Monipuolista rakentamista

Lampelan uusi asemakaava mahdollistaa alueelle monipuolista rakentamista: asuntoja, kauppaa ja toimitiloja. Kaava syntyi tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa. 

Lampelaan on mahdollista rakentaa asuntoja 21 000 kerrosneliömetriä, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi 320 asuntoa. Kauppaa varten on varattu 134 000 kerrosneliömetriä joko asuin- ja liikerakennusten yhteyteen tai erillisiin rakennuksiin. Alueelta löytyy myös tontti hypermarketille. Kaava mahdollistaa yhteensä 20 000 kerrosneliömetrin kokoisen kaupan suuryksikön rakentamisen.

Koska kaava on luonteeltaan joustava, siinä ei ole tarkkaan määrätty, että tietty rakennusoikeus on pakko käyttää tai rakennuksista pitää tehdä tietyn korkuisia.

Maakuntakaavassa Lampela on merkitty keskustatoimintojen alueeksi, joten se on jatkumo nykyiselle Rovaniemen keskustalle.

Lampelan alueella on sekä yksityisten että kaupungin omistamia tontteja.


Tutustu: