Hankkeen tarkoituksena on selvittää, millainen palvelukokonaisuus tehostaisi nuorille tarjottavaa mielenterveydellistä, elämänhallinnallista ja psykososiaalista tukea sekä miten edistettäisiin Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kunnalle jäävien palveluiden välistä yhteistyötä niin mielenterveysongelmilla, päihteillä kuin jengiytymisellä ja muulla huolestuttavalla käytöksellä oireilevien nuorten osalta. Yhtenä mallina hankkeessa selvitetään edellytyksiä ja tarpeita nuorten psykososiaalisen tuen keskukselle, jonka koordinointi ja toiminta tulisi Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluiden alaisuuteen. Hankkeen lopputuotoksena on saada aikaan prosessikuvaus, joka olisi mallinnettavissa myös muihin Lapin kuntiin.

Nimetön malli (1).png