Kohdennettu nuorisotyö

- Etsivä nuorisotyö
- Kulttuuriverstas
- Kiusaamisen vastainen työ
- Oppivelvollisuustyö
- Erityisnuorisotyö
- Nuorten psykososiaalisten tuen palveluiden esiselvityshanke
- Nuorten talo Rokka

Yhteisöllinen nuorisotyö

- Loma-ajan toiminta
- Nuorisotilatoiminta
- Koulunuorisotyö
- Joustava perusopetus

Kokemuksellinen nuorisotyö

- Kulttuurinen nuorisotyö
- Suomen mallin harrastusryhmät
- Kansainvälinen nuorisotyö
- Monitoritalo Monde
- Nuorten tila Poppari
- Nuorten vaikuttajaryhmät

Nuorisotyötä mahdollistavat palvelut

- Hallinto, suunnittelu ja kehittäminen
- Avustukset
- Leirikeskus Leirikari
- Nuorisotoimisto

Tapahtumia Mondella
 
Aiheeseen liittyviä uutisia

account_balanceKokemuksellinen nuorisotyö

Puhelin:
Matkapuhelin:
Tehtävä:
Kokemuksellinen nuorisotyö tarkoittaa nuorisopalveluiden palveluja, jotka on suunnattu Rovaniemellä asuville nuorille asuinalueesta riippumatta. Kokemuksellisen nuorisotyön työmuodot ja niiden toiminta suunnitellaan vastaamaan nuorten elämän erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.

Henkilöt:

account_balanceKohdennettu nuorisotyö

Puhelin:
Matkapuhelin:
Tehtävä:
Kohdennetun nuorisotyön palvelut on tarkoitettu nuorille, lapsille ja perheille, joita tuetaan erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Kohdennetun nuorisotyön toiminta on yksilöllistä ja suunnitelmallista, sekä perustuu usein asiakkuuteen. Kohdennetun nuorisotyön työmuotoja ovat etsivä nuorisotyö, oppivelvollisuustyö, erityisnuorisotyö,kiusaamisen vastainen toiminta, Kulttuuriverstas-työpajatoiminta ja nuorten psykososiaalisten tuen palveluiden esiselvityshanke.

Henkilöt:

account_balanceYhteisöllinen nuorisotyö

Puhelin:
Matkapuhelin:
Tehtävä:
Yhteisöllinen nuorisotyö on nuorisopalveluiden toimintaa, jota järjestetään kaupungin laajan alueen eri alueilla. Yhteisöllisestä nuorisotyöstä vastaa nuorisotoiminnan koordinaattori Rauno Savela.

Henkilöt:

account_balanceNuorisopalvelut, hallinto

Puhelin:
Matkapuhelin:
Tehtävä:
Nuorisopalvelut on Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan palveluiden yksikkö, joka tuottaa palveluja Rovaniemellä asuville nuorille ja lapsille. Nuorisopalveluiden tehtävä on tarjota nuorille monipuolista vapaa-ajan toimintaa, harrastuksia, tietoa, neuvontaa ja tukea sekä edistää nuorten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisopalveluiden toiminta jaetaan yleisiä nuorisopalveluita tarjoavaan keskitettyyn nuorisotyöhön, yksilöllistä tukea tarjoavaan kohdennettuun nuorisotyöhön ja alueelliseen nuorisotyöhön. Nuorisopalveluiden esimies on Nella Sepänheimo.

Henkilöt:

Rovaniemen nuorisopalvelut tuottavat palveluja Rovaniemelle asuville nuorille ja lapsille. Nuorisopalvelujen työntekijät ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka noudattavat työssään lakia, nuorisotyöntekijän ammattieettistä ohjeistusta sekä Rovaniemen kaupungin ohjeistuksia työntekijöille. Nuorisopalvelut toimii tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä dokumentoi ja arvioi työtään säännöllisesti. 

Rovaniemen nuorisopalvelujen yksikkö noudattaa laatimaansa pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmaa, jossa määritellään työn perustehtävä eli missio, tulevaisuuden näky eli visio sekä toimintaa ohjaavat arvot. Vuosittain valitaan painopistealue, joka huomioidaan erityisesti toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä. Vuoden 2024 painopistealue on vuorovaikutuksen vahvistaminen.

Missio

Tuemme lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Visio

Vuonna 2030 Rovaniemi on yhdenvertainen lappilainen kaupunki, jossa nuoret sekä viihtyvät että voivat hyvin, ja jossa heillä on monipuoliset mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen.

Arvot

Turvallisuus: Otamme ekologisuuden huomioon turvallisen elinympäristön rakentamisessa sekä edistämme fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Toimimme pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti.

Yhdenvertaisuus: Mahdollistamme erilaisten nuorten ja nuorten ryhmien kohtaamisen ja toimimisen yhdessä moninaisuutta kunnioittaen. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa edistämme syrjinnänvastaisuutta suunnitelmallisesti.

Osallisuus: Kasvamme ja kasvatamme osallisuuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus omaan elämään osana laajempaa yhteisöä, joka edistää kasvua vastuullisuuteen. Rakennamme lapsille ja nuorille kanavia, joiden kautta heillä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa.

Luovuus: Etsimme uusia tapoja toimia tavoitteena tasapainoinen ja kestävä kehitys. Toimimme tavalla, joka vahvistaa lasten ja nuorten omien tietojen ja taitojen sekä voimavarojen hyödyntämistä. Huomioimme luovuuden toiminta- ja oppimisympäristöjen rakentamisessa.

Taustatietoa

 

Yleiset vuokraehdot

Tiloja vuokrataan paikallisille nuorisotoimintaa järjestäville tahoille, nuorille ja muille kaupunkilaisille. Nuorisotoiminnaksi lasketaan Rovaniemelle rekisteröityjen opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavun piirissä olevien nuorisojärjestöjen toiminta, sekä muiden paikallisjärjestöjen ja -yhdistysten alle 20-vuotiaille suunnattu toiminta. Monden käyttö on lisäksi maksutonta paikallisille koululais- ja päiväkotiryhmille sekä paikallisille avoimille nuorisoryhmille. Leirikeskuksen käyttö on maksutonta paikallisille koululais- ja päiväkotiryhmille maanantaista torstaihin, lukuun ottamatta loma- ja pyhäaikoja. Muuksi käytöksi luetaan esimerkiksi yritysten ja yksityishenkilöiden varaukset sekä järjestöjen ja yhdistysten yli 20-vuotiaille suunnattu toiminta. Kuvia tiloista löydät Monden ja leirikeskuksen Facebook-sivuilta tunnuksilla @monderollo ja @leirikarirollo. 

Vuokraaja vastaa tapahtumanaikaisesta järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä tilaisuuden edellyttämien lupien hankkimisesta. Käytön jälkeen vuokraajan tulee luovuttaa tilat samassa kunnossa, missä ne on hänelle luovutettu. Epäsiisteiksi jätettyjen tilojen siivous laskutetaan vuokraajalta kaupungin siivouspalveluiden voimassa olevan työhinnaston mukaisesti. 

Varauksen käyttö- ja vuokra-ajaksi lasketaan varauksen kaikki tunnit. Vuokra sisältää arvonlisäveron, ja se laskutetaan jälkikäteen. Käyttäjällä on oikeus perua vuoronsa kirjallisesti ilmoittamalla perumisesta vähintään seitsemän vuorokautta ennen varausta. Määräaikaan mennessä perutuista varauksista ei peritä maksua. Myöhässä perutuista varauksesta peritään hinnaston mukainen maksu. Vuoron myöntäjällä Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluilla on oikeus perua käyttövuoro oman toimintansa tai muun erityisen syyn vuoksi. Leirikeskuksien varauksen peruminen ilmoitetaan varaajalle viimeistään 30 vuorokautta ennen varauksen alkamista. Monden varauksen peruminen ilmoitetaan seitsemän vuorokautta ennen varauksen alkamisen ajankohtaa. 

 

Lisätiedot ja varaukset

Monitoritalo Monde: nuti@rovaniemi.fi / p. 040 716 7693. 
Leirikeskus Leirikari: info.osviitta@rovaniemi.fi /p. 016 322 6800 (arkisin 9-16).

Nuorisopalveluiden vuokrahinnasto
Pyydä apua -nappi

pyyda-apua-final-250pikselia.png

Pyydä apua!

Pyydä apua on lapsiperheille ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Nappia painamalla avautuu yhteydenotto lomake, jolla voit kysyä neuvoa tai pyytää apua omaan tai läheisesi tilanteeseen liittyen. Yhteydenottoihin vastaavat Rovaniemen perhekeskuksen työntekijät lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Vastaamme mahdollisimman pian, viimeistään 1-2 arkipäivän aikana.
Avaa Pyydä apua! -lomake tästä
Kaksi vaaleahiuksista iloista nuorta tyttöä.

Nuoret

Nuorten sivustolta löydät kootusti kaikki nuorille suunnatut palvelut, uutiset ja tapahtumat Rovaniemellä sekä linkit muille hyödyllisille sivustoille.

Lue lisää