Kobayashi Hiromitsu
matalien vaskien soitonopettaja (sivutoiminen)