Kanto Kati
Lehtori
Vastuualueet:
Saraniemi Taru
Peruskoulun lehtori
Muurolan peruskoulu 0163380210 (ei yhdistetä puheluita) Muurolan peruskoulun ja lukion äidinkielen opettaja
Vastuualueet: