Avioliitossa syntyneen lapsen vanhemmilla on mahdollisuus yhdessä käynnistää lapsen isyyden selvittäminen kuuden (6) kuukauden sisällä lapsen syntymästä ottamalla yhteyttä lapsen äidin kotikunnan lastenvalvojaan. Lastenvalvoja-ajalla vanhemmilla tulee olla mukana voimassaoleva kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti).

Rovaniemen kaupungin perheoikeudellisten palvelujen tuomioistuimelle antamat palvelut ovat asiantuntija-avustajapalvelu huoltoriitasovitteluun (follo), lapsen tapaamiseen liittyvä täytäntöönpanosovittelu sekä olosuhdeselvitykset. Tuomioistuimelle annettavat palvelut käynnistyvät vain tuomioistuimen pyynnöstä.

Huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelu (FOLLO) LhL 17 a - c §

Vanhemmat (vanhempi) voivat jättää hakemuksen lapsen huolto- ja tapaamisriitasovitteluun (Follo) lapsen kotikunnan alueen käräjäoikeuteen (Lapissa Lapin käräjäoikeus). Sovittelun käynnistyminen edellyttää molempien vanhempien suostumusta sovitteluun. Vanhemmat voivat ottaa sovitteluun itselleen tueksi asianajajan. Ennen sovittelua vanhempien on hyvä keskustella lapsensa kanssa vanhempien erosta, kuunneltava lasta ja otettava huomioon lapsen toiveet eron jälkeisten, lasta koskevien asioiden järjestelyyn. Sovitteluistunnossa keskustellaan vanhempien kanssa siitä, mitä lapsi tietää erosta ja siihen liittyvistä järjestelyistä. Vanhempien kanssa mietitään sitä,  millaista tietoa lapsi kussakin ikävaiheessa tarvitsee ja miten sitä voi lapselle antaa.

Vanhempia suositellaan tutustumaan ennen sovittelua sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta löytyvään vanhemmussuunnitelmaan, joka on tarkoitettu tueksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen.

Rovaniemen kaupunki järjestää Lapin käräjäoikeuden pyynnöstä asiantuntija-avustajan huoltoriitasovitteluun (LhL 17 b §). Asiantuntija-avustajalla on tehtävän vaatima erityiskoulutus (Lhl 17 c §).  Ennen sovitteluun hakeutumista, on suositeltavaa, että vanhemmat ovat käyttäneet, vanhemmille maksuttomat lapsen asuinkunnan eropalvelut kuten perheasiainsovittelu- ja lastenvalvojapalvelut. Lisätietoa käräjäoikeuden huolto- ja tapaamisriitojensovitteluun hakemisesta ja itse sovittelusta saa käräjäoikeudesta.

Täytäntöönpanosovittelu (L tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 4 § - 9 §)

Lapsen huoltoa ja tapaamista koskevalle lainvoimaiseen sopimukseen tai tuomioistuimen antamaan päätökseen voi vanhempi hakea täytäntöönpanoa joko ulosottoviranomaiselta (sopimus/päätös alle 3 kuukautta) tai tuomioistuimelta (päätöksestä on kulunut 3 kk tai yli). Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä alkuperäinen päätös tai päätöksen antaman viranomaisen oikeaksi todistama kopio päätöksestä. Tuomioistuin antaa sovittelijalle tehtäväksi järjestää asiassa viipymättä sovittelu.

Rovaniemellä täytäntöönpanosovittelutehtävä hoidetaan työparityönä. Sovittelijat nimeää perheoikeudellisten palvelujen palveluesimies.

Olosuhdeselvitys (LhL 16 § ja 16 a §)

Tuomioistuinkäsittelyssä olevassa huoltoriidassa voi tuomioistuin pyytää selvitystä olosuhteista lapsen, vanhempien, huoltajien tai huoltajaksi esitetyn henkilön asuinpaikkakunnan sosiaalilautakunnalta. Rovaniemellä tehtävä on delegoitu perheoikeudellisiin palveluihin. Mikäli olosuhdeselvityksen aikana ilmenee, että riita-asia on ratkaistavissa vanhempien tekemällä sopimuksella saavat vanhemmat apua sopimuksen tekemiseen perheoikeudellisista palveluista.

Olosuhdeselvityspyyntö postitetaan Perheoikeudellisten palvelujen palveluesimiehelle, joka päättää olosuhdeselvityksen tekijät. Selvityksen tekijöitä ei voi haastaa tuomioistuimeen todistajaksi, vaan tuomioistuin harkintansa mukaan tarvittaessa kuulee selvityksen tekijöitä. Olosuhdeselvitys postitetaan suoraan selvityksen pyytäneelle tuomioistuimelle.

Ota yhteyttä

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudelliset palvelut sijaitsevat kaupungin keskustassa.

Hallituskatu 26, 4. krs, 96101 ROVANIEMI

Aukioloajat

Aukioloajat ajanvarauksella
Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Perheoikeudellisten palvelujen asiakassihteeri

Rovaniemen lastenvalvojan ajanvaraus.

Kaikki tiedot
Puh. +358 16 3226986

Perheoikeudellisten palvelujen palveluesimies

Adoptioasioissa ota yhteyttä palveluesimieheen.

Kaikki tiedot
Puh. +358 50 5743547
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Kangas Mirja
Palvelualuepäällikkö
phone0163224071
phone0406609720
Vastuualueet:
Ma - pe klo 8 - 16