Yhteystiedot

account_balanceHankintapalvelut

Henkilöt:

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-palvelussa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvon mukaisesti. Tarjouspyynnöt löytyvät Tarjouspalvelu.fi-palvelusta.

Kynnysarvot alittaviin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, vaan kaupungin yksiköt toteuttavat ne Rovaniemen kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti hyvän hallinnon periaatteita sekä muuta lainsäädäntöä noudattaen.