Liikennejärjestelyt

lampela_kartta.jpg

Lampelan saavutettavuus on huippuluokkaa kaikilla liikennemuodoilla. Tämän takaa muun muassa Nelostien toteutunut perusparannushanke ja siihen liittyvät katuverkkotyöt.  

Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelmassa esitetty tulevaisuuden visio parantaa entisestään Lampelan liikenteellistä asemaa.

Uusi Lampelankatu yhdistää alueen Eteläkeskukseen ja niin sanottuun vanhaan keskustaan. Lampelankadun rakentaminen käynnistyi syksyllä 2017 Eteläkeskuksen puoleisesta päästä. 

Lampelankadun rakentamisen yhteydessä niille tonteille, joilta puuttuvat sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät, rakennetaan tarvittava kunnallistekniikka. Lampelankatu valmistuu vuoden 2018 aikana.

Arkivuorokauden keskimääräinen autoliikenteen määrä Lampelaa ympäröivällä katu- ja tieverkolla toukokuun 2017 laskentojen perusteella:

Nelostie 24 200 ajoneuvoa/vrk
Oijustie 11 500 ajoneuvoa/vrk
Vierustie 7 100 ajoneuvoa/vrk