/koronarokote.


Rovaniemellä rokotukset annetaan THL:n suositusten ja Lapin sairaanhoitopiirin tarkennettujen ohjeistusten mukaisesti. Esimerkiksi THL:n määrittelemien riskiryhmien sisällä on jouduttu Lapin alueella tekemään priorisointia, koska riskiryhmiin kuuluvia on enemmän kuin mitä rokotetta on saatavilla.

Suomen rokotusjärjestyksen tavoitteena on vähentää vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä.
On erittäin haasteellista saada tietoa eri rokotusryhmiin kuuluvista henkilöistä, koska heitä ei saada yksinkertaisesti poimittua tietojärjestelmistä. Olemme myös halunneet keskittää terveydenhuollon resurssit rokotusten antamiseen. Tästä syystä rokotusajan varaaminen on annettu kuntalaisten omalle vastuulle. Rovaniemellä on suuret rokotusryhmät, sillä kaupungissa on yli 60 000 asukasta. Heidän tavoittamiseensa tulisi siirtää huomattava määrä henkilökuntaa.
Valitettavasti emme voi tällä hetkellä irrottaa isoa määrää henkilöstöä puhelinpalveluun muusta hoitotyöstä. Puhelinajanvaraus on otettu käyttöön toissijaisena ajanvarauskanavana heille, jotka eivät syystä tai toisesta voi käyttää nettiajanvarausta. Suosittelemme käyttämään sähköistä ajanvarausta, koska se on avoinna ympäri vuorokauden. Pyrimme järjestelemään takaisinsoittojärjestelmän käyttöönottoa rokotusajanvaraukseen.

Vakavan koronavirusinfektion ja kuoleman vaara on suurin iäkkäillä ihmisillä ja sen vuoksi he ovat rokotusjärjestyksessä kärjessä. Kehitysvammat ja muut vammat eivät usein suoraan heikennä ihmisen puolustuskykyä tartuntataudeille, tämän vuoksi näitä ryhmiä ei kokonaisuudessaan ole THL:n määrittelemissä riskiryhmissä mukana.

Downin syndroomaan liittyy kohonnut infektioriski ja sen vuoksi heidät on luettu mukaan 1. riskiryhmään. 2. riskiryhmään puolestaan kuuluvat neurologiset tai vastaavat tilat, jotka aiheuttavat hengitysvaikeutta. Moni vaikeasti vammainen kuuluu tähän ryhmään.


Voit. Rokotukset annetaan THL:n suosituksen mukaisessa järjestyksessä, mutta jos oman ikäryhmäsi tai riskiryhmäsi rokotusajankohta meni sinulta ohi, voit varata ajan rokotukseen myöhemmin seuraavan ryhmän yhteydessä. Toivomme kuitenkin, että kansalaiset varaisivat rokotusajan silloin, kun on heidän ryhmänsä vuoro tulla rokotukselle.
Suomi on mukana kaikissa Euroopan unionin koronarokotehankinnoissa. Niihin rokotteet on valittu niiden todennäiköisen valmistumisaikataulun sekä oletetun tehon ja turvallisuuden mukaan. Rokotteiden hankinnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Hankkimalla rokotteita useammalta valmistajalta saadaan nopeammin rokotuskattavuus hyväksi kuin jos turvauduttaisiin vain yhteen valmistajaan.
Rokotteiden toimitusmäärät ovat toistaiseksi olleet niin pieniä, että ne ohjataan tiukasti korkean riskin henkilöille. Tämän vuoksi emme voi vielä laajentaa rokotteiden antamista esimerkiksi asiakastyötä tekeville.

Rokottamisella pyritään vähentämään kuolleisuutta ja varmistamaan terveydenhuollon kantokyky, tämän vuoksi rokotusjärjestyksen kärjessä ovat korkeimmassa kuoleman ja vaikean taudin riskissä olevat henkilöt. Terveydenhuollon henkilöstön rokottamisella puolestaan on pyritty turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyky eikä niinkään suojaamaan yksilöitä tartunnoilta. Kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvia ei ole rokotettu, vaan ainoastaan koronaepidemian hallinnan näkökulmasta välttämättömät.

Kaikki halukkaat tulevat saamaan rokotteen Suomessa, kun rokotuksissa päästään toimitusmäärien mukaan etenemään. Valitettavasti emme pysty tätä paikallisesti nopeuttamaan. Tällä hetkellä on tärkeintä edelleen suojautua huolehtimalla turvaväleistä, maskeista ja käsihygieniasta.