Avioliitossa syntyneen lapsen vanhemmilla on mahdollisuus yhdessä käynnistää lapsen isyyden selvittäminen kuuden (6) kuukauden sisällä lapsen syntymästä ottamalla yhteyttä lapsen äidin kotikunnan lastenvalvojaan. Lastenvalvoja-ajalla vanhemmilla tulee olla mukana voimassaoleva kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti).

Rovaniemen kaupungin perheoikeudellisten palvelujen tuomioistuimelle antamat palvelut ovat asiantuntija-avustajapalvelu huoltoriitasovitteluun (follo), lapsen tapaamiseen liittyvä täytäntöönpanosovittelu sekä olosuhdeselvitykset. Tuomioistuimelle annettavat palvelut käynnistyvät vain tuomioistuimen pyynnöstä.

Huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelu (FOLLO) LhL 17 a - c §

Vanhemmat (vanhempi) voivat jättää hakemuksen lapsen huolto- ja tapaamisriitasovitteluun (Follo) lapsen kotikunnan alueen käräjäoikeuteen (Lapissa Lapin käräjäoikeus). Sovittelun käynnistyminen edellyttää molempien vanhempien suostumusta sovitteluun. Vanhemmat voivat ottaa sovitteluun itselleen tueksi asianajajan. Ennen sovittelua vanhempien on hyvä keskustella lapsensa kanssa vanhempien erosta, kuunneltava lasta ja otettava huomioon lapsen toiveet eron jälkeisten, lasta koskevien asioiden järjestelyyn. Sovitteluistunnossa keskustellaan vanhempien kanssa siitä, mitä lapsi tietää erosta ja siihen liittyvistä järjestelyistä. Vanhempien kanssa mietitään sitä,  millaista tietoa lapsi kussakin ikävaiheessa tarvitsee ja miten sitä voi lapselle antaa.

Vanhempia suositellaan tutustumaan ennen sovittelua sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta löytyvään vanhemmussuunnitelmaan, joka on tarkoitettu tueksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen.

Rovaniemen kaupunki järjestää Lapin käräjäoikeuden pyynnöstä asiantuntija-avustajan huoltoriitasovitteluun (LhL 17 b §). Asiantuntija-avustajalla on tehtävän vaatima erityiskoulutus (Lhl 17 c §).  Ennen sovitteluun hakeutumista, on suositeltavaa, että vanhemmat ovat käyttäneet, vanhemmille maksuttomat lapsen asuinkunnan eropalvelut kuten perheasiainsovittelu- ja lastenvalvojapalvelut. Lisätietoa käräjäoikeuden huolto- ja tapaamisriitojensovitteluun hakemisesta ja itse sovittelusta saa käräjäoikeudesta.

Täytäntöönpanosovittelu (L tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 4 § - 9 §)

Lapsen huoltoa ja tapaamista koskevalle lainvoimaiseen sopimukseen tai tuomioistuimen antamaan päätökseen voi vanhempi hakea täytäntöönpanoa joko ulosottoviranomaiselta (sopimus/päätös alle 3 kuukautta) tai tuomioistuimelta (päätöksestä on kulunut 3 kk tai yli). Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä alkuperäinen päätös tai päätöksen antaman viranomaisen oikeaksi todistama kopio päätöksestä. Tuomioistuin antaa sovittelijalle tehtäväksi järjestää asiassa viipymättä sovittelu.

Rovaniemellä täytäntöönpanosovittelutehtävä hoidetaan työparityönä. Sovittelijat nimeää perheoikeudellisten palvelujen palveluesimies.

Olosuhdeselvitys (LhL 16 § ja 16 a §)

Tuomioistuinkäsittelyssä olevassa huoltoriidassa voi tuomioistuin pyytää selvitystä olosuhteista lapsen, vanhempien, huoltajien tai huoltajaksi esitetyn henkilön asuinpaikkakunnan sosiaalilautakunnalta. Rovaniemellä tehtävä on delegoitu perheoikeudellisiin palveluihin. Mikäli olosuhdeselvityksen aikana ilmenee, että riita-asia on ratkaistavissa vanhempien tekemällä sopimuksella saavat vanhemmat apua sopimuksen tekemiseen perheoikeudellisista palveluista.

Olosuhdeselvityspyyntö postitetaan Perheoikeudellisten palvelujen palveluesimiehelle, joka päättää olosuhdeselvityksen tekijät. Selvityksen tekijöitä ei voi haastaa tuomioistuimeen todistajaksi, vaan tuomioistuin harkintansa mukaan tarvittaessa kuulee selvityksen tekijöitä. Olosuhdeselvitys postitetaan suoraan selvityksen pyytäneelle tuomioistuimelle.

Liitteet
Lastenvalvojien yhteystiedot
Salminen Anna
Vs. lastenvalvoja
phone0163226987
Puhelintunti ma-to klo 09-10.
Haatanen Enni
Vs. lastenvalvoja
phone0163226988
Puhelintunti ma-to klo 9-10

roomPerheoikeudelliset palvelut

Käyntiosoite
Hallituskatu 26, 4 kerros. 96100 Rovaniemi
Kivilompolo Saija
Vs. palveluesimies/johtava lastenvalvoja
phone0505743547
Ma - pe vastaajaviestin mukaisesti
Törmänen Jaana
Asiakassihteeri
phone0163226986
Ma klo 9-11, Ti klo 8-11 ja 13-15 Ke - To klo 8-11

roomPerheoikeudelliset palvelut

Käyntiosoite
Hallituskatu 26, 4 kerros. 96100 Rovaniemi
Alatalo Sari
vs. palveluesimies
phone0163226661
Aikuissosiaalityö
Rantajärvi Kaisa-Maria
vs.palvelualuepäällikkö
phone0163226035
phone0406771162
Ma - pe klo 8 - 16