Vierikko Lassi

Sähköposti:
-
Puhelin:
-
Matkapuhelin:
Nimike:
musiikin hahmotusaineiden opettaja (sivutoiminen), Pello
Tehtävä:
-
Tavoitettavissa:
Pellon sivutoimipiste
Osoite:
Lapin musiikki- ja tanssiopisto, Jorma Eton tie 8 B, 96100 Rovaniemi