Etusivu>Ajankohtaista>Blogit>Rovaniemi arvostaa perusopetuspalveluja – koulutus on kilpailuvalttimme
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista
Rovaniemen kaupungin blogit

Rovaniemi arvostaa perusopetuspalveluja – koulutus on kilpailuvalttimme

1.3.2017

Meidän tulee huolehtia päämäärätietoisesti Rovaniemen elinvoimaisuuden kehittämisestä ja samalla meidän on varmistettava jatkuva uudistumiskykymme. Näin huolehdimme parhaiten siitä, että myös perusopetus on taloudellisesti kestävällä pohjalla, kertoo sivistyspalveluiden toimialajohtaja Antti Lassila blogissaan.

koulu.jpg

Vaikka Rovaniemelläkin on karsittu opetukseen käytettäviä määrärahoja, panostamme edelleen perusopetukseen valtakunnallisesti verrattuna kiitettävästi.

Annamme perusopetuksen oppilaille opetusta monta viikkotuntia enemmän kuin valtioneuvoston minimituntimäärä edellyttää, olemme myös investoineet tietotekniikkaan sekä uusiin koulutiloihin, ja pyrimme kouluttamaan opettajia säännöllisesti uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetukseen sijoittaminen on Rovaniemeltä tietoinen päätös ja valinta, sillä tämän panostuksen voi nähdä toimivan kaupunkimme alueellisena ja kansallisena kilpailukeinona, kun veronmaksajista käydään kisaa.

Panostuksemme perusopetukseen ei ole kuitenkaan itsestään selvyys. Valtion vastuu perusopetuksen rahoituksesta on pienentynyt huomattavasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana ja olemme muutoinkin eläneet taloudellisesti haastavia aikoja. Tästä on ollut seurauksena se, että vain taloudellisesti vahvimmat kunnat ovat voineet panostaa edelleen riittävästi opetukseen. Samalla kertaa vahvat kunnat ovat pitäneet huolta myös kilpailuedustaan. Meidän tuleekin huolehtia päämäärätietoisesti Rovaniemen elinvoimaisuuden kehittämisestä ja samalla meidän on varmistettava jatkuva uudistumiskykymme. Näin huolehdimme parhaiten siitä, että myös perusopetus on taloudellisesti kestävällä pohjalla ja voimme turvata riittävät resurssit itse oppilaiden opetukseen.

Rovaniemen kaupunkiin kuuluvat samaan aikaan sekä kaupunkimainen keskusta, keskustan lähellä oleva maaseutu kuin myös haja-asutusalueet. Jotta myös harvaan asutuilla voidaan säilyttää laadukkaat perusopetuspalvelut, meidän on huolehdittava maaseutualueiden vetovoimaisuudesta, viihtyisästä elinympäristöstä, aktiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Näin maaseutualueet vetävät puoleensa uusia asukkaita.

Huoli maaseutualueiden oppilaiden yhdenvertaisista oppimisedellytyksistä nousee esille myös tuoreen Pisa-tutkimuksen tuloksissa, sillä kaupungeissa koulua käyvien oppilaiden osaaminen on korkeammalla tasolla kuin maalla asuvien oppilaiden. Miksi näin on? Tähän kysymykseen Pisa ei anna vielä vastausta, vaan asia tarkentunee jatkoselvittelyissä.

On hyvä myös varautua valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen niin strategisesti kuin operatiivisesti. Jos hallituksen maakunta- ja soteuudistus toteutuu, kunnilta poistuu paljon tuloja mutta samalla poistuvat raskaat sote-vastuut. Tämä muutos on myös kunnille mahdollisuus kirkastaa kunnan tehtävänä säilyvän peruskouluopetuksen merkitystä samoin kuin muidenkin kuntiin jäävien palvelujen merkitystä.

Antti Lassila
Antti Lassila, sivistyspalveluiden toimialajohtaja