Virtamo Miia
Palveluesimies
phone0163226671
Ma - pe klo 9 - 14
Palvelutarpeen arviointi
Ansala Heli
Sosiaalityöntekijä
phone0163225301
phone0401841711
Palvelutarpeen arviointi
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Korhonen Leena
Sosiaalityöntekijä
phone0163225156
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Nattestad Maria
Sosiaalityöntekijä
phone0163225335
phone0405929332
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Vaarala Tiia
vs.sosiaalityöntekijä
phone0163222575
phone0503781065
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Lastensuojelun avohuolto
Leisto Leila
Johtava sosiaalityöntekijä / avohuolto
phone0163225326
Lastensuojelun avohuollon tiimi
Puhelintunnin aikaan ma - pe klo 9 - 10
Karvo Maarit
Sosiaalityöntekijä
phone0163226669
Puhelintunnin aikana ma - pe klo 9 - 10
Kettunen Paula
Sosiaalityöntekijä
phone0163226653
Lastensuojelun avohuollon tiimi
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Närhi Anna-Kaisa
vs. Sosiaalityöntekijä
phone0163226108
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Nevala Tiina
Sosiaalityöntekijä
phone0163226658
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Niemelä Marina
vs. Sosiaalityöntekijä
phone0163225959
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Toivanen Katja
Sosiaalityöntekijä
phone0163226677
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Vaarala Minna
Sosiaalityöntekijä
phone0163225329
phone0400904105
Vipusaari Reetta
Sosiaalityöntekijä
phone0163226679
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Karjula Aija
Sosiaaliohjaaja
phone0163225318
phone0407665158
Ma - pe klo 8 - 16
Kivimäki Seija
Perhetyöntekijä
phone0163225315
phone0400238255
Lastensuojelun avohuollon tiimi
Ma - pe klo 8 - 16
Matinlompolo-Välimaa Emilia
Sosiaaliohjaaja
phone0163225183
phone0505660508
Ma - Pe klo 8.00 - 16.00
Pillikko Teemu
Sosiaaliohjaaja
phone0163223011
phone0509118229
Lastensuojelun avohuollon tiimi
Ma - pe klo 8 - 16
Uusitalo Reijo
Sosiaaliohjaaja
phone0163226663
phone0407796469
Lastensuojelun avohuollon tiimi
Ma - pe klo 8 - 16
Lastensuojelun sijaishuolto
Kojo Riitta
Vs. Johtava sosiaalityöntekijä / sijaishuolto
phone0163226917
Lastensuojelu sijaishuollon tiimi
Puhelintunnin aikaan ma - pe klo 9 - 10
Simonen Virve
Sosiaalityöntekijä
phone0163225742
phone0406341342
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Uusipulkamo Kirsi
sosiaalityöntekijä
phone0163226656
Lastensuojelun sijaishuollon tiimi
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Ella-Maria Nurmi
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
phone0163226659
Puhelintunti ma-pe klo 9-10
Höyhtyä Mira
Sosiaaliohjaaja
phone0163225317
Ma - Pe klo. 8.00 - 16.00
Ounaslehto Sirpa
Sosiaaliohjaaja
phone0163226664
phone0400518571
Lastensuojelun sijaishuollon tiimi
Ma - pe klo 8 - 16
Pasanen Kirsi
Sosiaaliohjaaja
phone0163225998
phone0406413270
Ma - pe klo 8 - 16
Siivola Minna
Sosiaaliohjaaja
phone0163226662
phone0407163678
Lastensuojelun sijaishuollon tiimi
Ma - pe klo 8 - 16
Lastensuojelun perhehoito
Kojo Riitta
Vs. Johtava sosiaalityöntekijä / sijaishuolto
phone0163226917
Lastensuojelu sijaishuollon tiimi
Puhelintunnin aikaan ma - pe klo 9 - 10
Rapakko Markku
Sijaisperhehoidon ohjaaja
phone0163226918
phone0505701993
Perhehoito: Sijais- ja tukiperheet
Ma - pe klo 8 - 16
Rautio Anna-Kaisa
Sijaisperhehoidon ohjaaja
phone0163225106
phone0505739398
Perhehoito: Sijais- ja tukiperheet
Ma - pe klo 8 - 16
Palvelualuepäällikkö
Kangas Mirja
Palvelualuepäällikkö
phone0163224071
phone0406609720
Ma - pe klo 8 - 16

Lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tekeminen

Sosiaalihuoltoon voi olla yhteydessä  kuka tahansa yksityinen henkilö, joka on huolissaan lapsen ja perheen tilanteesta. Huolta voi aiheuttaa esim. vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, joiden takia lapsen hoitoa laiminlyödään ja lapsi kokee turvattomuutta. Myös lapsi itse tai lapsen vanhempi/vanhemmat voivat olla yhteydessä suoraan sosiaalihuoltoon erilaisissa perheen ongelmatilanteissa.

 Viranomaisia koskee lastensuojelulain 25§:n ja sosiaalihuoltolain 35 § mukainen ilmoitusvelvollisuus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää palvelutarpeen arviota.

 Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen numeroon 040 726 6965 (24/7) 

 Päivystykseen voit soittaa, kun tarvitset kiireellistä neuvontaa tai välitöntä puuttumista lapsen, nuoren tai perheen tilanteeseen.

 Kiireettömissä tilanteissa voit tehdä lastensuojeluilmoituksen ja sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen sähköisillä lomakkeilla (linkit sähköisiin lomakkeisiin löytyvät myös sivupalkista) 

Lastensuojeluilmoitus  

 Lastensuojeluilmoitus tehdään tilanteissa, joissa lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä.

 Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa havaitaan: 

 •  lapsen hoidon ja huolenpidon puutteet tai osaamattomuus 
 •  lapsen tarpeiden vakava laiminlyönti tai heitteillejättö
 •  lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka
 •  lapsen päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelma, itsetuhoisuus, rikoksilla oireilu tai jatkuva koulunkäynnin laiminlyöminen
 •  huoltajan päihde- tai mielenterveyden ongelma, oman hoidon laiminlyöminen, jaksamattomuus
 •  perheen erittäin heikko taloudellinen tilanne tai arjen tukiverkon puuttuminen 
 •  Lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö epäilyissä ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä tutkintapyyntö myös poliisille.

Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 

 Sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhteydenottona sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.  Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä lapsen huoltajan/huoltajien kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton, jos hän kokee lapsen/perheen tarvitsevan tukea. 

 Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen voit tehdä tilanteessa, missä lapsella / lapsiperheellä on selkeä tuen/palvelutarpeen selvittämisen tarve.

 Tällaisia tilanteita ovat mm.

 •  huoli lapsen arjen sujumisesta tai koulunkäynnistä tai terveydenhoidon toteutumisesta
 •  lapsen ja vanhemman väliset ristiriidat, vanhemman jaksamattomuus tai muusta syystä, jossa lapsen tilanne olisi hyvä selvittää.
 •  lapsi tai perhe tarvitsee sosiaalipalveluita arjen sujumiseksi 
 •  alaikäisen alkoholikokeilut
 •  näpistys
 •  Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta 
 •  Jos suostumusta ei voida saada ja lapsen etu sitä välttämättä vaatii, ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.
Ilmoituksen johdosta tehtävät toimenpiteet

 Kun lapsi/nuori itse, hänen vanhempansa tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluun, niin sosiaalityöntekijän on arvioitava avun kiireellisyys. Kiireellisissä tilanteissa asiaan tulee puuttua välittömästi. Muussa tapauksessa on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen  palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tehdään tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitys. Lisätietoja palvelutarpeen arvioinnista löydät perhesosiaalityön sivustolta. 

Lastensuojeluilmoitus

Sähköinen lastensuojeluilmoitus.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan