Osaamo - Kohtaantoa edistämässä ESR-hanke käynnistyi keväällä 2020 ja kestää vuoden 2022 loppuun. Rovaniemen kaupunki on hankkeen päätoteuttaja ja osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Lapin TE-toimisto tuo hankkeen yhteyteen resurssit peruspalveluistaan. Lisäksi toimintaan osallistuu muuta työllisyyttä tukevaa verkostoa, kuten Business Rovaniemi, KELA, järjestöjä ja hankkeita. Osaamo tekee tiivistä yhteistyötä Nuorten Ohjaamon kanssa. Hankkeen kohderyhmiä ovat yli 30-vuotiaat työnhakijat, työnantajat ja työllisyystoimijat.

Tavoitteena on työvoiman ja työnantajien kohtaannon edistäminen. Tähän pyritään kehittämällä työllisyyden edistämisen ekosysteemiä. Käytännössä tavoite on siis se, että ihmisillä on töitä ja työnantajilla osaavaa työvoimaa. Osaamo pyrkii luomaan kohtaamiselle erilaisia mahdollisuuksia ja auttaa työvoimaa ja työnantajia löytämään toisensa. Osaamo tarjoaa tilan ja alustan tiedon tuottamiselle ja palveluiden tarjoamiselle. Toimijat tuovat yhteiselle alustalle työllisyyden edistämisen, osaamisen kehittämisen ja työnantajien rekrytoinnin tukemisen palvelunsa. Kaikki palvelut ovat kasvokkain saavutettavissa yhdeltä luukulta ja niitä voidaan yhdistellä yksilöllisten tarpeiden mukaan toisiinsa. Palvelut ovat tarjolla myös digitaalisesti ja jalkautuvina. Toiminnassa korostuu asiakkaiden aktiivinen oma rooli. Etsimme yhdessä asiakkaiden kanssa parhaan ratkaisun jokaiseen tilanteeseen.

Hankkeen varsinainen asiakastavoite on 800 työnhakija-asiakasta ja 105 työnantaja-asiakasta. Kehittäminen tapahtuu tekemisen kautta, siitä yhdessä oppien. Tavoiteltuna lopputuloksena on yhdessä asiakkaiden ja toimijoiden kanssa rakennettu parempi ja vaikuttavampi työllisyyden edistämisen ekosysteemi.

 EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb (2) Rajattu 2.png VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb Rajattu 2.png

Työkyky käyttöön –hanke on osa Sosiaali- ja Terveysministeriön rahoittamaa Työkykyohjelmaa,
jonka painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen
edistämisessä. Työkyky ohjelmaan kuuluu 22 osahanketta eri puolilla maata, joista Työkyky
käyttöön –hanke on pohjoisin ja se toteutetaan Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Hanketta hallinnoi
Rovaniemen kaupunki. Hanke käynnistyi keväällä 2021 ja toiminta jatkuu vuoden 2022 loppuun
saakka.

Työkyky käyttöön- hankkeen tavoitteena on rakentaa moniammatillinen palvelukokonaisuus
osatyökykyisten tunnistamiseksi, työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä työllistymisen
edistämiseksi. Haluamme Lapissa erityisesti vahvistaa voimavara- ja osaamiskeskeistä ajattelua
ja viedä eteenpäin yhteiskunnallista muutosta siihen suuntaan, että jokaisella olisi oikeus ja
mahdollisuus löytää omaa työkykyään vastaavaa työtä. Työkyky käyttöön- hanke integroi
tulevaisuuden sote-keskuksen palvelut muiden viranomaistahojen ja hallintokuntien palveluihin.
Keskeisimmät yhdyspinnat ovat TE-toimisto, kunnan työllisyyspalvelut (sisältäen Ohjaamo-
palvelut), työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), Kansaneläkelaitos (KELA) sekä
kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
Eduro-säätiö on aikaansa seuraava hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäjä. Sovellamme erilaisia työnteon tukemisen muotoja ja osaamisen kehittämisen keinoja työllistymisen polkujen luomiseksi ja lujittamiseksi. Tarjoamme monipuolisia tuen ja ohjauksen palveluja työhönkuntoutumiseen, osaamisen vahvistamiseen sekä työllistymiseen – ketterästi ja yhdessä tehden

Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut kokoaa yhteen Rovaniemen kaupungin kuntatyöllistämisen, työllisyyden kuntakokeilun, Ohjaamon ja Osaamon palvelut.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI,
Työllisyyspalvelut sijaitsevat Ohjaamon ja Osaamon kanssa samoissa tiloissa Kauppakeskus Rinteenkulman toisessa kerroksessa.

Aukioloajat

Palvelupiste suljetaan klo 12. (23.12.2022)
Ma: 10:00 - 12:00

Ma - To: 10:00 - 16:00
Pe: 10:00 - 15:00

tapaninpäivä (suljettu) (26.12.2022)

itsenäisyyspäivä (suljettu) (6.12.2023)

(suljettu) (27.12.2022)

(suljettu) (28.12.2022)

Kaikki tiedot

Työllisyyden kuntakokeilu: 040 649 2215 (ma-pe klo 9-12), tyollisyyspalvelut@rovaniemi.fi

Ohjaamo: 040 772 9236 (ma-pe klo 10-16), ohjaamo@rovaniemi.fi

Osaamo: 040 4488 086 (ma-pe klo 10-16), osaamo@rovaniemi.fi 

Työllisyyspalvelut sijaitsevat Ohjaamon ja Osaamon kanssa samoissa tiloissa Kauppakeskus Rinteenkulman 2. kerroksessa osoitteessa Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi. Tilat ovat avoinna ma-pe klo 10-16.

Mikäli et voi käyttää esimerkiksi Oma asiointia tai haluat lähettää sähköpostia joka sisältää henkilötietojasi, voit lähettää luottamuksellisia viestejä ja niiden liitetiedostoja turvasähköpostin avulla.

Rovaniemen kaupungin työntekijälle voit lähettää turvasähköpostia painamalla tästä.

TE-palveluiden työntekijälle voit lähettää turvasähköpostia painamalla tästä.