Aiheeseen liittyviä uutisia

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on seurata ja tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä kasvua ja kehitystä, sekä edistää kouluaisten terveitä elämäntapoja ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille.

Kodin, koulun ja terveydenhuollon yhteistyö on merkittävää. Kouluterveydenhoitajat toimivat yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyön tekeminen ja varhainen puuttuminen on tärkeää esim. oppimisvaikeuksissa, koulukiusaamisessa, koulusta poissaoloissa ja päihteiden käytössä.

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairaanhoito. Sairastuneen oppilaan hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Sairaustapauksissa hoidon arvioon ja hoitoon hakeudutaan terveyskeskukseen joko pikapolille  tai tiimin vastaanotolle.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koulutapaturmien ensiapu ja ensiapuluonteinen sairaanhoito. Jos lapsi sairastuu tai loukkaantuu kesken koulupäivän tai koulumatkalla, kouluterveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin ja/tai lähettää oppilaan eteenpäin jatkohoitoon. Kaikilla kouluilla ei ole terveydenhoitaja paikalla kokopäiväisesti.

Terveydenhoitajat tekevät säännöllisiä terveystarkastuksia seuraavasti: laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokilla  ja määräaikaiset terveystarkastukset muilla vuosiluokilla. Laajoihin tarkastuksiin sisältyy lääkärin vastaanotto ja niihin kutsutaan myös huoltajat. 8 -luokan lääkärintarkastuksen yhteydessä oppilas saa nuorison terveystodistuksen. Koululääkärin palvelut on suunniteltu vain laajoihin terveystarkastuksiin. Varsinaista nimettyä koululääkäriä kunnalla ei ole käytössään.

Kouluterveydenhoitaja toteuttaa myös rokotusohjelmaa, osallistuu oppilashuollollisiin tapahtumiin, sekä edistää kouluyhteisön terveyttä ja turvallisuutta.

Kouluterveydenhoitajaan otetaan yhteyttä puhelimitse tai Wilman kautta.

account_balanceKouluterveydenhuolto

Henkilöt:

Rovaniemen opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat suunnattu lukiolaisille, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat; terveydenhoitajan vastaanotto, nettivastaanotto sekä lääkärin vastaanotto. Lääkärin vastaanottopalveluita toteutetaan myös terveyskeskuksen hoitotiimeissä, päivystys- ja ensiapupalvelut Lapin keskussairaalassa. Suun terveydenhuollon palvelut järjestää Rovaniemen kaupunki.

Terveydenhoitajan palvelut ovat maksuttomia, sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä peritään terveyskeskusmaksu yli 18-vuotiailta.

Voit hakeutua oma-aloitteisesti terveydenhoitajan vastaanotolle kun tarvitset apua terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa tai sairastuessasi.
Opiskelijat kutsutaan ensimmäisenä opiskeluvuotena terveydenhoitajan ja toisena opiskeluvuotena lääkärintarkastuksiin.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat:

  • terveystarkastukset
  • raskauden ehkäisyyn ja jälkiehkäisyyn liittyvät asiat
  • rokotukset
  • matkailuun liittyvä terveysneuvonta
  • mielenterveys- tai päihdeasiat

Tavoitteena on terveiden elämäntapojen näkeminen myönteisenä voimavarana opiskelijan jokapäiväisessä elämässä.

Ota yhteyttä

Kaupungin asiakaspalvelut Osviitta

Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelut Osviitasta saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.