Tauriainen Tiina
tanssinopettaja (sivutoiminen)
Vastuualueet: