Elinvoimaluku

Elinvoimaluku saadaan, kun lasketaan kaupunkikeskustan lauantaiyritykset (lauantailiikkeet + ravintolat) ja vähennetään luvusta tyhjät liikehuoneistot. Saatu luku suhteutetaan kaupungin asukaslukuun. Näin syntyy kyseiselle keskustalle oma elinvoimaluku, Vitaly Index, jonka avulla kaupungit voivat seurata omaa kehittymistään vuosittain. Laskennassa liiketilat luokitellaan niiden käytön mukaan: lauantaisin palvelevat kaupat, ravintolat ja kahvilat, arkisin palvelevat yritykset ja tyhjät liiketilat.
Rovaniemi osallistui nyt toisen kerran kaupunkikeskustojen elinvoiman kehittymistä selvittävään tutkimukseen, jossa on mukana 39 kaupunkikeskustaa eri puolilta Suomea.

Elävät Kaupunkikeskustat ry

Laskenta perustuu valtakunnallisen Elävät Kaupunkikeskustat ry:n (EKK) menetelmään, jolla on jo viiden vuoden ajan seurattu kaupunkikeskustojen elinvoiman kehittymistä. Tilanne tarkistetaan vuosittain jalkautumalla keskusta-alueelle sekä päivittämällä muutokset tarkasti sähköiseen karttapohjaan. Rovaniemen keskustan elinvoimalaskennan alkukartoitus tehtiin lokakuussa 2017. 

Rovaniemi osallistui nyt toisen kerran kaupunkikeskustojen elinvoiman kehittymistä selvittävään tutkimukseen, jossa on mukana 39 kaupunkikeskustaa eri puolilta Suomea.
123Otsikkoteksti
12,4 Budjettiesityksen mukainen positiivinen tulos vuonna 2019
1234+Työpaikkojen kehitys alueellisesti