Etusivu>Ajankohtaista>Blogit>Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen: Taloudessa jylläävät intohimot – valmistelun ja päätöksenteon perustuttava faktaan
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista
Rovaniemen kaupungin blogit

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen: Taloudessa jylläävät intohimot – valmistelun ja päätöksenteon perustuttava faktaan

29.8.2018

Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen toivoo, että niin taloutta koskevat kuin muutkin kaupungin päätökset perustuisivat objektiiviseen ja oikeaan tietoon. "Julkisessa ja sosiaalisessa mediassa esitettävät yksipuoliset mielipiteet vaikuttavat usein yllättävästi poliittiseen päätösprosessiin", kaupunginjohtaja toteaa blogissaan.

 Sairaalan niemi7.jpg

Kunnalla on lakiin perustuva velvoite tuottaa kuntalaisille laajasti eri palveluja. Sen lisäksi kunta hoitaa valitsemiaan vapaaehtoisia toimintoja, jotka pääosin ovat kulttuuri- ja liikuntapalveluita, Rovaniemellä myös aluelautakuntatoiminta.

Talouden hallinta on haastavaa, koska kaupunkilaisten palveluvaateet ovat paljon suuremmat kuin mitä kaupungin talous mahdollistaa. Eri intressiryhmät voivat ajaa omia etujaan varsin sumeilematta. Julkisessa ja sosiaalisessa mediassa esitettävät yksipuoliset mielipiteet vaikuttavat usein yllättävästi poliittiseen päätösprosessiin.

Virkamiesten tehtävänä on valmistella rahoitusesityksiä, jotka ovat parhaita koko kaupungin ja asukkaiden näkökulmasta. Virkamiesten valmistelun on oltava objektiivista ja perustuttava faktaan. Rovaniemi on kasvava maakunnan pääkaupunki, jossa palvelutarpeet kaupunkilaisille ovat erityisen suuria.

Talouden tasapainottamisessa onnistuttiin ja velkaantuminen saatiin kuriin  

Säännönmukaisesti saamme lukea näkemyksiä kaupungin talouden hallitsemattomuudesta. Viime valtuustokaudella laadittiin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2017, jonka tavoite oli leikata aiempien vuosien määrärahojen liki kuuden prosentin kasvu 1,5 prosenttiin vuositasolla. Vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa, että tavoitteessa onnistuttiin alittaen myös velkaantumistavoite. Noina vuosina ei tuloveroprosenttia korotettu. Tavoite saavutettiin toimintojen kehittämisellä, konsernirakenteiden uudistamisella ja onnistuneella elinkeinotoiminnan kasvulla.

Rovaniemen talouden hallintaan ei vaikuta vain oma toiminta, vaan merkittävästi tarve sopeutua ulkopuolisten tekemiin ratkaisuihin. Ajankohtaisena asiana ovat nyt erikoissairaanhoidon ylittyneet kustannukset ja valtakunnalliset veroratkaisut, joiden kustannusvaikutus on tänä vuonna Rovaniemelle noin 10 miljoonaa euroa eli yhden veroprosentin verran.

Oikaisua uimahallikeskusteluun

Vuoden 2019 talousarvion pohjana on keskeisesti valtuustosopimus, jossa perustellusti on käsitelty investointeja ja niiden vaikutusta velkatason nousuun kohti kansallista kuntien keskiarvoa. Koulujen uudistaminen on hyvässä vauhdissa ja uusi uimahalli suunnitteluvaiheessa. Sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen väistötilaratkaisut ovat työn alla.

Julkisuudessa on esitetty harhaanjohtavasti, että uuden uimahallin investointirahat tulisi käyttää  sosiaali- ja terveyspalveluihin kuten vanhustenhoitoon ja vammaspalveluihin. Tosiasia on kuitenkin se, että uuden uimahallin käyttötalouskulut ajoittuvat aikaisintaan vuodesta 2021 eteenpäin, jolloin perusturvan palvelut ovat maakunnan vastuulla ja ne maksetaan valtion rahoituksella.

Toinen harhautus koskee kirjoittelua olympiauimareiden tarpeista. Sellaisia uimareita eivät uimahallihankkeen valmistelijat odota. Toki Lapin urheiluopisto on yksi Suomen olympiavalmennuksen keskuksia, mutta erityisesti talviurheilussa. On huomioitava, että urheiluopiston omistaja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on kaupungin omistuksessa 65-prosenttisesti. Näin ollen organisaatio kuuluu oleellisesti talouksineen Rovaniemen kaupunkikonserniin. Uimahalli tulee olemaan nimenomaan laajasti kaupunkilaisten, opiskelijoiden ja urheilijoiden käytössä. Se varmistaa ennaltaehkäisevästi kaupunkilaisten hyvinvointia.

Tahtoa verotuksen nostoon ei nyt ole, joten entistä keskeisemmäksi nousee kaupunkilaisten omavastuisuus palvelutuotannossa ja sen kustannuksista. Myös palveluverkon karsintaan ja palvelutason laskuun tulee varautua. Kaupungin päätöksenteossa on katsottava tulevaisuuteen.

Olemme kaikki rakentamassa elinvoimaista, toimivaa ja viihtyisää arktista pääkaupunkia!

Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen