account_balanceKeskitetty nuorisotyö

Puhelin:
Matkapuhelin:
Tehtävä:
Keskitetty nuorisotyö tarkoittaa nuorisopalveluiden palveluja, jotka on suunnattu Rovaniemellä asuville nuorille asuinalueesta riippumatta. Keskitetyn nuorisotyön työmuodot ja niiden toiminta suunnitellaan vastaamaan nuorten elämän erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Keskitetystä nuorisotyöstä vastaa nuorisotoiminnan koordinaattori Olli Kaukiainen.

Henkilöt:

account_balanceKohdennettu nuorisotyö

Puhelin:
Matkapuhelin:
Tehtävä:
Kohdennetun nuorisotyön palvelut on tarkoitettu nuorille, lapsille ja perheille, joita tuetaan erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Kohdennetun nuorisotyön toiminta on yksilöllistä ja suunnitelmallista, sekä perustuu usein asiakkuuteen. Kohdennetun nuorisotyön työmuotoja ovat etsivä nuorisotyö, K-0 kiusaamisen vastainen toiminta ja Kulttuuriverstas-työpajatoiminta. Kohdennetusta nuorisotyöstä vastaa etsivä nuorisotyöntekijä Tero Rautio, jonka vastuulla on myös etsivän nuoristyön alueellinen koordinaatio.

Henkilöt:

account_balanceAlueellinen nuorisotyö

Puhelin:
Matkapuhelin:
Tehtävä:
Alueellinen nuorisotyö on nuorisopalveluiden toimintaa, jota järjestetään kaupungin laajan alueen eri alueilla. Alueellisesta nuorisotyöstä vastaa nuorisotoiminnan koordinaattori Rauno Savela.

Henkilöt:

Rovaniemen nuorisopalvelut tuottavat palveluja Rovaniemelle asuville nuorille ja lapsille. Nuorisopalvelujen työntekijät ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka noudattavat työssään lakia, nuorisotyöntekijän ammattieettistä ohjeistusta sekä Rovaniemen kaupungin ohjeistuksia työntekijöille. Nuorisopalvelut toimii tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä dokumentoi ja arvioi työtään säännöllisesti. 

Rovaniemen nuorisopalvelujen yksikkö noudattaa laatimaansa pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmaa, jossa määritellään työn perustehtävä eli missio, tulevaisuuden näky eli visio sekä toimintaa ohjaavat arvot. Vuosittain valitaan painopistealue, joka huomioidaan erityisesti toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä. Vuoden 2021 painopistealue on nuorten yksinäisyyden ehkäiseminen ja torjunta.

Missio

Tuemme lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Visio

Vuonna 2030 Rovaniemi on yhdenvertainen lappilainen kaupunki, jossa nuoret sekä viihtyvät että voivat hyvin, ja jossa heillä on monipuoliset mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen.

Arvot

Turvallisuus: Otamme ekologisuuden huomioon turvallisen elinympäristön rakentamisessa sekä edistämme fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Toimimme pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti.

Yhdenvertaisuus: Mahdollistamme erilaisten nuorten ja nuorten ryhmien kohtaamisen ja toimimisen yhdessä moninaisuutta kunnioittaen. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa edistämme syrjinnänvastaisuutta suunnitelmallisesti.

Osallisuus: Kasvamme ja kasvatamme osallisuuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus omaan elämään osana laajempaa yhteisöä, joka edistää kasvua vastuullisuuteen. Rakennamme lapsille ja nuorille kanavia, joiden kautta heillä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa.

Luovuus: Etsimme uusia tapoja toimia tavoitteena tasapainoinen ja kestävä kehitys. Toimimme tavalla, joka vahvistaa lasten ja nuorten omien tietojen ja taitojen sekä voimavarojen hyödyntämistä. Huomioimme luovuuden toiminta- ja oppimisympäristöjen rakentamisessa.

Taustatietoa

Yleiset vuokraehdot

Tiloja vuokrataan paikallisille nuorisotoimintaa järjestäville tahoille, nuorille ja muille kaupunkilaisille. Nuorisotoiminnaksi lasketaan Rovaniemelle rekisteröityjen opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavun piirissä olevien nuorisojärjestöjen toiminta, sekä muiden paikallisjärjestöjen ja -yhdistysten alle 20-vuotiaille suunnattu toiminta. Monden käyttö on lisäksi maksutonta paikallisille koululais- ja päiväkotiryhmille sekä paikallisille avoimille nuorisoryhmille. Leirikeskuksen käyttö on maksutonta paikallisille koululais- ja päiväkotiryhmille maanantaista torstaihin, lukuun ottamatta loma- ja pyhäaikoja. Muuksi käytöksi luetaan esimerkiksi yritysten ja yksityishenkilöiden varaukset sekä järjestöjen ja yhdistysten yli 20-vuotiaille suunnattu toiminta. Kuvia tiloista löydät Monden ja leirikeskuksen Facebook-sivuilta tunnuksilla @monderollo ja @leirikarirollo. 

Vuokraaja vastaa tapahtumanaikaisesta järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä tilaisuuden edellyttämien lupien hankkimisesta. Käytön jälkeen vuokraajan tulee luovuttaa tilat samassa kunnossa, missä ne on hänelle luovutettu. Epäsiisteiksi jätettyjen tilojen siivous laskutetaan vuokraajalta kaupungin siivouspalveluiden voimassa olevan työhinnaston mukaisesti. 

Varauksen käyttö- ja vuokra-ajaksi lasketaan varauksen kaikki tunnit. Vuokra sisältää arvonlisäveron, ja se laskutetaan jälkikäteen. Käyttäjällä on oikeus perua vuoronsa kirjallisesti ilmoittamalla perumisesta vähintään seitsemän vuorokautta ennen varausta. Määräaikaan mennessä perutuista varauksista ei peritä maksua. Myöhässä perutuista varauksesta peritään hinnaston mukainen maksu. Vuoron myöntäjällä Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluilla on oikeus perua käyttövuoro oman toimintansa tai muun erityisen syyn vuoksi. Leirikeskuksien varauksen peruminen ilmoitetaan varaajalle viimeistään 30 vuorokautta ennen varauksen alkamista. Monden varauksen peruminen ilmoitetaan seitsemän vuorokautta ennen varauksen alkamisen ajankohtaa. 

Vuokrahinnat

Monitoritalo Monde 

Monden sali + kahvio, hinta 0€/tunti (nuorisotoiminta ja -toimijat), 54€/tunti (muut). 
Kahvio, hinta 0€/tunti (nuorisotoiminta ja -toimijat), 27€/tunti (muut). 
Sali, hinta 0€/tunti (nuorisotoiminta ja -toimijat), 27€/tunti (muut). 

Leirikeskus Leirikari  

Ylätalo, hinta 130€/vuorokausi (nuorisotoiminta ja -toimijat), 300€/vuorokausi (muut). 
Alatalo, hinta 80€/vuorokausi (nuorisotoiminta ja -toimijat), 300€/vuorokausi (muut). 

Hinnasto on tarkistettu vapaa-ajan lautakunnassa vuonna 2016. 

Lisätiedot ja varaukset

Monitoritalo Monde: nuti@rovaniemi.fi / p. 040 716 7693. 
Leirikeskus Leirikari: info.osviitta@rovaniemi.fi /p. 016 322 6800 (arkisin 9-16).

Nuorisopalvelut vuokrahinnasto (68,4 kB) Tiedostossa on Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelujen vuokrattavien tilojen hinnasto. Vuokrattavia tiloja ovat Monitoritalo Monde ja Leirikeskus Leirikari.

Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä Ohjaamo Rovaniemen kanssa. Ohjaamo on kaupungin työllisyyspalveluiden tarjoama palvelu 15-29-vuotiaille nuorille. Ohjaamon erityisosaamista ovat opiskeluun ja työllistymiseen liittyävät asiat, mutta palveluohjaajat antavat nuorelle tarvittaessa myös kokonaisvaltaisempaa neuvontaa arkeen ja elämänhallintaan liittyen. 

Lue lisää Ohjaamon omalta sivulta ja somekanavilta!

Palvelupaikat

Ohjaamo Rovaniemi

Ohjaamo Rovaniemi antaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta alle 30-vuotiaille nuorille työnhakuun, koulutukseen sekä arjen ja elämän asioihin liittyen.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI

Aukioloajat

Ma - Pe: 10:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Linkit

Ohjaamon Facebook

Ohjaamo Rovaniemen Facebook-sivulta saat tietoa Ohjaamon toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista.

Kaikki tiedot
Avaa linkki

Ohjaamon Instagram

Ohjaamon Instagram-tililtä voit seurata ajankohtaisia päivityksiä toiminnasta.

Kaikki tiedot
Avaa linkki
Kunnallista nuorisotyötä tehdään koko Lapin alueella. Lappilaista nuorisotyön tukena toimii Lapin aluehallintoviraston nuorisotoimi. Rovaniemen nuorisopalvelut tekee yhteistyötä muiden Lapin kuntien nuorisotoimien kanssa ja on mukana vuosittain Lapin nuorisotyön päivillä Kläppi-tapahtumissa, joissa maakunnan nuorisotyöntekijät pääsevät verkostoitumaan ja kuulemaan nuorisotyön ajankohtaisista asioista. 

Rovaniemen nuorisopalvelut haluaa kehittyä ja kehittää nuorisotyötä. Siksi olemme mukana Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan keittämistyössä. Kanuuna on kunnallisen nuorisotyön kehittäjä ja edunvalvoja, joka palvelee kaikkien kuntien ja kaupunkien nuorisotoimia. Työntekijämme ovat mukana Kanuunan koordinoimissa valtakunnallisissa kehittämisverkoissa, joissa eri työmuotojen ammattilaiset ympäri Suomen tapaavat jakaen toisilleen kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Lisätietoa löydät Kanuunan verkkosivuilta  www.nuorisokanuuna.fi.

kanuunaverkoston logo

SUOMEN MALLIN HARRASTUSRYHMÄT TARJOAVAT LAPSILLE JA NUORILLE MAKSUTONTA HARRASTUSTOIMINTAA

Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallin harrastusryhmät tarjoavat lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä omalla koululla. Toiminnan tavoitteena on tarjota jokaiselle koululaiselle mieluinen, maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Tutustu harrastetarjontaan!

Aiheeseen liittyviä uutisia

Kaksi vaaleahiuksista iloista nuorta tyttöä.

Nuoret

Nuorten sivustolta löydät kootusti kaikki nuorille suunnatut palvelut, uutiset ja tapahtumat Rovaniemellä sekä linkit muille hyödyllisille sivustoille.

Lue lisää