Asemakaava

Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Lampelan alueen asemakaavan tammikuussa 2017 ja se sai lainvoiman saman vuoden keväällä.

Uusi asemakaava muuttaa keskustan läheisyydessä olevan vanhan teollisuus- ja varastoalueen uudenlaiseksi, monimuotoiseksi kaupan ja asumisen alueeksi.

Kaavan laatimisessa sovellettiin monikumppanuusmallia, jossa kaikki maanomistajat ja -haltijat osallistuivat kaavan suunnitteluun aktiivisesti ja säännöllisesti.

Kaupunki käynnisti Lampelan alueen asemakaavamuutoksen vuonna 2008. Lampelan kaava lähti alun perin liikkeelle yrittäjien ja kiinteistön omistajien aloitteesta.

Alueen kehittäminen ratkaistiin kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymässä keskustan osayleiskaavassa, joka sai lainvoiman kesällä 2015.