Kulttuuritoimiston tapahtumat
 
Tule mukaan!

Rovaniemen kulttuuriohjelma 2021-2025

Kulttuuriohjelma antaa yhteisen suunnan sille, miten Rovaniemi esittäytyy kulttuurikaupunkina ja miten kulttuuria tuotetaan tulevaisuudessa. Yhteisten tavoitteiden ja tekemisen kautta syntyy Suomen toimivin kulttuuriekosysteemi, jossa jokaisella toimijalla on tärkeä rooli. Tule mukaan tekemään kulttuuriohjelmasta totta!

Tutustu kulttuuriohjelmaan
Yleisten kulttuuripalveluiden toimintaa ohjaa 1.9. voimaantullut laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Tutustu lakiin kokonaisuudessaan: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166#Pidp447834608
Kulttuuripalvelut järjestää taide- ja kulttuuritoimintaa lapsille ympäri vuoden. Toiminnan perustana on lastenkulttuurin tasavertainen saavutettavuus, yhteisöllisyys ja osallistaminen. Suuri osa toiminnasta toteutetaan päiväkodeissa ja osana koulujen perusopetusta. Lapset pääsevät tutustumaan ja osallistumaan monipuolisesta eri taiteen lajeihin. Toimintaa järjestetään koko Rovaniemen laajalla kaupunkialueella sisältäen myös kylät. Lastenkulttuurin vakituiseen toimintaan kuuluvat kaikille avoimet koko perheen Perheklubit ja yhteistyössä Rovaniemen kirjaston kanssa järjestettävät Kuti Kuti - kulttuuria lapsiperheille tapahtumat. 
Ikäihmisille tuotettavat esitykset ja konsertit sekä erilaiset tapahtumat ja toimintatuokiot ovat helposti saavutettavia matalan kynnyksen kulttuuripalveluita, jotka tarjoavat elämyksiä ja tukevat ikäihmisten luovuutta osana hyvää elämää. Ne täydentävät ja laajentavat kaupungin olemassa olevaa kulttuuritarjontaa. Palvelua tuotetaan mm. Kulttuuritalo Wiljamiin, eläkeläistila Potkuriin, kylätaloille, kotihoidon päiväkeskuksiin ja ympärivuorokautisen hoivan asumisyksiköihin. Ikäihmisten kulttuuripalveluista vastaa ikäihmisten kulttuurituottaja yhdessä muiden kulttuurituottajien kanssa.
Rovaniemi on useiden kylien kaupunki. Rovaniemen kylien alueelle tuotetaan monipuolisia matalan kynnyksen kulttuuripalveluita ja tapahtumatoimintaa. Alueellinen kulttuurityö luo mahdollisuuksia taiteen- ja kulttuurin kokemiselle asuinpaikasta riippumatta. Laadukkaat kulttuuripalvelut lisäävät hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä alueella. Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä kylätoimijoiden kanssa ja tukee myös kylien omaehtoista kulttuuritoimintaa. Kylien alueella järjestetään mm. konsertteja, yhteisötaidetta, iltamia, kyläpäiviä, ja tansseja. Kylätoimijat voivat ottaa yhteyttä kylätapahtumista vastaavaan kulttuurituottajaan matalalla kynnyksellä tiedotusavusta aina tapahtumien järjestämiseen. Kylien kulttuuripalveluita tukee Rovaniemen kylien kehittämissäätiö.
Kulttuuripalvelut vastaa Rovaniemen kaupungin vuosittaisten virallisten juhlien järjestämisestä. Järjestettäviin tilaisuuksiin kuuluvat mm. Kansallisen veteraanipäivä, Koko perheen juhannusjuhla, Rovaniemi-viikko, Itsenäisyyspäivä ja Uudenvuoden vastaanotto.

Kaupungin virallinen rytmiorkesteri Kunnan Pojat on kaupungin kulttuuripalveluiden tuottama hyvinvointipalvelu. Kunnan pojat on rytmimusiikin ammattilaisista sekä palkkatukityöllistämisen avulla työllistetyistä ammattimuusikoista koottu kokoonpano, joka tuottaa matalan kynnyksen kulttuuripalveluita konsertoimassa kylätaloilla, päiväkodeissa, palvelutaloissa, hoito- ja hoivalaitoksissa, päiväkeskuksissa sekä matalan kynnyksen kohtaamistiloissa.

 Henkilöstö

5 vakinaista kulttuurituottajaa
2 hanketyöntekijää

Yleinen kulttuurituottaminen lukuina (2022)
Tapahtumat ja tilaisuudet perustoiminta (määrä): 678
Tapahtumat ja tilaisuudet perustoiminta (osallistujat): 48 004

Kulttuuritoimiston yhteystiedot
Tervo Merja
Palvelualuepäällikkö
phone0163226550
phone0407365671
Kestilä Saija
Kulttuurituottaja
phone0163225576
phone0406262540
Nietula Annu
Kulttuurituottaja
phone0405600814
Vastuualueet:
Tikka Irene
Kulttuurituottaja
phone0406108776
Selin Matti
Erityisasiantuntija
phone0406281928
Nevala Roosa
Kulttuurituottaja
phone0400518235
Kulttuuritoimisto

Pohjolankatu 4-6, 2.krs (Käynti Pohjolankadun puolelta)
96100 Rovaniemi