Rovaniemen kaupungin perusturvapalvelut tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuolisen ja kiinnostavan työpaikan. Teemme töitä 61 556 Rovaniemeläisen hyväksi.  

Meillä on tehtäviä:

  • terveysasemien vastaanotoilla
  • terveyskeskussairaalassa ja kotisairaalassa
  • palveluasumisessa  ja hoivaosastoilla
  • kotihoidossa  ja päiväpalveluissa
  • mielenterveys- ja päihdetyössä
  • suun terveydenhuollossa
  • neuvoloissa
  • koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa
  • kuntoutuksessa
  • röntgenissä

Työyksiköissä on meitä ammattilaisia paljon, yhteensä perusturvapalveluissa työskentelee n. 1000 sosiaali- ja terveydenhuollon osaajaa. Suurimmat ammattiryhmät ovat sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat sekä lähihoitajat (perushoitajat). Työkavereina on myös sosiaalityöntekijöitä, ohjaajia, osastonsihteereitä, kodinhoitajia, kotiavustajia, hoitoavustajia ja laitoshuoltajia.

Haku terveyspalveluiden tehtäviin tapahtuu sähköisen työnhakupalvelun kautta. Löydät sieltä sekä terveydenhuollon sijaisille tarkoitetun haun sekä myös vakinaisten paikkojen hakuilmoitukset.

Tervetuloa lämpimästi sijaiseksemme ja haethan myös vakinaisia paikkojamme.