Seuraa Tulvakeskuksen tulvaennustetta, sekä käytä ympäristöhallinnon tulvakarttoja. Tältä sivulta löydät myös kaupungin laatimat tulvakartat. Tulvakartoissa näkyvät veden korkeudet 1/20, 1/50 ja 1/100 vuoteen toistuvilla tulvilla. Tämän hetken ennusteen mukaan kevään 2021 tulva Rovaniemellä jää selvästi alle 1/20 vuoteen toistuvan tulvan tasosta.

Tulvaennuste: www.tulvakeskus.fi
Tulvakartat: www.ymparisto.fi/tulvakartat
Tilannetiedote
Lisää uutisia

tulva_nousemassa_ounasjoensillalta_jatkankynttilalle2020.jpg
Tulvan alkuvaihetta toukokuussa 2020 Rovaniemellä.

 

Seuraa Tulvakeskuksen tulvaennustetta, sekä käytä ympäristöhallinnon tulvakarttoja. Tältä sivulta löydät myös kaupungin laatimat tulvakartat. 

Tulvaennuste arvio tulevan tulvan suuruutta, joka voidaan myös ilmoittaa toistuvuuksina. Esimerkiksi 1/50 tarkoittaa harvinaista kerran viidessäkymmenessä vuodessa esiintyvää tulvaa. 

Rovaniemen kaupungin tulvasivuille on koostettu Rovaniemen tulvariskialueiden karttoja. Karttoihin on merkitty ne kiinteistöt, jotka ovat tulvariskialueilla 1/20, 1/50 ja 1/100 vuoteen toistuvilla tulvilla.

Muista, että tulvaennusteet sekä tulvakartat ovat aina suuntaa antavia ja opastavia. Tulva voi aiheuttaa tuhoja myös kiinteistöihin, joita ei ole merkitty tulvariskialueille. Vastaavasti voi olla, ettei tulva aiheuta tuhoja tulvariskialueelle merkitylle kiinteistölle. Kiinteistön omistaja on aina itse vastuussa kiinteistönsä suojaamisesta. Suojaa kiinteistösi mieluummin liian hyvin kuin huonosti.

Miten suojaan kiinteistöni?

Rovaniemen kaupunki ja Pelastuslaitos ovat tehneet kiinteistön suojaamiseen opastavan videon.

Pelastuslaitoksen Rovaniemen yksikkö näyttää ja kertoo videolla miten kodin tulvasuojan voi rakentaa ja millaisia materiaaleja tarvitaan.

 

Suojauksen tekemiseen tarvittavat rakennustarvikkeet sekä -välineet löydät rautakaupasta. Hiekkaa tulvapenkereiden tekoon ja hiekkasäkkien täyttämiseen voi tiedustella mm. maarakennusyrityksiltä ja urakoitsijoilta.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy muistuttaa, että kiinteistön omistajan kannattaa tarkastaa viemärinsä padotusventtiilin toiminta ennen tulvia, jotta vesi ei pääse kiinteistön sisään vikaantuneen padotusventtiilin kautta. Padotusventtiilin toiminta ja sen huoltaminen on aina kiinteistön omistajan vastuulla ja sen tarkistuksessa sekä huollossa on hyvä kääntyä putkiliikkeen puoleen. Oman kodin vesikalusteita kuten WC:tä voi käyttää normaaliin tapaan tulvan aikana, ellei toisin tiedoteta.

Veden alle jäävät sähkökaapit toimivat edelleen, mutta ne eivät aiheuta normaalia suurempaa sähköiskun vaaraa ihmisille. Tarpeetonta oleskelua tulvan alle jääneiden jakokaappien läheisyydessä tulee kuitenkin aina välttää.

Toimenpiteitä tulvariskialueella asuvalle

 • Suunnittele mihin voisit rakentaa talosi suojaksi tilapäisen penkereen esim. hiekkasäkeistä.
 • Hanki hiekkaa, säkkejä ja muovia penkereeseen tai talon alaseinän peittämiseksi muovilla.
 • Hanki uppopumppu tai varaa mahdollisuus sellaisen käyttämiseen, jotta voit tarvittaessa pumpata vettä suojapenkereen ja rakennusmuovisuojauksen sisäpuolelta tai talosi kellarista. Perehdy pumpun käyttöön. Hyväkin suojaus vuotaa yleensä jonkin verran.
 • Mikäli sinulla on aggregaatti, tarkista sen toiminta. Pienehkö aggregaatti on edullinen ja turvaa välttämättömimmän sähkönsaannin esimerkiksi uppopumpulle myös sähkönjakelun keskeytyessä.
 • Selvitä mahdollisuus salaojien ja rumpuaukkojen tukkimiseksi, ettei tulvavesi pääse esim. tiepenkereen ali tontille
 • Jos vaarana on viemärin tulviminen varmista, että viemärin padotusventtiili on kunnossa ja varaa lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino
 • Selvitä mitä ovat vaarassa olevat sähkölaitteet ja miten ne voi suojata (esim. öljypoltin)
 • Siirrä suojaan arvokas omaisuutesi ja haitalliset aineet
 • Varaa autolle turvallinen paikka
 • Sido veneet ym. helposti tulvan mukana lähtevä materiaali kiinni
 • Tarkista vakuutusturvasi ja vakuutusehdot

Liikkuminen tulvan aikana

Tulvan noustessa osa liikenneväylistä voi jäädä veden alle. Näiden liikenneväylien käyttämistä on vältettävä ja osa niistä joudutaan sulkemaan. Virtaavan veden voima voi yllättää aikuisenkin ja varsinkin lapsia on syytä muistuttaa kylmän ja virtaavan tulvaveden vaarasta.

 • Älä anna lasten leikkiä tulvavedessä.
 • Älä aja tai kävele läpi tulvaveden. Esim. tulvan viemät viemärikaivojen kannet ym. montut ovat piileviä vaaroja.
 • Jo 15 cm korkea nopeasti virtaava vesi voi kaataa ihmisen
 • 60 cm vettä kelluttaa autoa
 • Tulvavesi on usein likaista tai saastunutta. Pese kätesi, jos kosketat tulvavettä.

Liikennehäiriöt

Rovaniemen kaupungin tulvasivuilta löydät tulvan vuoksi suljetut tiet ja kevyenliikenteen väylät.

Liikenneviraston sivuilta voi seurata mahdollisia liikennehäiriöitä http://liikennetilanne.vayla.fi/
Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista (mm. tielle tullut vesi soittamalla numeroon 0200 2100 (24 h/vuorokaudessa).

Kattavamman suojaamisen tekemiseen löydät ohjeet Ympäristöhallinnon sivuilta: www.ymparisto.fi/tulvaohjeet. Myös Pelastuslaitoksen ja Rovaniemen kaupungin sivuilla on lisäohjeita.

Mistä saan tietoa ja apua?

Soita yleiseen hätänumeroon vain äkillisessä turvallisuutta ja terveyttä uhkaavassa tilanteessa.

Rovaniemen kaupungin tulvasivut www.rovaniemi.fi/tulvatiedotus

 • ajankohtaiset tiedotteet
 • tulvakartat kiinteistöistä, jotka ovat tulvariskialueilla
 • ohjeita ja neuvoja kaupunkilaisille ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen 

Sosiaalipäivystys auttaa vaara- ja uhkatilanteissa, joissa tarvitaan sosiaalipalveluja kiireellisesti.
Puhelin päivystää 24/7 numerossa 040 7266 965

Lapin Pelastuslaitoksen tulvasivut
http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2021 

 • kiireellisissä tapauksessa soita 112

Viranomainen kutsuu tarvittaessa tuekseen vapaaehtoisjärjestöjä.

Tänne kootaan tulvaan liittyviä yleisimpiä kysymyksiä ja niiden vastauksia. Kysymyksiä keräämme muun muassa Rovaniemen kaupungin tulvapuhelimen kautta. Tietoja päivitetään tulvan aikana. Mikäli et löydä täältä vastausta kysymykseesi, löydät lisätietoa myös infopuhelimien ja ympäristöhallinnon verkkosivujen kautta.

Mistä tiedän pitääkö minun suojata kotini tulvan varalta?

Seuraa Tulvakeskuksen tulvaennustetta, sekä käytä ympäristöhallinnon tulvakarttoja.

Tulvaennuste arvio tulevan tulvan suuruutta, joka voidaan myös ilmoittaa toistuvuuksina. Esimerkiksi 1/50 tarkoittaa harvinaista kerran viidessäkymmenessä vuodessa esiintyvää tulvaa.

Rovaniemen kaupungin tulvasivuille on koostettu Rovaniemen tulvariskialueiden karttoja. Karttoihin on merkitty ne kiinteistöt, jotka ovat tulvariskialueilla 1/20, 1/50 ja 1/100 vuoteen toistuvilla tulvilla.

Rovaniemen kaupungin koostamat tulvakartat löytyvät kodasta Tulvakartat tämän osion alapuolelta.

Muista, että tulvaennusteet sekä tulvakartat ovat aina suuntaa antavia ja opastavia. Tulva voi aiheuttaa tuhoja myös kiinteistöihin, joita ei ole merkitty tulvariskialueille. Vastaavasti voi olla, ettei tulva aiheuta tuhoja tulvariskialueelle merkitylle kiinteistölle. Kiinteistön omistaja on aina itse vastuussa kiinteistönsä suojaamisesta. Suojaa kiinteistösi mieluummin liian hyvin kuin huonosti.

Milloin ja miten suojaaminen kannattaa aloittaa?

Mikäli kiinteistösi on tulvariskialueella, aloita suunnittelemalla mihin voisit rakentaa talosi suojaksi tilapäisen penkereen esim. hiekkasäkeistä. Tarvikkeet kannattaa hankkia hyvissä ajoin ennen tulvan nousemista, jotta niitä on varmasti saatavilla. Siirrä irtain omaisuus pois tulva-alueelta ja kartoita suojattavat kohteet.

Hanki pumppu tai varaa mahdollisuus sellaisen käyttämiseen, jotta voit tarvittaessa pumpata vettä suojapenkereen, rakennusmuovisuojauksen sisäpuolelta tai talosi kellarista. Perehdy pumpun käyttöön. Kaikki suojaukset vuotavat yleensä enemmän tai vähemmän! Selvitä mahdollisuus salaojien ja rumpuaukkojen tukkimiseksi ettei tulvavesi pääse esim. tiepenkereen ali tontille

Jos on vaarana kellarin tulviminen, varmista että viemärin padotusventtiili on kunnossa. Varaa lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino.

Selvitä mitä ovat vaarassa olevat sähkölaitteet ja niiden suojaamismahdollisuudet (esim. öljypoltin). Siirrä suojaan arvokas omaisuutesi ja haitalliset aineet. Varaa autolle turvallinen paikka. Sido veneet ym. helposti tulvan mukana lähtevä materiaali kiinni

Viranomaiset muistuttavat kansalaisia, että oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Pelastuslaitoksen ja kuntien resurssit eivät riitä akuutissa tilanteessa suojaamaan yksittäisiä kiinteistöjä.

Mistä löydän virallisen tulvaennusteen?

Virallisen tulvaennusteen löydät Tulvakeskuksen sivuilta: www.tulvakeskus.fi

Tulvaennuste arvio tulevan tulvan suuruutta, joka voidaan myös ilmoittaa toistuvuuksina. Esimerkiksi 1/50 tarkoittaa harvinaista kerran viidessäkymmenessä vuodessa esiintyvää tulvaa.

Muista, että tulvaennusteet sekä tulvakartat ovat aina suuntaa antavia ja opastavia. Tulva voi aiheuttaa tuhoja myös kiinteistöihin, joita ei ole merkitty tulvariskialueille. Vastaavasti voi olla, ettei tulva aiheuta tuhoja tulvariskialueelle merkitylle kiinteistölle. Kiinteistön omistaja on aina itse vastuussa kiinteistönsä suojaamisesta. Suojaa kiinteistösi mieluummin liian hyvin kuin huonosti.

Koska tulvahuippu Rovaniemellä on?

Tulvakeskuksen 29.4.2021 antaman ennusteen mukaan tulvahuippu ajoittuu touko-kesäkuun vaihteeseen.

Mistä löydän ohjeita kiinteistöni suojaamiseen?

Rovaniemen kaupunki ja Pelastuslaitos ovat tehneet kiinteistön suojaamiseen opastavan videon, jonka löydät tältä sivulta osiosta Ajankohtaiset linkit ja lisätietoa tulvaan varautumisesta. Kattavamman suojaamisen tekemiseen löydät ohjeet Ympäristöhallinnon sivuilta: www.ymparisto.fi/tulvaohjeet. Myös Pelastuslaitoksen ja Rovaniemen kaupungin sivuilla on lisäohjeita.

Mistä saan materiaalia taloni suojaamiseen?

Suojauksen tekemiseen tarvittavat rakennustarvikkeet sekä -välineet löydät rautakaupasta. Myös uppopumppuja myydään rautakaupoissa. Hiekkaa tulvavallien tekoon voi tiedustella mm. maanrakennusyritysten kautta.

Mistä voin saada apua taloni suojaamiseen?

Pelastuslaitos voi pyytää vapaaehtoisjärjestöjä auttamaan tulvasuojausten rakentamisessa mikäli kiinteistön omistaja ei itse kykene suojausta tekemään esimerkiksi liikuntarajoitteensa vuoksi. Apua kannattaa pyytää hyvissä ajoin ennen tulvahuippua, sillä sillä tulvan jo noustessa kiinteistöön ei pelastuslaitoksella todennäköisesti ole resurssia auttaa kiinteistön omistajaa. Yleiseen hätänumeroon on soitettava vain todellisessa hädässä. 

Millaista muuta vaaraa tulvavedestä on?

 • Virtaavan veden voima voi yllättää aikuisenkin ja varsinkin lapsia on syytä muistuttaa kylmän ja virtaavan tulvaveden vaarasta.
 • Älä anna lasten leikkiä tulvavedessä.
 • Älä aja tai kävele läpi tulvaveden. Esim. tulvan viemät viemärikaivojen kannet ym. montut ovat piileviä vaaroja.
 • Jo 15 cm korkea nopeasti virtaava vesi voi kaataa ihmisen
 • 60 cm vettä kelluttaa autoa
 • Tulvavesi on usein likaista tai saastunutta. Pese kätesi, jos kosketat tulvavettä.

Voiko tulva nousta kiinteistööni kellarin kautta?

Napapiirin Energia ja Vesi Oy muistuttaa, että kiinteistön omistajan kannattaa tarkastaa viemärinsä padotusventtiilin toiminta ennen tulvia, jotta vesi ei pääse kiinteistön sisään vikaantuneen padotusventtiilin kautta. Padotusventtiiiin toiminta ja sen huoltaminen on aina kiinteistön omistajan vastuulla ja sen tarkistuksessa sekä huollossa on hyvä kääntyä putkiliikkeen puoleen. Oman kodin vesikalusteita kuten WC:tä voi käyttää normaaliin tapaan tulvan aikana, ellei toisin tiedoteta.

Jätevesivahingoilta kiinteistöillä vältytään, kun kiinteistöillä ei ole viemäreitä padotuskorkeuden alapuolella. Liittymissopimuksissa on ilmoitettuna padotuskorkeus, jonka alapuolella ei pitäisi olla viemäreitä. Yksityinen LVI-suunnittelija auttaa tarvittaessa padotuskorkeuden selvittämisessä. Vesi- ja viemäröintilaitteiden tulee myös olla kunnossa. 

Onko sähkönsiirtoyhtiön sähkökaappi vaarallinen jäädessään veden alle?

Veden alle jäävät sähkökaapit toimivat edelleen, mutta ne eivät aiheuta normaalia suurempaa sähköiskun vaaraa ihmisille, sillä makea vesi johtaa sähköä huonosti. Tarpeetonta oleskelua tulvan alle jääneiden jakokaappien läheisyydessä tulee kuitenkin välttää.

Käyttämäni tiet tai muut kulkuväylät ovat jääneet tulvan alle. Mitä teen?

Tulvan noustessa osa liikenneväylistä voi jäädä veden alle. Näiden liikenneväylien käyttämistä on vältettävä ja osa niistä joudutaan sulkemaan. Älä aja tai kävele läpi tulvaveden. Esim. tulvan viemät viemärikaivojen kannet ym. montut ovat piileviä vaaroja.

30 senttimetriä virtaavaa vettä liikuttaa autoa – 60 senttimetriä saa auton kellumaan.

Tulvariskialueita Rovaniemellä

Tulvakartat on tarkoitettu auttamaan kaupunkilaisia kiinteistöjensä tulvasuojelun tarpeellisuuden arvioinnissa. Niihin on merkitty ne kiinteistöt, jotka ovat arvioiduilla tulvariskialueilla 1/20, 1/50 ja 1/100 vuoteen toistuvilla tulvilla.

tulvakartta.png

Muista, että tulvaennuste sekä tulvakartta ovat aina suuntaa antavia ja opastavia. Tulva voi aiheuttaa tuhoja myös kiinteistöihin, joita ei ole kartoissa merkitty tulvariskialueille. Vastaavasti voi olla, ettei tulva aiheuta tuhoja kartassa tulvariskialueelle merkitylle kiinteistölle. Kiinteistön omistaja on aina itse vastuussa kiinteistönsä suojaamisesta. Suojaa kiinteistösi mieluummin liian hyvin kuin huonosti. Rovaniemen kaupunki ei ole vastuussa niiden tulvasuojelutoimien oikeellisuudesta ja tarpeellisuudesta sekä niistä koituvista kustannuksista tai vahingoista, jotka kiinteistön omistaja tekee tämän sivun tulvariskikarttojen perusteella.

Ympäristöhallinto ylläpitää valtakunnallista Tulvakarttapalvelua sivuillaan: https://www.ymparisto.fi/tulvakartat

360 Webkamerat
Koivusaaren 360 webkamera

Koivusaaren 360 webkamera

Katso Koivusaaren 360 kameran kuvaa

Ounasvaaran 360 webkamera

Katso Ounasvaaran 360 kameran kuvaa