• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista
Rovaniemen kaupungin uimahallihanke

Rovaniemen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunki on käynnistänyt uuden uimahallin suunnittelun Ounasvaaralle. Kaupungin keskustassa sijaitsevaan Vesihiisi-uimahalliin tehdään kesällä 2019 kriittisimmät korjaustyöt.

Vesihiiden korjaukset ovat valmisteluvaiheessa. Korjaukset on tarkoitus ajoittaa kesä-elokuun väliselle ajalle, jolloin halli on kiinni. Uimahallin tiloissa toimiva kuntosali Actic Rovaniemi on kuntalaisten käytössä uimahallin korjaustöistä huolimatta. 

Havainnekuva Ounasvaaralle suunnitellusta uimahallista ulkoapäinHavainnekuva Ounasvaaralle suunnitellusta uudesta uimahallista.

Ounasvaaralle kaavaillun uuden uimahallin suunnittelu on edennyt toteutussuunnitteluvaiheeseen. Tällä hetkellä kaikkia suunnitelmia tarkennetaan ja yhteensovitetaan niin, että urakkakilpailutus voidaan aloittaa syksyllä 2019. 


Hallin kustannusarvio tarkentuu toukokuussa. Tämän jälkeen alkaa rakentamisen valmisteluvaihe.

Havainnekuva uuden uimahallin uimaradoistaHavainnekuva uuden uimahallin sisätiloista. 

 

 
Usein kysyttyä

Vesihiiden peruskorjaukseen liittyvät kysymykset

Kauanko Vesihiisi on kesällä kiinni ja mistä alkaen?
Mikäli korjausurakka saadaan käynnistettyä ajallaan, kestää korjaustyöt kolme kuukautta. Tämän hetken suunnitelman mukaan uimahalli on kiinni kesä - elokuun. Sulku alkaa heti kuun alussa, eli 3.6.2019.

Hyvitetäänkö kausikorttien ostajille sulkuaika jotenkin?
Kyllä, kausikorttien käyttöaikaa jatketaan vastaava aika ensi vuoden puolelle.

Miksi sulkuaika on juuri kesällä?
Kesällä Vesihiiden käyttäjämäärät ovat selkeästi pienemmät kuin muina kuukausina. Halusimme valita ajankohdan, josta olisi mahdollisimman vähän haittaa käyttäjille.

Pidetäänkö uimakouluja kesällä ja jos pidetään niin missä?
Uimakoulut järjestetään Santasportin tiloissa heinäkuussa, mutta niitä joudutaan hieman vähentämään aiemmasta.

Tehdäänkö musiikkiliikuntasaleihin remontteja ja ovatko ne kesän aikana käytettävissä?
Niihin ei tehdä remontteja, mutta tilat ovat kuitenkin suljettuna remontin ajan, koska kuntosali tarvitsee pukuhuonetiloja.

Miten korjaus vaikuttaa vapaa-ajan lautakunnan käyttötalouteen tänä vuonna?
Vuokrankorotuksia on tulossa noin 200 000 euroa.

Mihin Vesihiiden työntekijät menevät sulun ajaksi?
Työntekijät pitävät heinäkuun ajan uimakouluja Santasportilla. Kesä- ja elokuussa järjestetään muuta liikunnallista toimintaa kaupunkilaisille. Lisäksi vuosilomat pidetään kesän aikana.

Onko kuntosalin käyttäjillä sauna käytettävissä kesäsulun ajan? 
Valitettavasti saunatilat eivät ole sulun aikana käytössä. 

Suljetaanko Vesihiisi-uimahalli silloin kun Ounasvaaran uusi uimahalli valmistuu?
Tällä hetkellä voimassa olevat päätökset ja valtuustosopimus tukevat kahden hallin mallia. Eli Vesihiiden sulkemisesta ei ole päätetty. 

 

Ounasvaaran uimahalliin liittyvät kysymykset

Miksi Ounasvaara on valikoitunut uuden uimahallin sijoituspaikaksi?
Uimahalliin on tulossa kaksi kertaa enemmän allastilaa kuin nykyisiin halleihin yhteensä. Lisäksi halliin ei tarvitse rakentaa lisäpalveluita, kuten kuntosalia tai ravintolaa, koska Ounasvaaralta löytyy jo hyvin palveluita. 

Lisäksi käynnissä on Ounasvaaran alueen laajempi kehittämistyö. Kehittämistyö perustuu kaupungin strategiaan, jonka mukaan Ounasvaaran alueen elinvoimaisuutta tuetaan, jotta alueelle muodostuisi vahva liikunnan, hyvinvoinnin ja matkailun keskittymä. 

Kenelle uusi uimahalli on tarkoitettu?
Hallia suunnitellaan kaikkien kuntalaisten vesiliikuntapaikaksi. Eri ikä- ja erityisryhmät otetaan suunnittelussa huomioon. Suunnitelmissa on huomioitu kilpauinti vain kansallisten uintikilpailujen järjestämistä varten.

Mahtuuko alueelle pysäköimään uuden hallin myötä?
Suunniteltujen lisäpaikkojen myötä parkkipaikkojen kokonaismäärä tulee olemaan yli 800 kpl.

Paljonko uusi uimahalli maksaa ja mistä rahat otetaan?
Tämän hetkinen kustannusarvio on 22,7 miljoonaa euroa rakennuksen osalta ja 0,9 miljoona euroa aluetöiden osalta. Seuraavan kerran kustannusarvio tarkistetaan toukokuussa ja viedään tiedoksi ohjausryhmälle, joka tarvittaessa päättää suunnitelmien tarkistamisesta.

Kaupunki rahoittaa investointinsa lainarahalla. Investointi jakaantuu siten useammalle vuodelle, jopa vuosikymmennille. 

Millaisille käyttäjämääriä varten uutta uimahallia on suunniteltu?
Vesihiidessä ja Santasportissa on tällä hetkellä yhteensä noin 320 000 uimahallikäyntiä. Tavoitteena on, että yhteensä tulisi olemaan noin 400 000 uimahallikäyntiä kun kaksi hallia on käytössä.  

Otetaanko energiaratkaisuissa huomioon synergiaedut Lappi Areenan kanssa? 
Kyllä otetaan. 


Rovaniemen uimahallihanke