Yhteystiedot

Verkoston puheenjohtaja Verkoston fasilitaattori Pohjoisen puhuri -kehittämistehtävä

Tervo Merja Anne-Mari Suopajärvi Johanna Partanen
Palvelualuepäällikkö Maahanmuuttopäällikkö Projektipäällikkö
040 736 5671 0295 037 129  040 665 2849
merja.tervo@rovaniemi.fi anne-mari.suopajarvi@ely-keskus.fi johanna.partanen@rovaniemi.fi

Pohjoisen puhuri - kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä Lapissa 2023-24 (OKM)

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Pohjoisen puhuri -hankkeessa kehitetään Lapin Maakunnallisen kulttuurin asiantuntijaryhmä MAKUA-verkoston toimintaa vahvistamalla kuntien kulttuuritoimijoiden osaamista, vertaisoppimista ja yhteistoimijuutta. Hankkeessa lisätään kuntatoimijoiden keskinäistä sekä eri taide- ja kulttuuritoimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistetaan verkoston osallisuus alueellisessa tulevaisuuden kehittämistoiminnassa. 

Hankkeen päätoteuttaja on Rovaniemen kaupunki. Mukana ovat Lapin 21 kuntaa ja Saamelaiskäräjät. 

Pohjoisen puhurin tavoitteena on vahvistaa Lapin kulttuuritoimijoiden yhteistoimintaa ja edistää lappilaisten kulttuuripalveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Hanke kehittää kuntien toimintaverkoston ja muiden keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä, ja siten vahvistaa pienten kuntien resursseja järjestää ja kehittää saavutettavia, Lapin asukkaiden tarpeisiin vastaavia kulttuuripalveluita. Lisäksi tukemalla kulttuurin asiantuntijaverkoston toimintaa hanke vahvistaa kulttuurin asemaa osana Lapin strategista aluekehittämistä. Tavoitteena on mahdollistaa kuntien edustajien osallistuminen ohjelma- ja kehitystyöhön Lapissa sekä löytää kumppanuuksia ja mahdollisuuksia ammattimaisen taiteellisen työn ja toiminnan tueksi. Hanke vahvistaa saamelaiskulttuurin näkyvyyttä saamelaisalueen ulkopuolella. 

Pohjoisen puhuri -hankkeessa järjestettiin touko-syyskuussa 2023 Kunnan Poikien Lapin kiertue -pilottikokeilu. 
Lapin kulttuurifoorumi järjestettiin Rovaniemellä kulttuuritalo Korundissa 28.9.2023.