Sivistyslautakunta myöntää vuosittaiset kulttuuripalkinnot

Kulttuuripalkinto myönnetään erityisestä kulttuurisaavutuksesta tai pitkäaikaisesta työstä Rovaniemen kulttuurin hyväksi. Palkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole palkittu Rovaniemen kulttuuripalkinnolla.

Kulttuuripalkinto myönnetään erityisestä kulttuurisaavutuksesta tai pitkäaikaisesta työstä Rovaniemen kulttuurin hyväksi. Palkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole palkittu Rovaniemen kulttuuripalkinnolla.

Kulttuuritekopalkintojen (2) saannin perusteena on erityinen ponnistus kulttuurin alueella kuluneen vuoden aikana. Palkinnon voi saada vuoden aikana tehdystä tai esiin nousseesta kulttuuriteosta (esimerkiksi tapahtuma, tuote, organisaatio tai henkilö) joka on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt ja rikastuttanut kaupungin kulttuurielämää. Kulttuuritekopalkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole palkittu Rovaniemen kulttuuritekopalkinnolla. Sivistyslautakunta voi halutessaan myöntää kultuuritekopalkinnon myös Rovaniemen kaupungin tunnettuuden edistämisestä. Tällöin ei edellytetä, että palkittava on kirjoilla Rovaniemen kaupungissa.

Sivistyslautakunta pyytää perusteltuja esityksiä kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen saajiksi. Ehdotukset pyydetään toimittamaan sähköisesti 27.7.2020 klo 16.00 mennessä. Sivistyslautakunta päättää palkittavat elokuun kokouksessaan.

Ehdota 2020 kulttuuripalkintojen saajia

Sivistyslautakunta pyytää perusteltuja esityksiä kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen saajiksi. Ehdotukset pyydetään toimittamaan sähköisesti 27.7.2020 klo 16.00 mennessä. Sivistyslautakunta päättää palkittavat elokuun kokouksessaan.

Ehdotuksia jättäneiden kesken arvotaan museokortti. Arvonta suoritetaan kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen julkistamisen yhteydessä Rovaniemi-viikolla 7.9.2020.

Voit jättää perustellun ehdotuksesi sivistyslautakunnalle sähköisesti 27.7.2020 mennessä alla olevan Kulttuuripalkinto- ja Kulttuuritekopalkinto -lomakkeen kautta.
Lähetä ehdotuksesi lomakkeella!