Saavutettavuusseloste

Vaatimustenmukaisuus

Rovaniemen kaupungin verkkosivusto vastaa pääosin osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoa AA.

Ei-saavutettava sisältö

Rovaniemen kaupungin verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin.  

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Rovaniemi.fi verkkosivusto on julkaistu 2.6.2020. Tämä seloste on laadittu 1.6.2020. Seloste perustuu käyttäjätestaukseen ja itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen. Sivustoa testataan säännöllisesti testausohjelmalla saavutettavuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Palaute ja yhteystiedot

Rovaniemen kaupungin verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta. Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Rovaniemen kaupungilta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot