Kuntien/tahojen esittely ja yhteystiedot

Enontekiöllä lastenkulttuuria koordinoi kulttuuripalvelut. Yhteistyö koulun, päiväkotien, kirjaston, nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen ja järjestöjen kanssa mahdollistaa lapsille saavutettavat kulttuuripalvelut pitkien etäisyyksien kunnassa.

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
Heli Kolehmainen
Enontekiön kunta
Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Puh. 040 5380712
heli.kolehmainen(at)enontekio.fi

Inarin kunnan lastenkulttuuripalveluita toteutetaan sujuvassa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Inarin kunnan arvokkaana lisänä on kolmen eri saamenkulttuurin huomioiminen. Otamme lämmöllä vastaan saamenkielisiä lastenkulttuuritapahtumia, sillä niitä ei ole koskaan liikaa tarjolla. Inarin kunta on varsin monikulttuurinen ja aktiivinen lastenkulttuuripalveluiden saralla. Yhteistyö sujuu loistavasti myös kirjastotoimen kanssa. Hyvänä lisänä lastenkulttuuripalveluita voidaan tarjota myös kunnallisen elokuvateatterin toiminnan avulla. Lapsissa on tulevaisuus!

Kulttuurisihteeri Mirja Karjalainen
Inarin kunta
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
Puh. 040 7767546
mirja.karjalainen(at)inari.fi

Kemin Lastenkulttuurikeskuksen vahvuutena on sarjakuva. Kemissä järjestetään vuosittain lasten ja nuorten sarjakuvakilpailu sekä anime- ja mangatapahtuma Kitacon. Lasten taidekasvatukseen panostetaan vauvojen värikylpytoiminnan, alle kouluikäisten avoimen taidetoiminnan, Elohiiri-taidepajaviikon sekä koulujen ja päivähoidon taidepajojen muodossa.

Lastenkulttuurikoordinaattori Outi Hyvönen
Kemin lastenkulttuurikeskus
Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI
Puh. 0400 442787
outi.hyvonen(at)kemi.fi
www.lanuti.fi/kemi
http://www.kemi.fi/kulttuuripalvelut/

Keminmaassa lastenkulttuuria koordinoi vapaa-aikapalvelut. Yhteistyötä tehdään tiiviisti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjastopalvelujen kanssa. Toiminnan perustana on lastenkulttuurin tasavertainen saavutettavuus ja yhteisöllisyys. Toiminnat pyritään järjestämään mahdollisimman matalan kynnyksen palveluna.

Vapaa-aikasihteeri Sanna Jussila
Keminmaan kunta
Kunnantie 3, 94400 Keminmaa
Puh. 040 8352530
sanna.jussila(at)keminmaa.fi

Kulttuurisihteeri Marika Salminen
Kittilän kunta
Valtatie 15, 99100 Kittilä
040 568 1356
marika.salminen(at)kittila.fi
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Kyösti Satokangas
Kolarin kunta
Isopalontie 2, 95900 Kolari
040 489 5015
kyosti.satokangas(at)kolari.fi

Pellon kulttuuripalvelut toteuttaa ja kehittää lastenkulttuuripalveluita yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisotoimen kanssa. Hoito- ja koulupäivien aikana järjestettävät tilaisuudet saavuttavat lähes kaikki kunnan lapset ja nuoret tasapuolisesti. Alueen erikoisuutena on meän kieli sekä yhteistyö rajan molemmin puolin. Pellossa lastenkulttuuria tarjotaan myös kunnallisen elokuvateatterin kautta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava
Miia Kallioinen
Pellon kunta
Kunnantie 4, 95700 Pello
Puh. 040 4826302
miia.kallioinen(at)pello.fi

Lapin lastenkulttuuriverkostossa Ranua kehittää lastenkulttuuripalveluita ja niiden saavutettavuutta paikallisesti ja alueellisesti. Toiminnan teema ja sisällöt rakentuvat lapsen ja nuoren kasvuympäristön historiasta ja kulttuurista yhdistämällä perinteisiä taitoja uuden luomiseen. Taiteenalakohtaisen kehittämisen painopisteenä ovat kädentaidot ja kylien kulttuuri sekä työpajatoiminnan laajentaminen kouluihin ja vapaa-aikaan.

Vapaa-aikatoimenjohtaja Anitta Jaakola
Ranuan kunta
Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua
Puh. 0400 176 792
anitta.jaakola(at)ranua.fi

Osana Lapin lastenkulttuuriverkostoa Rovaniemen kulttuuripalvelukeskus toimii yhteistyössä omien yksiköiden, muiden palvelukeskusten sekä paikallisten lastenkulttuuritoimijoiden kanssa. Toiminnan perustana on lastenkulttuurin tasavertainen saavutettavuus ja yhteisöllisyys. Suuri osa toiminnasta toteutetaan kouluissa ja päiväkodeissa. Toimintaa toteutetaan myös kylillä. Lastenkulttuuritoiminnassa nostetaan esille eri taiteen alojen paikallisia osaajia.

Lastenkulttuurituottaja Annu Nietula
Rovaniemen kaupunki / Kulttuuripalvelukeskus
Pohjolankatu 4-6, 96100 Rovaniemi 
Puh.040 5600814
annu.nietula(at)rovaniemi.fi

 

Saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen Mánnun osaamisaluetta Lapin lastenkulttuuriverkostossa on saamelaisen tieto-taidon tuominen osaksi lastenkulttuuria sekä kulttuuritapahtumien ja kohtaamisten kehittäminen lasten ja nuorten välillä rajattomasti. Työpajoja järjestetään saamelaisalueen kouluissa ja päiväkodeissa.

Toiminnanohjaaja / Doaimmajođiheaddji Petra Magga-Vars
Saamelaiskäräjät / Sàmi mànàidkulturguovddàš / Sàmediggi
Kulttuurikeskus Sajos, 99870 INARI / ANÀR
Puh. 040 732 5503
petra.magga(at)samediggi.fi

 

Sallan kirjasto- ja kulttuuripalvelut tarjoavat kuntalaisille ja matkailijoille monenlaisia kulttuuritapahtumia. Myös Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo sekä Sallan rajakievari kuuluvat kunnan kulttuuripalveluihin. Järjestämme esimerkiksi konsertteja, teatteriesityksiä, työpajoja, näyttelyjä sekä kirjailija- ja luennoitsijavierailuja niin lapsille kuin aikuisille.

Vaalimme myös paikallista kulttuuriperinnettä. Sallassa on paljon taitavia musiikin ja taiteen harrastajia. Erilaiset kulttuuripalvelut viedään varhaiskasvatuskeskukseen, kouluille sekä ikäihmisten palveluyksiköihin. Teemme tiivistä yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa. Kulttuuripalveluita johtaa kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja. 

Sallan nimipäivää juhlitaan vuosittain komeasti 19. heinäkuuta näyttävällä toritapahtumalla, jossa tekemistä riittää niin lapsille kuin aikuisillekin. Salla-päivä on Lapin suurin vuosittainen kotiseutujuhla.

Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Kulttuuripalveluiden tuottaja
Tiina Kallio Airi Mäkinen-Vaarala
Sallan kunta Sallan kunta
Postipolku 5, 98900 Salla Postipolku 5, 98900 Salla
Puh. 040 1929413 Puh. 040 5432402
tiina.kallio(at)salla.fi airi.makinen-vaarala(at)salla.fi

Savukosken kulttuuri- ja nuorisotoimi organisoi vuosittain erilaisia lapsille ja nuorille tarkoitettuja taide- ja kulttuuritapahtumia yhteistyössä eri organisaatioiden, paikallisten järjestöjen ja opetustoimen kanssa. Tärkeimmät vuotuiset tapahtumat ovat pääsiäisen Kuivalihamarkkinat, SompioRock syyskuussa ja Korvatunturin Joulupukin liikkeellelähtöjuhla marraskuun lopussa.   Päivähoito- ja koulupäivän aikana järjestettävät tilaisuudet antavat kaikille lapsille ja nuorille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua mm. vierailuesityksiin ja työpajoihin. Tapahtumissa pyritään huomioimaan kaikki ikäluokat. Alueen erityispiirteitä ovat Suomen harvin asutus, pitkät välimatkat, pienet ikäluokat ja metsälappalainen kulttuuri.

Kulttuurisihteeri Susanna Schwartz-Matero
Savukosken kunta
Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski
Puh. 040 5749239
susanna.schwartz(at)savukoski.fi

Sodankylän kulttuuritoimi organisoi vuosittain useita lapsille ja nuorille tarkoitettuja taide- ja kulttuuritapahtumia yhteistyössä Lapin lastenkulttuuriverkoston, Revontuliopiston (taiteen perusopetus), eri kulttuuriyhdistysten ja koulujen kanssa.

Tärkeimmät vuosittaiset tapahtumat ovat kesäkuun alkupuolella järjestettävä lasten taideleiri ja nuorten bändileiri sekä elokuussa Nuorten LuostoClassic – orkesterileiri. Lokakuussa järjestettävä lasten ja nuorten kulttuuriviikon tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin voivat osallistua myös kotihoidossa olevat lapset. Koulupäivän aikana järjestettävät tilaisuudet antavat kaikille lapsille ja nuorille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua työpajoihin ja konsertteihin.

Kultuurisihteeri Merja Leinonen
Puh. 0400 535652
merja.leinonen(at)sodankyla.fi

Tornion kehittämisalueita Lapin lastenkulttuuriverkostossa ovat taiteen perusopetuksen, taidekasvatuksen menetelmien ja taideohjaajien täydennyskoulutuksen, esitys- ja näyttelytoiminnan sekä muiden tapahtumien kehittäminen. Tornio panostaa monitaiteiseen työpajatyöskentelyyn, museopedagogisten toimintamallien kehittämiseen, lasten oman esitystoiminnan tukemiseen sekä lasten kuvataidekokoelman kartuttamiseen. Tornio tarjoaa elokuva- ja mediakasvatus sekä sanataidehankkeen avulla mahdollisuuden tutustua paikkakunnalla vähemmän tunnettuihin taiteenaloihin.

Koulutuskoordinaattori Arja Jaako
Tornion kaupunki / Tornion kansalaisopisto
Seminaarinkatu 14, 95400 Tornio
Puh. 040 669 4848
arja.jaako(at)tornio.fi

Yhteystiedot
-