Nuorisopalveluiden verkkosivut ovat uudistuneet
20.4.2016 15:14
 
Nuorille suunnattua verkkotiedotusta ja sosiaalista sisältömarkkinointia

Rovaniemen nuorisopalveluiden edellisestä nettisivujen päivityksestä on nyt kulunut aikaa noin kuusi vuotta. Siinä ajassa on ehtinyt tapahtua paljon muutosta niin nuorille suunnatun tiedotuksen ja neuvonnan saralla, verkkoviestinnän kuin meidän nuorisopalveluidenkin toiminnassa. Oli siis aika päivittää sivuja oikein kunnolla uusille tuulille. Uudistuksen myötä halusimme muuttaa samalla koko nuorisopalveluiden visuaalista ilmettä, nuorisopalveluiden logo sai päivitetyn ja freesatun ilmeen. 

Suurimmat muutokset on nähtävissä käyttöliittymä näkymässä sekä siinä että sivut ovat nyt luettavissa mobiilisti. Verkkosivut on suunniteltu vastaamaan ulkoasullisesti nykypäivää ja samalla Rovaniemen kaupungin ilmettä, sisällöt sekä niiden asettelu etusivuille on pyritty toteuttamaan siten, että ne palvelisivat sivuilla vierailijaa mahdollisimman laadukkaasti ja selkeästi, sivuilta olisi helppoa etsiä tietoa. Verkkosivujen suunnittelu aloitettiin viime keväänä kaupungin viestintäyksikön sekä nuorten kanssa. 

Iso uudistus on sivuilla otetun Flockler palvelualustan käyttöönotto. Flockler mahdollistaa sosiaalisen median ja erilaisten verkkopohjaisten sovellusten yhdistämisen. Palvelu kerää verkossa tuotetut sisällöt yhteen kanavaan, nutin verkkosivuilla Flockler näkymä on nähtävissä etusivulla sekä nuorisotilojen etusivuilla. Flocklerissa on nostettu esille alueellisilla nuorisotiloilla tapahtuvaa toimintaa, tapahtumia, kampanjoita, elävää tilannekuvaa ja videoita juuri siellä missä milloinkin olemme mukana. Alustalla saa kätevästi luotua erilaisia artikkeleita, nosteita ja tuotua verkosta nuorisoalan ajankohtaisia kampanjoita esille #hästäkeillä. Vuorovaikutteisuus ja yhdessä tekeminen nousee esille palvelimen käytössä.  Tästä olemme erityisen innoissamme! 

Tietopohjaisia verkkosivuja rakennettaessa, usein tekstin ja informaation määrä on suuri. Usein miettii, miten tiedon saisi koottua mahdollisimman selkeäksi, tiivistetyksi ja helposti luettavaksi? Uusilla sivuilla tieto osa-alue on koottu 12 eri teemaan. Sivuilta löytyy tekstin lisäksi videonosteita joilla voi katsoa vaikkapa: miten haen opintotukea verkossa. Tieto osa-alueille on koottu lisätietojen etsimiseksi valtakunnallisia linkkejä, unohtamatta kuitenkaan paikallisuutta, mistä tietoa , neuvontaa ja ohjausta löytyy aiheeseen läheltä. 

Uusina osa-alueina sivuilta löytyy myös päivystävät chat, puhelin ja nettipalvelut, mediapankki sekä Ohjaamo Rovaniemi. Päivystävien netti ja puhelinpalveluiden sekä Ohjaamo Rovaniemi- sivujen tarkoitus on tuoda esille selkeästi mistä ja keneen voit olla yhteydessä kun tarvitset ohjausta ja apua elämäsi eri tilanteissa. Mediapankista löytyvät julkaisut, viestinnän materiaalit, videot ja kuvat.

Verkkosivujen uudistuksen myötä, läsnä on vahvasti myös ajatus siitä kuinka tärkeää on että tieto pysyy ajantasalla ja palvelua kehitetään jatkuvasti. Nyt varsinainen työ on vasta  edessä ja odotamme innolla päästä kokeilemaan ja testaamaan uutta Flockleria ja sen mahdollisuuksia. Olemme tyytyväisiä uuteen ilmeeseen ja toivomme kätettävyyden helpottuvan sekä oikean tiedon löytyvän nopeasti. Otamme mielellämme vastaan myös käyttäjien kokemuksia ja palautetta uusista sivuista. Palaute on ensiarvoisen tärkeää jotta voimme kehittää palveluja myös tulevaisuudessa. 

 Lopuksi haluaisin rohkaista kaikkia hyödyntämään nykyaikaisen viestinnän mahdollisuuksia, uskalla kokeilla, uskalla epäonnistua, hyödynnä sosiaalista mediaa ja siellä olevia mahdollisuuksia. Yksin asioiden kanssa ei tarvitse olla, sitä varten on nykyään tarjolla paljon erilaista koulutusta ja tukea.

Tiedotus terveisin: Hanne 
 
Hanne-blogikuva.jpgHanne-Maria Ojuva