Osaamo - Kohtaantoa edistämässä ESR-hanke käynnistyi keväällä 2020 ja kestää vuoden 2023 elokuun loppuun. Asiakastyö hankkeessa päättyy 30.6.2023. Rovaniemen kaupunki on hankkeen päätoteuttaja ja osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Lapin TE-toimisto tuo hankkeen yhteyteen resurssit peruspalveluistaan. Lisäksi toimintaan osallistuu muuta työllisyyttä tukevaa verkostoa, kuten Business Rovaniemi, KELA, järjestöjä ja hankkeita. Osaamo tekee tiivistä yhteistyötä Nuorten Ohjaamon kanssa. Hankkeen kohderyhmiä ovat yli 30-vuotiaat työnhakijat, työnantajat ja työllisyystoimijat.

Tavoitteena on työvoiman ja työnantajien kohtaannon edistäminen. Tähän pyritään kehittämällä työllisyyden edistämisen ekosysteemiä. Käytännössä tavoite on siis se, että ihmisillä on töitä ja työnantajilla osaavaa työvoimaa. Osaamo pyrkii luomaan kohtaamiselle erilaisia mahdollisuuksia ja auttaa työvoimaa ja työnantajia löytämään toisensa. Osaamo tarjoaa tilan ja alustan tiedon tuottamiselle ja palveluiden tarjoamiselle. Toimijat tuovat yhteiselle alustalle työllisyyden edistämisen, osaamisen kehittämisen ja työnantajien rekrytoinnin tukemisen palvelunsa. Kaikki palvelut ovat kasvokkain saavutettavissa yhdeltä luukulta ja niitä voidaan yhdistellä yksilöllisten tarpeiden mukaan toisiinsa. Palvelut ovat tarjolla myös digitaalisesti ja jalkautuvina. Toiminnassa korostuu asiakkaiden aktiivinen oma rooli. Etsimme yhdessä asiakkaiden kanssa parhaan ratkaisun jokaiseen tilanteeseen.

Hankkeen varsinainen asiakastavoite on 800 työnhakija-asiakasta ja 105 työnantaja-asiakasta. Kehittäminen tapahtuu tekemisen kautta, siitä yhdessä oppien. Tavoiteltuna lopputuloksena on yhdessä asiakkaiden ja toimijoiden kanssa rakennettu parempi ja vaikuttavampi työllisyyden edistämisen ekosysteemi.

 EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb (2) Rajattu 2.png VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb Rajattu 2.png

Kaikkia Lappiin ja Rovaniemelle muuttaneita maahanmuuttajia taustasta huolimatta voidaan tukea heidän tarvitsemallaan yksilöllisellä tasolla tehokkaasti, kun hyödynnetään alueen kotoutumisen tuen ja kansainvälisen toiminnan verkostoja. Yhteispeli-esiselvityshanke kokoaa monipuolisesti toimijoita yli sektorirajojen yhteen suunnittelemaan maahanmuuttajille matalan kynnyksen palveluita, joita on helppo lähestyä. Tarveperustainen palvelun järjestäminen tukee osallisuutta ja kotoutumista sekä kiinnittymistä paikkakunnalle ympärivuotisesti ylläpitäen kaupungin elinvoimaisuutta. Kotoutumisen tuen ja kansainvälisen toiminnan yhteispeli -esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää sitä, miten Rovaniemelle muuttaneiden maahanmuuttajien tukea voitaisiin tehostaa siten, että se palvelisi useita eri toimijoita ja kehittäisi maahan muuttaneiden osallisuuden kokemuksia ja kotoutumista sekä pääsyä avoimille työmarkkinoille.

Yhteispeli-esiselvityshankkeen toiminta-aika on 1.3.2023 – 31.10.2023. Hanke saa rahoitusta
Euroopan unionin sosiaalirahastosta (ESR). Yhteispeli-hankkeessa tavoitellaan:

 • tietoa erilaisista Rovaniemen alueen kotoutumisen tuen ja kansainvälisen toiminnan
  verkostojen hyvistä toimintatavoista ja prosesseista sekä yhteistyön edellytyksistä.

  Hankkeessa tavoitellaan kehittämiseen vaadittavaa tietoa kohti yhteistä innovatiivista
  palvelurakennetta ja/tai sovittuja toimintamalleja maahan muuttaneiden tukemiseksi.
 • tarveperusteisia kehittämisehdotuksia palveluille. Tavoitteena on selvittää maahan
  muuttaneiden ja heitä työllistävien yritysten tai organisaatioiden näkökulmia tai
  muiden keskeisten maahanmuuttoprosessiin vaikuttavien toimijoiden näkökulmia
  matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluille Rovaniemellä. Toiveiden ja
  tarpeiden huomioimisen kautta luodaan pohjaa sujuvalle palvelumallille tai -
  kokonaisuudelle yhdenvertaisesti.
 • tutustumista International House -konseptiin. Miten ja millaisin edellytyksin
  Rovaniemen kaupunkiin voitaisiin perustaa Kansainvälinen talo eli International House
  Rovaniemi?


Lapin maahanmuuttostrategian 2030+ vision mukaisesti Lappi on koti kaikille. 

Millaisia palveluita Rovaniemellä tarvitaan maahanmuuttajille?

Ota yhteyttä - sinun näkemystäsi tarvitaan!

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Mervi Hyötylä, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi / puh. +358 (0)16 322 2152

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb (2) Rajattu 2.pngVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb Rajattu 2.png

Eduro-säätiö on aikaansa seuraava hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäjä. Sovellamme erilaisia työnteon tukemisen muotoja ja osaamisen kehittämisen keinoja työllistymisen polkujen luomiseksi ja lujittamiseksi. Tarjoamme monipuolisia tuen ja ohjauksen palveluja työhönkuntoutumiseen, osaamisen vahvistamiseen sekä työllistymiseen – ketterästi ja yhdessä tehden

Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut kokoaa yhteen Rovaniemen kaupungin kuntatyöllistämisen, työllisyyden kuntakokeilun, Ohjaamon ja Osaamon palvelut.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI,
Työllisyyspalvelut sijaitsevat Ohjaamon ja Osaamon kanssa samoissa tiloissa Kauppakeskus Rinteenkulman toisessa kerroksessa.

Aukioloajat

Ma - To: 10:00 - 16:00
Pe: 10:00 - 15:00

loppiainen (suljettu) (6.1.2024)

Kaikki tiedot

Työllisyyden kuntakokeilu: 040 649 2215 (ma-pe klo 9-12), tyollisyyspalvelut@rovaniemi.fi

Ohjaamo: 040 772 9236 (ma-to klo 10-16 pe klo 10-15), ohjaamo@rovaniemi.fi

Osaamo: 040 4488 086 (ma-to klo 10-16 pe klo 10-15), osaamo@rovaniemi.fi 

Työllisyyspalvelut sijaitsevat Ohjaamon ja Osaamon kanssa samoissa tiloissa Kauppakeskus Rinteenkulman 2. kerroksessa osoitteessa Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi. Tilat ovat avoinna ma-to klo 10-16 ja pe klo 10-15.

Mikäli et voi käyttää esimerkiksi Oma asiointia tai haluat lähettää sähköpostia joka sisältää henkilötietojasi, voit lähettää luottamuksellisia viestejä ja niiden liitetiedostoja turvasähköpostin avulla.

Rovaniemen kaupungin työntekijälle voit lähettää turvasähköpostia painamalla tästä.

TE-palveluiden työntekijälle voit lähettää turvasähköpostia painamalla tästä.