Karvo Kaisa
Lähihoitaja
phone0400516928
Koivumaa Tarmo
Lähihoitaja
phone0405085451
Kuvaja Outi
Lähihoitaja
phone0163228256
phone0407470425
Kyllönen Ritva
Palveluvastaava
phone0163225300
Ma- pe
Kärkkäinen Arja
Lähihoitaja
phone0405863183
Luosujärvi Raisa
Lähihoitaja
phone0404821392
Mäki-Hirvelä Minja
Lähihoitaja
phone0407785764
Niemelä Raili
Lähihoitaja
phone0405387519
Niemelä Vuokko
Lähihoitaja
phone0504306758
Oikarainen Leea
Lähihoitaja
phone0508974526
Vastuualueet:
Ranta Elina
Lähihoitaja
phone0504523599
Similä Outi
Lähihoitaja
phone0504528297
Sirkka Seija
Lähihoitaja
phone0504527120