Kutuniva Iida
Nuoriso-ohjaaja, Yläkemijoki
phone0400362125
Yläkemijoen nuorisotyö, Vantuksen nuorisotila, koulunuorisotyö