Koronatestiin tulee hakeutua seuraavissa tapauksissa:

 • Henkilöä ei ole rokotettu tai hän on saanut yhden rokoteannoksen, ja hänellä on koronavirusinfektioon sopivia oireita. Tyypillisiä oireita ovat kuume, nuha, yskä tai  hengenahdistus. Oireina voi olla myös ripuli, vatsakipu tai haju- ja makuaistin menetys.
 • Henkilöä ei ole rokotettu, sairastetusta koronatartunnasta on yli kuusi kuukautta ja hänellä on nyt koronavirukseen sopivia oireita.

Jos henkilöllä on täysi rokotussuoja tai hän on sairastanut koronataudin alle kuusi kuukautta sitten, oireiden ilmetessä testi tulee tehdä seuraavissa tapauksissa:

 • toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli viikko tai
 • henkilö on altistunut varmistuneelle koronavirustapaukselle edeltävän kahden viikon aikana tai
 • henkilö työskentelee sosiaali- ja terveysalalla hoito- tai hoivatyössä yksiköissä tai
 • henkilö asuu ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksikössä tai
 •  henkilö kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai
 • henkilö kuuluu ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokotusannosta, mutta ei ole vielä saanut sitä. 

 Alle 12-vuotiaat lapset, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, testataan seuraavissa tapauksissa:  

 •  lapsi on altistunut tunnetulle koronavirustapaukselle
 •  lapsen perhepiirissä on yli 16-vuotiaita, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa
 •  terveydenhuolto arvioi, että testi on tarpeen

 Lisätietoa ajanvarauksesta löydät osoitteesta rovaniemi.fi/koronavirus

Alle 12-vuotiaat lapset, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, testataan seuraavissa tapauksissa:  

 • lapsi on altistunut tunnetulle koronavirustapaukselle
 • lapsen perhepiirissä on yli 16-vuotiaita, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa
 • terveydenhuolto arvioi, että testi on tarpeen

Infektio-oireisen lapsen on syytä jäädä pois varhaiskasvatuksesta tai koulusta, vaikka testauskriteerit eivät täyttyisikään. Varhaiskasvatukseen ja kouluun voi palata, kun oireet ovat lievittymässä.

Lisätietoa koronatestauksesta ja ajan varaamisesta


Kasvomaskia suositellaan pidettäväksi julkisilla paikoilla aina, kun turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Suositus koskee muun muassa kirjastoja, ruokakauppoja, virastoja, museoita, ravintoloita ja niin edelleen. Maskisuositus koskee yli 16-vuotiaita, myös rokotettuja.

Lisätietoa Rovaniemen maskisuosituksesta.

Aikuisen ja alle 10-vuotiaan lapsen tuloksen voi katsoa verkosta Omakanta-palvelusta. 10–17-vuotiaiden tulokset vaativat soiton terveysasemalle, ellei potilaalla ole pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, joilla tunnistautua Omakantaan. Pyydämme välttämään soittoa terveysasemalle tulosten tiedustelemiseksi. Testien tuloksia ei tule myöskään tiedustella päivystyksestä. Jos tulos on positiivinen, terveydenhuollosta soitetaan potilaalle.

Jos olet käynyt testissä Mehiläisellä tai Terveystalolla, voit katsoa tuloksen OmaMehiläinen- tai Terveystalo-sovelluksesta. Vastaukset siirtyvät yksitysiltä palveluntuottajilta OmaKantaan reilun vuorokauden viiveellä. Mikäli sinulla ei ole OmaMehiläiseen kirjautumisessa vaadittavia pankkitunnuksia tai muusta syystä sen käyttö ei ole mahdollista (esim. 10–17-vuotiaat), kerrothan tästä näytteenoton yhteydessä. Tällöin vastaus soitetaan sinulle viimeistään seuraavana päivänä. 

Kunnalla ei ole velvoitetta tarjota testausta ulkomaille matkustaville. Oireettomat ulkomaille matkustavat ohjataan yksityiselle testiin omalla kustannuksellaan. Yksityiset palveluntuottajat hinnoittelevat testipaketin ja todistuksen itse. Tähän on kuitenkin seuraavia poikkeuksia: 

Jos opiskelee tutkintoon tähtäävästi ulkomailla vakituisesti tai on aloittamassa opintoja, voidaan testi ottaa terveyskeskuksen maksamana. Suosittelemme tällöin varaamaan ajan Lappican näytteenottopisteeseen puhelimitse ja ilmoittamaan, että tarvitsee testistä todistuksen (puh. 020 692 190 arkisin klo 8–13.30). Todistus maksaa 20 euroa, joka laskutetaan testattavalta. Varmista etukäteen, hyväksytäänkö kohdemaassa antigeenipikatesti.

Työhön liittyvä matka ulkomaille on ensisijaisesti työnantajan maksuvastuulla. Esimerkiksi jos Rovaniemellä työskentelevän henkilön pitää lähteä työmatkalle Ruotsiin, työnantaja maksaa testauksen ja todistuksen. Palveluntuottajat hinnoittelevat testipaketin ja todistuksen itse. Testattavalla on testiin tullessa oltava työnantajan allekirjoittama tosite, jossa käyvät ilmi työpaikan nimi ja laskutustiedot. Vaihtoehtoisesti testattava voi hoitaa maksun itse ja laskuttaa testin työnantajalta. 

Jos taas matkustaa siksi, että on aloittamassa uutta työtä ulkomailla, voidaan testi ottaa terveyskeskuksen maksamana. Varaa tällöin aika näytteenottoon Lappican testauspisteeseen ja kerro todistustarpeesta (puh. 020 692 190 arkisin klo 8–13.30). Todistus maksaa 20 euroa, joka laskutetaan testattavalta. 

Ulkomailla säännönmukaisesti työssäkäyvien testitodistukset, esimerkiksi Ruotsiin viikoittain matkustavien kohdalla, kuuluvat ensisijaisesti työnantajan vastuulle. Nämä henkilöt kuuluvat ns. viikkotestauksen piiriin, eli heillä rajanylitykseen riittää todistus kerran viikossa otetusta negatiivisesta testistä. Testattavalla on testiin tulessa oltava työnantajan allekirjoittama tosite, jossa käyvät ilmi työpaikan nimi ja laskutustiedot. Vaihtoehtoisesti testattava voi hoitaa maksun itse ja laskuttaa testin työnantajalta. 
 

Alaikäinen, jolla ei ole tunnuksia Kanta.fi-järjestelmään, saa paperisen rokotustodistuksen terveysasemalta.

Terveysasemien yhteystiedot (klikkaa kohtaa "palvelupaikat")

Useat tahot ovat keränneet listaa usein kysytyistä kysymyksistä epidemiaan ja varautumiseen liittyen. Tarkistathan aina lähteen kun etsit ja jaat tietoa. Alla luotettaviksi tiedettyjen tahojen keräämiä UKK-listoja sekä tilannekatsauksia.

Terveyskylän verkkopalvelusta löytyy koronabotti, joka ohjaa ja antaa neuvoa koronavirusaltistukseen ja -oireisiin liittyvissä kysymyksissä. Samasta palvelusta löytyy myös HUS:n psykiatrian asiantuntijoiden tekemä henkisen tuen ohjelma, josta saa apua tilanteen aiheuttamisen huolien ja ahdistuksen käsittelyyn.
Koronabotti

THL:n valtakunnallisen puhelinneuvonnan numero 0295 535 535 (arkisin klo 8-21, lauantaisin klo 9-15). Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Tekstiviestineuvonta numerossa 050 902 0163 on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi käyttää puhelinta.