Etusivu>Ajankohtaista>Blogit>Rovaniemi – kiistaton arktinen pääkaupunki
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista
Rovaniemen kaupungin blogit

Rovaniemi – kiistaton arktinen pääkaupunki

10.11.2017

Napapiirillä sijaitessaan ja laajan arktisen osaamisen kaupunkina Rovaniemi on kiistaton Suomen ja Euroopan Unionin arktinen pääkaupunki. Kaupunkistrategiassa arktinen profiili on keskeinen sisältö. Pitkän kehitystyön tuloksena Rovaniemestä on muodostunut globaalisti johtava arktisen matkailun kaupunkikohde, toteaa blogissaan kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Revontulet

Arktisten maiden ympäristöministereiden kokous Rovaniemellä vuonna 1991 käynnisti nykyisen Arktisen Neuvoston laajan yhteistyön. Kaupungin roolia arktisessa yhteistyössä on vahvistanut Suomen itsenäisyyden 75-vuoden juhlarakennuksena toteutettu Arktikum-talo ja erityisesti siihen sijoittunut Arktinen keskus.

Napapiirillä sijaitessaan ja laajan arktisen osaamisen kaupunkina Rovaniemi on kiistaton Suomen ja Euroopan Unionin arktinen pääkaupunki. Kaupunkistrategiassa arktinen profiili on keskeinen sisältö. Pitkän kehitystyön tuloksena Rovaniemestä on muodostunut globaalisti johtava arktisen matkailun kaupunkikohde. Matkailijaryhmät edustavat poikkeuksellisen laajasti eri kansallisuuksia. Hyvä vetovoimaisuus on johtanut voimakkaaseen matkailuhankkeiden rakentamiseen viime aikoina. Laajentunut majoitustarjonta, monipuolistuva ravintolakulttuuri, hyvä ympäristön laatu ja parantuneet liikenneyhteydet ovat osaltaan vahvistamassa Rovaniemen kansainvälistä kehitystä.

Toukokuussa 2017 Suomen alkanut puheenjohtajuus Arktisessa Neuvostossa tulee nostamaan osaltaan Rovaniemen roolia yhteistyössä. Arktisten maiden ympäristöministerit ovat kokoontumassa Rovaniemelle 27 vuoden tauon jälkeen ensi vuonna ja puheenjohtavuutemme päättävä ulkoministerikokous pidetään toukokuussa 2019. Siinä välissä on virkamieskokouksia, joiden yhteydessä on mahdollisuus esitellä alueellista osaamista arktisissa kysymyksissä.

Vuonna 1991 alkaneen Rovaniemi-prosessin jatkumona Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto, Arktinen keskus ja Suomen arktinen seura järjestävät Arctic Spirit -konferensseja, jotka painottuvat aina ajankohtaisiin aiheisiin politiikan, tutkimuksen ja yrityssektorin osalta. Marraskuun 2017 konferenssi tuo vahvan lisämausteen Suomen puheenjohtajakaudelle ja nostaa agendalle myös arktisten alueiden ja kaupunkien yhteistyöasiat. Siihen on tulossa hyvä edustus myös EU:n komissiosta ja YK:sta.

Rovaniemen kaupunki on mukana arktisten kaupunkien kehittyvässä verkostossa omilla vahvuuksillaan. Olemme myös johtavia kaupunkeja maailmanlaajuisessa talvikaupunkien yhdistyksessä, jossa Rovaniemen erityisvastuu on arktinen muotoilu. Kaupunki omistaakin Arctic Design Capital -tavaramerkin, jonka puitteissa tätä kansainvälistä yhteistyötä kehitetään. Tämä kehitystyö toteutetaan hyvällä kumppanuudella Lapin yliopiston taiteiden ja muotoilun tiedekunnan, Lapin ammattikorkeakoulun teknisen koulutusalan sekä alueen yritysten kanssa.

Edellä mainittujen prosessien tuloksena Rovaniemellä nähdään paljon arktista toimeliaisuutta. Lisääntyvä kokous- ja tutkimustoiminta, kasvava matkailu ja investoinnit parantavat palveluita sekä tuovat tuloa ja työtä asukkaille. Toisaalta on tärkeää, että asukkaat ja muut toimijat ottaisivat tämän arktisen ulottuvuuden huomioon myös omassa arjessaan ja työssään. Kaupunki-ilmeen rakentamisessa tämä voisi näkyä.

Yksittäisen kaupungin myönteinen profiloituminen kansainvälisesti suuresta joukosta kaupunkeja edellyttää osallisuutta ja sitoutumista eri toimijoilta niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansallisesti myös valtion taholta. Tähän yhteistyöhön kutsun kaikki aktiivisesti tuomaan panoksensa Rovaniemen ja Suomen kansainvälisen kehittämisen tavoitteena!

Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Esko Lotvonen, Rovaniemen kaupunginjohtaja