Jalonen Jutta
tanssinopettaja (sivutoiminen)
Tauriainen Tiina
tanssinopettaja (sivutoiminen)
Vastuualueet: