Itkonen Antti
Digitaalisen viestinnän asiantuntija
phone0403589482
Laine Eija
Verkkotiedottaja
phone0163228016
phone0400782479
Verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöntuotanto ja kehitystyö sekä ylläpito ja tukitehtävät. Tapahtumakalenterin pääkäyttäjä.