Toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa alueella toimivien yritysten ja toimijoiden kanssa. Haluamme edesauttaa sujuvalla ja yrittäjälähtöisellä palveluasenteellamme siihen, että kaupungissa on hyvä yrittää sekä löytää kehitys- ja innovaatioapua liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. 

Kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen avulla voimme aina edesauttaa alueen toimijoiden kehitystyötä ja merkityksellistä verkottumista.  Tälle sivustolle olemme koonneet koordinoidusti kaikki keskeisimmät kaupungin elinkeino- ja yrityspalvelut sekä tärkeimmät kontakti. 

Tervetuloa Rovaniemen kaupungin yrityspalveluihin! 

 

BUSINESS ROVANIEMI - ELINVOIMAPALVELUIDEN KOTI

Business Rovaniemi on yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia palveleva koko kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö. Yrityksille tarjottavia kehittämis- ja rahoituspalveluita on uudistettu sekä luotu sähköisiä palvelu- ja maksatusjärjestelmiä asioinnin sujuvoittamiseksi.
Business Rovaniemi palvelee aivan ydinkeskustassa, Ainonkatu 1:ssä.

 
 
businessrovaniemi.fi
Harkitsetko liiketoimintaa Rovaniemellä?

SUJUVAA SIJOITTUMISAPUA - BusinessRovaniemi!

Tervetuloa Rovaniemelle!  Tarjoamme alueelle sijoittuville yrityksille mm. seuraavia maksuttomia palveluja:

 • Paikallista markkinatietoa toimialasta ja liiketoimintamahdollisuuksista
 • Tietoa toimitiloista ja yritystonteista
 • Tietoa työvoima- ja osaajamarkkinoista
 • Rahoitusneuvontaa
 • Apua kumppanihakuun ja tietoa paikallisista yritysverkostoista
 • Tietoa alueen asiantuntijapalveluista (mm. konsultti-, laki- ja kirjanpitopalvelut, yrityspalveluseteli)
 • Tietoa markkinointi- ja viestintäpalveluista sekä ko. verkostoista
 • Tietoa alueen liikenneyhteyksistä
 • Alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta tietoa
 • Lappitasoista alueinfoa

Tarvittaessa autamme yrityksiä verkottumaan osaksi kaupungin arktista ekosysteemiä ja tarjoamme kattavat yrityspalvelut kasvunne ja kehittymisenne tueksi.

Lue lisää www.businessrovaniemi.fi

Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy on Rovaniemen kaupungin omistama yhtiö, jonka tehtävänä on auttaa yrittäjiä löytämään juuri heille parhaiten soveltuvat toimitilat ja tontti ratkaisut.

Tytäryhtiömme Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy kautta rakennamme kaupungin käyttöön kouluja ja päiväkoteja.

Rovaniemen yrityspalveluseteli

Yrityskohtaiseen kehittämiseen Yrityspalveluseteli

Rovaniemen Yrityspalveluseteli on kaupungin uudenmuotoinen elinkeinotuki, jonka tehtävä on edistää rovaniemeläisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja auttaa omistajanvaihdostilanteissa.

Business Rovaniemen myöntämän yrityspalvelusetelin palvelun arvo on 2.500 euroa (alv 0%) tai 5.000 euroa (alv 0 %), josta yritysten omavastuuosuus on 20%.  Yrityspalveluseteli on voimassa 6 kk.

Ensimmäinen Yrityspalvelusetelin hakuaika on 01.-22.06.2020. Voit hakea seteliä netissä olevan sähköisen hakukanavan kautta.
Tutustu Rovaniemen yrityspalveluseteliin

Arctic Design Week - luovan sektorin markkinointi

Maailman pohjoisin muotoilu- ja vaikuttajafoorumi sekä kaupunkifestivaali

Arctic Design Weekin tehtävänä on edistää pohjoisen muotoiluosaamista ja elinkeinoelämää sekä inspiroida muotoilijoita, yrittäjiä ja toimijoita, opiskelijoita, tieteen ja taiteen tekijöitä. Arctic Design Week elävöittää kaupunkikulttuuria paikallisin erikoisuuksin. 

Arctic Design Week järjestetään yhteistyössä Lapin Korkeakoulukonsernin kanssa vuosittain vk 12.

 
Lue lisää Arctic Design Weekistä

Säätiön tarkoituksen on vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia.

Säätiö tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja: lisäävät kylien vetovoimaisuutta, edistävät kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa ylläpidetään kylillä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaaasumista ja elinkeinojen harjoittamista edistää tutkimustoimintaa eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi. Säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen. Rovaniemen kylien kehittämissäätiö

Asukastoiminnan avustukset: 

kehittämis- ja toimintatuet

 Rovaniemen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea kehittämis- ja/tai toimintatukea seuraavasti:

Kyläalueet:

 Asukkaiden hyvinvointi ja terveys, lähipalvelut, digitaalinen osaaminen ja viestintä, elinympäristö: maisemanhoito, reitit, laavut jne. Kylätilat ja niiden käytön monipuolistaminen, kylien ja alueiden yhteistyö: tonttimarkkinointi, tapahtumat jne. Rovaniemen kylästrategian 2025 mukaiset muut toimenpiteet.

Keskustan alueet:

 Asukkaiden hyvinvointi ja terveys, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen, elinympäristön kehittäminen; maiseman ja ympäristönhoitotyöt, kokoontumistilojen kehittäminen,

 alueiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen, koulutustoiminta sekä tiedotus ja markkinointi.

 Vuonna 2020 kehittämismäärärahaa on 262.000,00 euroa kylien kehittämishankkeisiin ja 10 000,00 euroa keskustan alueen asukastoiminnan kehittämiseen.

 Yhdistysten toimintatukea myönnetään 250 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhteisöille.

 Vuosittainen hakuaika on keväällä. Hakuaika päättyi 30.4.2020.

Vesistöjen hoitotoimenpiteet 2020 (ent. hoitokalastustuki)

 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on varannut tukea vuoden 2020 vesistöjen hoitotoimenpiteisiin 30 000 euroa. Tukea myönnetään enintään 1800 euroa vesistöä kohden. Hoitokalastus/hoitotoimenpide tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin. 

 Vuosittainen hakuaika on keväällä. Hakuaika päättyi 30.4.2020.

KotiapuKuponki

 Kotiapukuponki on kotiapua tarvitsevien henkilökohtainen harkin- nanvarainen taloudellinen tuki. Kuponkia voivat hakea määrärahojen puitteissa kaikki Alakemijoen, Ounasjoen, Ranuantien, Sodankyläntien ja Yläkemijoen alueiden kylillä vakituisesti asuvat asukkaat, jotka täyttävät myöntämisperusteet.

 Palvelut: kotihoidon palvelut, terveys ja hyvinvointi, ulkoilu- ja asiointiapu, pihatyöt ja lämmityshuolto, pienimuotoiset kodin kunnossapito- ja korjaustyöt, tietotekninen neuvonta, ohjaus ja asennuspalvelut sekä lapsiperheiden kotiapu. 

 KotiapuKupongilla ostettuun palveluun voi käyttää tukimuotona vain KotiapuKuponkia ja sen arvo on 50 % palvelun kokonaishinnasta. Asiakas maksaa itse palvelun kokonaishinnan ja kupongin välisen erotuksen. KotiapuKuponki on voimassa päätöksentekovuoden loppuun asti. Vuosittainen viimeinen hakuaika on 15.11.

KotiapuKuponki -Palveluntuottaja

 Rovaniemen kaupungin alueelliset palvelut hyväksyy hakemuksesta ne palveluntuottajat, joiden palveluihin Kylien kehittämisjaoston päättämää

 KotiapuKuponki -määrärahaa voidaan käyttää Alakemijoen, Ounasjoen, Ranuantien, Sodankyläntien ja Yläkemijoen alueilla. Hyväksymisperusteet täyttävä palveluntuottaja voi toimia yhden tai useamman alueen toiminta-alueella.

Valintaperusteet:

 Palveluntuottaja tuottaa palveluja Kylien kehittämisjaoston alueella, on ennakkoperintärekisterissä. sitoutuu palvelun hyvään laatuun ja luotettavuuteen, sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta, palveluntuottajalla on vastuuvakuutus, huolehtii tietosuojasta ja henkilörekisteristä tietosuoja-asetuksen mukaisesti (EU 679/2016, artikla 6).

Rovaniemen kasvuohjelma toteuttaa osaltaan Rovaniemen kaupunkistrategiaa. Tutustu Rovaniemen kasvuohjelmaan oheisesta liitteestä.

Rovaniemen Kylästrategia 2025

Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää
 • Sujuvat Ja Asukaslähtöiset Palvelut
 • Kehitetään Lähipalveluita
 • Edistetään Hyvinvointia Ja Terveyttä
 • Vahvistetaan Digitaalista Osaamista
 • Elämyksellinen Ja Toimiva Elinympäristö
 • Kunnostetaan Nykyisiä Ja Rakennetaan Uusia Ulkoilureittejä Ja Liikuntapaikkoja
 • Maisemanhoitohankkeilla Saadaan Kylä- Ja Luonnonmaisemat Kauniiksi Ja V Iihtyisiksi
 • Lisätään Teiden Kunnossapitoa Ja Turvallisuutta
 • Joukkoliikenne, Puhelin- Ja Tietoliikenneyhteydet Toimiviksi
Elinvoimaiset Ja Monipuoliset Elinkeinot
 • Luonnonraaka-aineiden Hyödyntäminen
 • Yritystoiminnan Monipuolistaminen Ja Kehittäminen
 • Työllistymismahdollisuuksien Kehittäminen Kylillä

Lue Lisää  Aluekohtaisista Kehittämisen Painopisteistä Kylästrategiasta.

 
Liitteet

JULKISET HANKINNAT

Hankintalaki velvoittaa hankintayksiköt kilpailuttamaan hankintansa ja niistä tulee ilmoittaa avoimesti.

Rovaniemen kaupunki käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät tarjouspyynnöt löydät sekä Hilma-palvelusta että tarjouspalvelu.fi-sivustolta.

 
Ota yhteyttä

Business Rovaniemi

Yrityskehittäjämme palvelevat kaupungin ydinkeskustassa.