Rovaniemen liikennepuistotoiminta
1.7.2016 14:22
 


Kesällä 2015 Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut aloitti ohjatun liikennekasvatustoiminnan Korkalovaarassa sijaitsevassa liikennepuistossa. Ohjattu toiminta käynnistettiin viime kesänä parinkymmenen vuoden tauon, jolloin puisto kunnostettiin ja puiston toimintaa markkinoitiin asiakkaiden tietoon. Toiminnan käynnistämisessä pääroolissa oli sponsorikumppanit, jotka lahjoituksillaan sponsoroivat liikennepuistoon polkuautot. Viime kesänä autoja puistoon sponsoroivat Entisten nuorten Rovaniemi EnR, Lapsec Oy, Rovaniemen kehitys sekä Lions club.

Viime kesänä liikennepuisto sai hyvän vastaanoton ja tavoitti asiakkaista laajasti. Liikennekasvatus on erittäin tärkeä ennaltaehkäisevä työmuoto lasten ja nuorten keskuudessa ja pidämme tärkeänä jatkaa ja ylläpitää tätä toimintoa. Tänä kesänä olemme aloittaneet toiminnan 13.6. ja todenneet suosion olevan niin laajaa, että uusien autojen tarve puistossa on suuri. Tänä vuonna sponsorihaasteen otti vastaan Autokoulu Nuutinen, joka sponsoritoiminnallaan tuki erittäin tärkeää liikennekasvatusta edistävää toimintaa paikallisten lasten keskuudessa.

Liikennekasvatus on paljon laajempi kokonaisuus kuin vain nippu sääntöjä. Siihen liittyy ennakointi, turvallisuus, terveysriskien tunnistaminen ja niiden välttäminen, vastuullisuuteen kasvaminen, sosiaalinen ja eettinen näkökulma, muiden huomioiminen ja kulkutapojen valinnat.

Liikennekasvatuksessa on keskeistä paikallisuus, toiminnallisuus, tavoitteellisuus, ongelmanratkaisu, jatkuvuus ja yhteistyö asuinalueen asukkaiden kanssa. Tuloksellisinta liikennekasvatus on silloin, kun sitä toteutetaan yhteistyössä koko ympäröivän yhteisön kanssa. Rovaniemellä haluamme jatkaa liikennekasvatustoimintaa, koska liikenneopetuksen aloittaminen jo lapsena luo pohjan turvalliselle liikennekäyttäytymiselle. Jalankulkijoina 7–9-vuotiaille lapsille sattuu eniten henkilövahinkoja. Lapsi liikenteessä liikkujana eroaa aikuisesta huomiokykynsä vuoksi ja siksi liikenneopetus on tärkeää. Erityisesti Rovaniemen keskustassa lasten valppaus liikenteessä ennaltaehkäisee monelta vaaratilanteelta.

Lasten liikennekasvatuksen tavoitteet ovat:
– herättää lapsen kiinnostus liikenteeseen
– tehdä lapsen oma liikkuminen turvalliseksi liikenteessä
– positiivisen asenteen luominen liikenteeseen
– ennaltaehkäistä liikenneonnettomuuksia ja tapaturmia
– tehdä liikennemerkit ja –säännöt lapsille ymmärrettäviksi

Opetuksen sisältö liikennepuistossa koostuu tärkeimmistä jalankulkijan ja pyöräilijän liikennesäännöistä, kuten liikennemerkeistä, suojatien ylittämisestä, käyttäytymisestä liikenteessä, sääntöjen merkityksestä, turvallisten reittien valitsemisesta sekä vuodenaikojen vaikutuksesta liikenteessä liikkumiseen.

Kohtaamista ja toimintaa

Liikennepuistossa järjestetään eriaiheisia teematoimintapäiviä ja ohjattua toimintaa, johon puistossa vierailevat lapset perheineen voivat osallistua. Järjestettävistä toiminnoista ilmoitetaan Liikennepuiston Facebook-sivulla. Kesällä 2016 puistossa toimii myös kesäkahvila Makijaa mahan täydeltä, joka on paikallisen nuoren perustama yritys. Kahvilasta saa suussa sulavan herkulliset kakut ja leivokset, suolaista välipalaa sekä myös jäätelopallot. Kahvila toimii idyllisenä kohtauspaikkana monelle eri-ikäiselle, niin lähiympäristön asukkaalle kuin kauempaakin saapuvalle matkailijalle. 

Tervetuloa tutustumaan liikennepuistoon Korkalovaarassa osoitteessa Miehentie 12. 

Kesäterveisin:

 
20160522_161531~2_resized.jpgAnnemari Ukskoski