Säätiön toiminta

Tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja

 • lisäävät kylien vetovoimaisuutta
 • edistävät kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa
 • ylläpidetään kylillä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista
 • edistää tutkimustoimintaa eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi
 • säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.

Säätiön varallisuus:

 • Säätiön pääoma 1.000.000 €
 • Lahjoitusvarat 17.000.000 €
 • Yhteensä 18.000.000 €
 • Sijoitusomaisuuden arvo 31.12.2020 21.987.108 €

Säätiön tuotto-osuuden käyttökohteet v. 2021, tukisummat ja tuen jakajat:

 • Kylien investointi- ja kehittämishankkeet  250.000 €
 • Yritysseteli                                                       100.000 €
 • Järvien hoitokalastus 30.000 €
 • Kehittämis- ja investointihankkeet               120.000 €
 • Yhteensä 500.000 €

 https://www.rkks.fi/

Aiheeseen liittyviä uutisia

Säätiön hallintoneuvostona toimii Rovaniemen kaupunginhallitus. Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Varapuheenjohtajana toimii  kaupunginhallituksen varapj.

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon hallintoneuvosto valitsee viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenten vakituinen asuinpaikka sijaitsee Rovaniemen kyläalueella ja jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuunnalta tulee valita yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Hallintoneuvosto nimeää hallituksen jäsenistä toimikaudeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Puheenjohtaja: Päivi Saarijärvi  (varajäsen Taru Palokangas), Ranuantien alue

Varapuheenjohtaja: Nina Teräs (varajäsen Erkki Pääkkönen), Yläkemijoen alue

Jäsenet:

Ari Paldan  (varajäsen Edvard Kulppi), Sodankyläntien alue

Jouni Järvelä   (varajäsen Hannu Järvelä), Alakemijoen alue

Jarmo Huhtala (varajäsen Vuokko Örn), Alaounasjoen alue

Asiamies: Heli Välikangas

Tilintarkastaja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

KHT,JHT Antti Kääriäinen

KHT,JHT Juha Väärälä

Yleiset myöntöperusteet kalenterivuoden 2021 toimenpiteisiin

Tukikelpoisia tuen saajia voivat olla:

 • Pk-yritykset ja maa-, poro- ja metsätalous sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajat
 • Yrityksen kotipaikka on Rovaniemi ja kiinteä toimipaikka Rovaniemen maaseutualueella vähintään tukivuoden loppuun saakka.

Hakijan / tuensaajan tarkemmat kriteerit liitetiedostossa.

Tukikohteet

 • Palvelujen hankinta
 • Investoinnit
 • Markkinat, myynnin edistäminen ja myyntimessut
 • Peruskoulutuksen jälkeen hankittava ammatillinen lisäkoulutus, joka liittyy yrityksen liiketoimintaan
 • Yrittäjän työkyvyn ylläpito

Tarkemmat tiedot tukikohteista liitetiedostosta

Myönnettävän tuen enimmäismäärä ja omarahoitusosuus

Tukea myönnetään Rovaniemen kylien kehittämissäätiön myöntämän määrärahan puitteissa.
Tuki on harkinnanvaraista. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Tuen osuus on hankinnan arvosta enintään 40 %, eli arvonlisäveroton enimmäishinta on 6.250,00 € (alv 0 %).
Huolimatta hankinnan enimmäisarvosta tukea myönnetään enintään 2.500,00 euroa/ yritys/kalenterivuosi. 
Maksettavan tuen vähimmäismäärä on 100 €.
Tuki on de minimis – säännön alaista (Yrityksen saama kaikki tuki kolmen verovuoden aikana yhteensä enintään 200.000,00 €).

Tuen hakeminen ja hakemuksen liitteet

Tukea haetaan erillisellä lomakkeella Rovaniemen kylien kehittämissäätiöltä.
Lomake tulee täyttää huolellisesti, ja kaikkiin kohtiin on vastattava.
Tukihakemus tulee vireille, kun se on saapunut Rovaniemen kylien kehittämissäätiölle joko sähköpostitse tai kirjepostissa.
Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle.

Hakijan on liitettävä hakemukseen ajan tasalla oleva tuloslaskelma ja tase tai edellisiin verrattava selvitys hakijan tuloista ja varallisuudesta. Tuloslaskelma ja tase on oltava mahdollisimman uusi; mikäli viimeisin vahvistettu tilinpäätös on yli 6 kk vanha, on hakemukseen liitettävä myös uudempi kirjanpidon väliajo. Jos hakija käyttää sähköpostilla lähetettävää hakulomaketta, niin liitteet tulee toimittaa joko sähköisesti osoitteeseen heli.valikangas@rkkf.fi tai postitse osoitteeseen Rovaniemen kylien kehittämissäätiö/Heli Välikangas, Muuskonranta 1, 96800 Rovaniemi.

Jos toiminta on niin uutta, että hakijan ensimmäinen tilikausi ei ole vielä päättynyt, ja ettei hakijalla tästä syystä ole esittää tuloslaskelma- ja tasetietoja päätöksentekijälle, voidaan päätös tehdä kirjanpidon väliajojen perusteella noin viiden kuukauden toiminnan jälkeen.

Tuen maksamisen edellytykset

Yrityssetelihakemus ja maksatukseen tarvittavat liitteet on toimitettava säätiölle 15.12.2021 mennessä

Yritysseteli

Välikangas Heli
phone0400696834
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö Asiamies heli.valikangas@rkks.fi www.rkks.fi Ounastähti kehittämiskuntayhtymä Toimitusjohtaja heli.valikangas@ounastahti.fi