Aiheeseen liittyviä uutisia

 • 15.4.2021

  Monden salin vakiovuorojen hakuaika on käynnissä

  Monitoritalo Monden salin vakiovuorohaku kaudelle syksy 2021 – kevät 2022 on käynnissä 15.4.–15.5.2021 välisenä aikana. Monden vakiovuorot on suunnattu nuorten kulttuuritoimijoille, ja niitä haetaan sähköisellä lomakkeella.

 • 1.4.2021

  Toimijoiden haku Harrastamisen Suomen malli -hankkeeseen alkaa 1.4.

  Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut julistaa haettavaksi lukukauden 2021-22 harrastusten tuottajat Harrastamisen Suomen malli -hankkeeseen. Haku alkaa 1.4. klo 8.00 ja päättyy 30.4.2021 klo 16.00

 • 4.3.2021

  Tavoitteena selvittämättömiä konflikteja nolla - K-0-malli puuttuu kiusaamiseen ja ennaltaehkäisee ongelmia

  Kiusaamisen vastainen K-0-toimintamalli otettiin käyttöön Rovaniemellä maaliskuussa 2020, jolloin Rovaniemen kaupunki palkkasi K-0-koordinaattorin. K-0-toimintamallin avulla haluttiin tehostaa kiusaamiseen puuttuvaa työtä kaikissa Rovaniemen päiväkodeissa ja kouluissa. Erityisesti on haluttu suunnata resursseja ja apua vaikeiden, monimutkaisten ja pitkään jatkuneiden kiusaamistapausten ja konfliktien selvittämiseen, joita päiväkodin tai koulun omilla ensisijaisilla kiusaamisen puuttumisen keinoilla ei ole saatu ratkaistua.

account_balanceNuorisopalveluiden hallinto, hankkeet ja tukipalvelut

Käyntiosoite:
Monitoritalo Monde, Pohjolankatu 6, 96100 Rovaniemi
Postiosoite:
Pohjolankatu 6 96100 Rovaniemi
Tehtävä:
Nuorisopalveluiden hallinnon ja tukipalveluiden työntekijät vastaavat nuorisotyön toimintamuotojen koordinoinnista, hankkeista tai muista tukipalveluista. Työntekijöiden lähiesimies on Nella Sepänheimo, jonka esimies puolestaan on palvelupäällikkö Merja Tervo.

Henkilöt:

account_balanceEtsivä nuorisotyö

Käyntiosoite:
Monitoritalo Monde, Pohjolankatu 6, 96100 Rovaniemi
Postiosoite:
Pohjolankatu 6 96100 Rovaniemi
Tehtävä:
Etsivä nuorisotyö auttaa, neuvoo ja ohjaa nuoria yksilöllisesti heidän elämäänsä liittyvissä erityisissä haasteissa. Etsivän nuorisotyön lähiesimies on Nella Sepänheimo.

Henkilöt:

account_balanceNuoriso-ohjaajat

Tehtävä:
Nuoriso-ohjaajat vastaavat oman alueensa nuorisotilasta ja koulunuorisotyöstä sekä muusta alueellisesta nuorisotoiminnasta. He tekevät yhteistyötä ja järjestävät toimintaa alueen muiden, nuorten parissa toimivien tahojen, kuten koulujen, seurakunnan ja yhdistysten kanssa. Monden nuoriso-ohjaajien lähiesimies on Nella Sepänheimo, Popparin ja alueellisten nuoriso-ohjaajien Rauno Savela.

Henkilöt:

account_balanceJOPE-ohjaajat ja koulunuorisotyöntekijät

Tehtävä:
JOPE-ohjaajat ovat nuorisotyöntekijöitä, jotka työskentelevät JOPE-luokissa joustavan perusopetuksen opettajan työparina. JOPE-ohjaajien lähiesimies on Rauno Savela.

Henkilöt:

Rovaniemen nuorisopalvelut tuottavat palveluja Rovaniemelle asuville nuorille ja lapsille. Nuorisopalvelujen työntekijät ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka noudattavat työssään lakia, nuorisotyöntekijän ammattieettistä ohjeistusta sekä Rovaniemen kaupungin ohjeistuksia työntekijöille. Nuorisopalvelut toimii tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä dokumentoi ja arvioi työtään säännöllisesti. 

Rovaniemen nuorisopalvelujen yksikkö noudattaa laatimaansa pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmaa, jossa määritellään työn perustehtävä eli missio, tulevaisuuden näky eli visio sekä toimintaa ohjaavat arvot. Vuosittain valitaan painopistealue, joka huomioidaan erityisesti toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä. Vuoden 2021 painopistealue on nuorten yksinäisyyden ehkäiseminen ja torjunta.

Missio

Tuemme lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Visio

Vuonna 2030 Rovaniemi on yhdenvertainen lappilainen kaupunki, jossa nuoret sekä viihtyvät että voivat hyvin, ja jossa heillä on monipuoliset mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen.

Arvot

Turvallisuus: Otamme ekologisuuden huomioon turvallisen elinympäristön rakentamisessa sekä edistämme fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Toimimme pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti.

Yhdenvertaisuus: Mahdollistamme erilaisten nuorten ja nuorten ryhmien kohtaamisen ja toimimisen yhdessä moninaisuutta kunnioittaen. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa edistämme syrjinnänvastaisuutta suunnitelmallisesti.

Osallisuus: Kasvamme ja kasvatamme osallisuuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus omaan elämään osana laajempaa yhteisöä, joka edistää kasvua vastuullisuuteen. Rakennamme lapsille ja nuorille kanavia, joiden kautta heillä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa.

Luovuus: Etsimme uusia tapoja toimia tavoitteena tasapainoinen ja kestävä kehitys. Toimimme tavalla, joka vahvistaa lasten ja nuorten omien tietojen ja taitojen sekä voimavarojen hyödyntämistä. Huomioimme luovuuden toiminta- ja oppimisympäristöjen rakentamisessa.

Taustatietoa

Yleiset vuokraehdot

Tiloja vuokrataan paikallisille nuorisotoimintaa järjestäville tahoille, nuorille ja muille kaupunkilaisille. Nuorisotoiminnaksi lasketaan Rovaniemelle rekisteröityjen opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavun piirissä olevien nuorisojärjestöjen toiminta, sekä muiden paikallisjärjestöjen ja -yhdistysten alle 20-vuotiaille suunnattu toiminta. Monden käyttö on lisäksi maksutonta paikallisille koululais- ja päiväkotiryhmille sekä paikallisille avoimille nuorisoryhmille. Leirikeskuksen käyttö on maksutonta paikallisille koululais- ja päiväkotiryhmille maanantaista torstaihin, lukuun ottamatta loma- ja pyhäaikoja. Muuksi käytöksi luetaan esimerkiksi yritysten ja yksityishenkilöiden varaukset sekä järjestöjen ja yhdistysten yli 20-vuotiaille suunnattu toiminta. Kuvia tiloista löydät Monden ja leirikeskuksen Facebook-sivuilta tunnuksilla @monderollo ja @leirikarirollo. 

Vuokraaja vastaa tapahtumanaikaisesta järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä tilaisuuden edellyttämien lupien hankkimisesta. Käytön jälkeen vuokraajan tulee luovuttaa tilat samassa kunnossa, missä ne on hänelle luovutettu. Epäsiisteiksi jätettyjen tilojen siivous laskutetaan vuokraajalta kaupungin siivouspalveluiden voimassa olevan työhinnaston mukaisesti. 

Varauksen käyttö- ja vuokra-ajaksi lasketaan varauksen kaikki tunnit. Vuokra sisältää arvonlisäveron, ja se laskutetaan jälkikäteen. Käyttäjällä on oikeus perua vuoronsa kirjallisesti ilmoittamalla perumisesta vähintään seitsemän vuorokautta ennen varausta. Määräaikaan mennessä perutuista varauksista ei peritä maksua. Myöhässä perutuista varauksesta peritään hinnaston mukainen maksu. Vuoron myöntäjällä Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluilla on oikeus perua käyttövuoro oman toimintansa tai muun erityisen syyn vuoksi. Leirikeskuksien varauksen peruminen ilmoitetaan varaajalle viimeistään 30 vuorokautta ennen varauksen alkamista. Monden varauksen peruminen ilmoitetaan seitsemän vuorokautta ennen varauksen alkamisen ajankohtaa. 

Vuokrahinnat

Monitoritalo Monde 

Monden sali + kahvio, hinta 0€/tunti (nuorisotoiminta ja -toimijat), 54€/tunti (muut). 
Kahvio, hinta 0€/tunti (nuorisotoiminta ja -toimijat), 27€/tunti (muut). 
Sali, hinta 0€/tunti (nuorisotoiminta ja -toimijat), 27€/tunti (muut). 

Leirikeskus Leirikari  

Ylätalo, hinta 130€/vuorokausi (nuorisotoiminta ja -toimijat), 300€/vuorokausi (muut). 
Alatalo, hinta 80€/vuorokausi (nuorisotoiminta ja -toimijat), 300€/vuorokausi (muut). 

Hinnasto on tarkistettu vapaa-ajan lautakunnassa vuonna 2016. 

Lisätiedot ja varaukset

Monitoritalo Monde: nuti@rovaniemi.fi / p. 040 716 7693. 
Leirikeskus Leirikari: info.osviitta@rovaniemi.fi /p. 016 322 6800 (arkisin 9-16).

Nuorisopalvelut vuokrahinnasto (68,4 kB) Tiedostossa on Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelujen vuokrattavien tilojen hinnasto. Vuokrattavia tiloja ovat Monitoritalo Monde ja Leirikeskus Leirikari.

Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä Ohjaamo Rovaniemen kanssa. Ohjaamo on kaupungin työllisyyspalveluiden tarjoama palvelu 15-29-vuotiaille nuorille. Ohjaamon erityisosaamista ovat opiskeluun ja työllistymiseen liittyävät asiat, mutta palveluohjaajat antavat nuorelle tarvittaessa myös kokonaisvaltaisempaa neuvontaa arkeen ja elämänhallintaan liittyen. 

Lue lisää Ohjaamon omalta sivulta ja somekanavilta!

Palvelupaikat

Ohjaamo Rovaniemi

Ohjaamo Rovaniemi antaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta alle 30-vuotiaille nuorille työnhakuun, koulutukseen sekä arjen ja elämän asioihin liittyen.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 10:00 - 16:00
Ke - To: 10:00 - 16:00
Pe: 10:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Linkit

Ohjaamon Facebook

Ohjaamo Rovaniemen Facebook-sivulta saat tietoa Ohjaamon toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista.

Kaikki tiedot
Avaa linkki

Ohjaamon Instagram

Ohjaamon Instagram-tililtä voit seurata ajankohtaisia päivityksiä toiminnasta.

Kaikki tiedot
Avaa linkki
Kunnallista nuorisotyötä tehdään koko Lapin alueella. Lappilaista nuorisotyön tukena toimii Lapin aluehallintoviraston nuorisotoimi. Rovaniemen nuorisopalvelut tekee yhteistyötä muiden Lapin kuntien nuorisotoimien kanssa ja on mukana vuosittain Lapin nuorisotyön päivillä Kläppi-tapahtumissa, joissa maakunnan nuorisotyöntekijät pääsevät verkostoitumaan ja kuulemaan nuorisotyön ajankohtaisista asioista. 

Rovaniemen nuorisopalvelut haluaa kehittyä ja kehittää nuorisotyötä. Siksi olemme mukana Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan keittämistyössä. Kanuuna on kunnallisen nuorisotyön kehittäjä ja edunvalvoja, joka palvelee kaikkien kuntien ja kaupunkien nuorisotoimia. Työntekijämme ovat mukana Kanuunan koordinoimissa valtakunnallisissa kehittämisverkoissa, joissa eri työmuotojen ammattilaiset ympäri Suomen tapaavat jakaen toisilleen kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Lisätietoa löydät Kanuunan verkkosivuilta  www.nuorisokanuuna.fi.

kanuunaverkoston logo

Youth work in Rovaniemi is a municipal service

 The municipal youth services in Rovaniemi consist of a variety of activities which all share the common aim to offer the youngsters equal and high quality possibilities of participation and sense of belonging to the community. We aim to offer an interesting and educative programme for the young people. The guiding values our work are safety, equality, participation and creativity. All our activity comply with the Youth Act and the ethical code for youth work drawn by the national umbrella organisations for youth work and youth workers. All our youth workers are trained professionals with at least a vocational upper secondary qualification. One of our responsibilities as a public operator is to support the youth activities of the local 3rd sector organisations and NGO’s. 

 Rovaniemi youth service department is active in the social media. Visit our accounts to learn
more about our activities in Facebook and in Instagram @popparirollo! Below you will find a summary of the services we provide. 

Youth information and counselling

 One way of promoting young people’s wellbeing and independence is to provide low-threshold, reliable information and counselling about the variety of issues important in young people’s lives. The channels to provide youth information are through digital channels (website, social media accounts) and the youth information centre Poppari. The secondary target of youth information service is to offer information about youth and young people's life to adults.

Outreach youth work

 Outreach youth work offers low-threshold individual support for young people under the age of 29, especially in difficult situations. The aim is to promote the development of young people, help them become independent and take control of their lives, participate in the society while also assisting them in accessing education and the job market (transition phase work). Outreach youth work is free of charge and is based on voluntary participation. Working methods include service counselling, individual work and targeted group activities, as well as multi-professional networking. 

Street youth work

 In street youth work the youth workers meet youngsters in their usual meeting places around the urban area such as shopping malls, school yards, sport fields and parks. This gives youth workers the possibility to reach out to youngsters who don’t attend to other youth activities. Street youth work aims to increase the presence of safe adults in the life of youngsters and to inform them about the variety of services and activities available. In Rovaniemi the street youth work is done in cooperation by the outreach youth workers, regional youth workers and the local church youth workers. 

Subsidies for local youth associations 

 The municipality supports local youth activities by granting subsidies to local associations and youth groups. There are two types of subsidies, one that is granted once a year for the youth work done by the associations, another that can be applied for individual youth activities such as events or workshops. 

Regional youth services

 Regional youth work is problem preventive municipal youth work that promotes the wellbeing and social inclusion of the young people. The regional youth workers are responsible for the youth house activities and the youth work in the schools of their area. They cooperate with the other local organisations in order to offer the youngsters a sense of community and possibilities to participate in interesting activities. In all the activities the young people have the possibility to an individual support and guidance from the youth worker closest to them. 

 In the regional youth houses we offer open evenings as well as group activities and thematic clubs. The youth houses are usually situated close to the local upper secondary schools, often inside the school building. 

 Regional youth workers operate in eight areas of Rovaniemi: 
- the city center from the youth information centre Poppari
- in Korkalovaara from the youth house Kämppä
- in Ounasvaara from the youth house Ounari
- in Nivavaara from the youth house Nappari
- in Ylikylä-Vennivaara  from the youth house Ylläri
- in lower Kemijoki area from the youth house Murkku (in Muurola village) 
- in upper Kemijoki area from the youth house Vantus (in Vanttauskoski village)
- in lower Ounasjoki area from the youth house Zillari (in Sinettä village). 

Youth work in schools 

 In Rovaniemi the youth work in schools is carried out in cooperation between schools and youth services. Cooperation is natural as schools and youth work both support homes in educating children and youngsters. Youth work at schools is primarily available at upper comprehensive schools, but also at primary schools and upper secondary schools depending on requirements and resources. Youth work in schools aims to develop the schools’ activities and to improve the atmosphere and pupils’ motivation by using youth work based methods. Youth workers also organise action based lessons on various topics (intoxicant abuse, bullying, social media, etc.). The presence of youth workers in schools is important because their main purpose there is to be a safe adult contact to the pupils whereas the other professionals working in schools have more responsibilities. 

Flexible basic training class (JOPE) 

 In flexible basic training a pupil completes comprehensive school by studying in a
small group with the help of flexible education methods. The activities are planned and executed in cooperation with the responsible teacher and a trained youth worker. The aim of the JOPE activity is to provide all the pupils with tools of self-motivation to finish the basic education and continue to further studies. Another aim is to strengthen the pupil's self-esteem, social skills and life management. All the pupils of the flexible basic training get an individual study plan. 

 JOPE applies different learning environments:
- project based learning,
- work placements (7-8 weeks during the school year),
- camps, day trips and visits. 
In Rovaniemi JOPE classes are available at four schools: Korkalovaara, Ounasvaara and Rantavitikka Comprehensive Schools and the Arctic Circle Upper Comprehensive School.

Cultural youth work

 Cultural youth work supports young people’s sense of identity and strengthens their life management skills using methods of art, manual activities and other forms of cultural expression. Cultural youth work offers young people opportunities to create and participate in interaction with others. The activities organised in cultural youth work are the following: 
- events 
- group activities
- training and courses
- gaming
- sport.
Cultural youth work is coordinated from the cultural center Monde. 

Rovaniemi Rock Academy

 Rock Academy is a project that aims to give youth bands and young musicians competences and skills they need in order to become professionals and make music their livelihood if that is their long-term plan. Rock Academy gives the young musicians information about the music industry and teaches them marketing tactics. They get to make their own demo recordings and music videos as well as get support in organising gigs. So called “clinics” bring together young people and successful artists and other professionals of the music industry. The clinics are public events for anyone interested. 

 Rock Academy is one form of cultural youth work and it is provided in cooperation by the Youth Services and Rovaniemi Music Library. 

International youth work

 International youth work offers international activities and education to young people as well as international training and networking opportunities to youth work professionals. 

 Forms of international activities:
- European Solidarity Corps projects (individual volunteering, youth exchanges in group, local solidarity projects),
- cooperation between sister cities,
- international trainings and seminars,
- events organised in international cooperation. 
International youth work is coordinated from the cultural center Monde. 

Digital youth work

 Digital youth work is the services and activities offered to young people online and using digital media and technology. Youth workers can reach youngsters and give them guidance online using digital tools and platforms. Providing youth information and counselling through internet as well as chatting with the youngsters via social media are also forms of digital youth work. It is also possible to organise online group activities, campaigns and events like gaming events. 
Digital youth work aims to increase the presence of safe adults in the digital environment. Through digital services it is possible to reach young people who don’t want to or can’t use the face-to-face services due to various reasons. 

Activities during school holidays

 Rovaniemi youth services organise activities for children and young people also during school holidays. The activities are planned on a yearly basis for different age groups taking into consideration current trends and the feedback from the previous years. Usually the activities consist of traffic park and summer camps for children, thematic events and workshops for youngsters and young adults. The youth information centre Poppari remains open also during summer. The only period that usually makes a break in the youth service activities is Christmas holidays. 

The premises of Rovaniemi Youth Services 

Youth information centre Poppari 

 Poppari is a youth information centre for the youngsters between the age of 13 and 29. There is also a self-service point of the library open to all ages. It is open mainly all year on weekdays in the afternoon. Poppari is situated in the city center inside the shopping center Revontuli. The staff consists of three permanent full-time youth workers who all have a bachelor's degree in youth work or social services and several years of work history. Poppari takes active part in multi-professional cooperation with the city social services and the police amongst others. 

Cultural centre Monde 

 Cultural centre Monde offers facilities for a variety of events and especially for cultural activities. The premises were renovated in 2020. Now there are a hall with a performing stage, a café, a recording studio and a digital gaming house Montendo. The youth services use Monde for youth activities. The municipal culture services as well as local associations and individual groups can also make reservations at Monde for organising activities and events. 

Regional youth houses 

 There are six regional youth houses run by the municipal youth services at the moment. Three of them are located in the urban area: 
- Ounari in the Ounasrinne Comprehensive School building, 
- Nappari in the Napapiiri Upper Comprehensive School, 
- Ylläri in the proximity of Ylikylä Lower Comprehensive School. 
- Kämppä in the premises of the Vaaranlampi Lower Comprehensive School. 

 Three of the regional youth houses are situated in the villages outside the city center:
- Zillari in the village of Sinettä,
- Murkku in the village of Muurola, 
- Vantus in the village of Vanttauskoski. 
The village youth houses are situated inside the local school buildings. 

Leirikari Camping Center

 Leirikari camping centre is located by the Kemijoki river 37 kilometres from Rovaniemi via road 81 to Kuusamo direction. Leirikari offers vast areas for outdoor activities such as hiking, swimming and fishing. The camping center accommodation can be used during the summer and winter. The camping center operates as a self-service facility and has been mainly designed to serve the needs of child and youth work as well as voluntary associations. The facilities are taken care by the camping center’s janitor. 

 Enquiries about Leirikari as well as group reservations should be addressed to Osviitta Service Centre by email: info.osviitta@rovaniemi.fi.

Rovaniemi Traffic Park

 Rovaniemi traffic park offers activities for children between the ages of 6 and 12 years during summer holidays in June and July. It is situated on Miehentie road in the proximity of Korkalovaara Comprehensive School. The youth workers give children traffic education and offer them additional activities like games and crafts. The children can use the park for practising the traffic rules with the pedal cars provided by the youth services or with their own bikes and kick-scooters. 

Kaksi vaaleahiuksista iloista nuorta tyttöä.

Nuoret

Nuorten sivustolta löydät kootusti kaikki nuorille suunnatut palvelut, uutiset ja tapahtumat Rovaniemellä sekä linkit muille hyödyllisille sivustoille.

Lue lisää

Monitoritalo Monde

Monitoritalo Monde on tekemisen ja tapahtumien talo, jonka toisessa kerroksessa on etsivän nuorisotyön sekä nuorisopalveluiden hallinnon toimisto.

Nuorisotiedotuspiste Poppari

Nuorisotiedotuspiste Poppari tarjoaa tietoa ja neuvontaa nuorille ja heidän läheisilleen nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.