• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
PTV ja lukuohjelma

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

Päiväkodeissa varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta yksiköt laativat oman varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Päiväkodit ovat avoinna maanantaista perjantaihin klo 7.00–17.00 (tarvittaessa 6.00-18.00 työ- tai opiskeluperusteisesti). Osa päiväkodeista on avoinna maanantaista sunnuntaihin klo 22 asti. Ympärivuorokautinen päiväkoti on avoinna joka päivä 24 tuntia.

Lapsen varhaiskasvatustarpeen mukaiset vaihtoehdot:

 • kokoaikainen varhaiskasvatus eli varhaiskasvatustarve yli 7 h päivässä, yli 16 päivänä kuukaudessa / enintään 15 päivää kuukaudessa / enintään 10 päivää kuukaudessa
 • kokoaikainen varhaiskasvatus eli varhaiskasvatustarve alle 7 h päivässä, yli 16 päivää kuukaudessa / enintään 15 päivää kuukaudessa / enintään 10 päivää kuukaudessa
 • osa-aikainen varhaiskasvatus eli enintään 5 tuntia päivässä, yli 16 päivää kuukaudessa
 • osa-aikainen varhaiskasvatus eli varhaisvatarve 4 tuntia päivässä, yli 16 päivää kuukaudessa. Varhaiskasvatusaika ma-pe klo 8-12.
 • maksuttoman esiopetuksen lisäksi voi hakea varhaiskasvastusta yli 5 tuntia päivässä / 4-5 tuntia päivässä / alle 4 tuntia päivässä.

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen:

 • Hae varhaiskasvatuspaikkaa uudelle toimintavuodelle (1.8.-31.7.) helmikuun loppuun mennessä. Tarvittaessa voit hakea paikkaa myös toimintavuoden aikana.
 • Tee varhaiskasvatuspaikkahakemus sähköisessä asioinnissa helmikuun loppuun mennessä. Jos varhaiskasvatuspaikan tarve ilmenee toimintavuoden aikana, tee hakemus viimeistään 4 kuukautta ennen aloitusta. Kiireellisissä tapauksissa työn tai opiskelun alkamisen vuoksi on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Tee jokaiselle lapselle oma hakemus. Mikäli lapsesi ei tarvitsekaan varhaiskasvatuspaikkaa, peru hakemus sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi.
 • Toimita tuloselvitykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten viimeistään ensimmäisen varhaiskasvatuskuukauden aikana. Mikäli et toimita tuloselvityksiä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu. Lue tarkemmin asiakasmaksuista Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöistä.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen:

 • Varhaiskasvatuspaikasta pyritään ilmoittamaan perheille viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista. Jos ette ota varhaiskasvatuspaikkaa vastaan, peru se päätöksessä olevan ohjeen mukaisesti.

Siirron hakeminen:

 • Tee sähköinen siirtohakemus, jos lapsellasi on jo kunnallinen varhaiskasvatuspaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen varhaiskasvatusyksikköön. Siirtoa voit hakea ympäri vuoden. Elokuussa alkavaa toimintavuotta koskevat siirtohakemukset tehdään tammikuun loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen:

 • Irtisano varhaiskasvatuspaikka sähköisessä asioinnissa. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä varhaiskasvatusta voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Maksupäätökset tehdään huoltajien toimittamien tuloselvitysten, tositteiden ja liitteiden perusteella. Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja eräpäivä on 26. päivä.

Verkkoasiointi

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen nykyisille asiakkaille

Sähköisen asioinnin kautta nykyiset asiakkaat voivat hoitaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyviä asioita sähköisesti.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen uusille asiakkaille

Sähköisen asioinnin kautta uudet asiakkaat voivat hoitaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyviä asioita sähköisesti.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Muksunetti

Rovaniemellä on varhaiskasvatuksessa käytössä Muksunetti, joka on sähköinen yhteydenpitokanava kodin ja päiväkodin välillä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palautetta lasten varhaiskasvatuspalvelusta

Verkkosivun kautta voit lähettää sähköisesti palautetta varhaiskasvatuspalveluista.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen

Tästä pääset ilmoittamaan selaimella lapsesi varhaiskasvatusajat. Lataamalla mobiilisovelluksen voit ilmoittaa varhaiskasvatusajat mobiililisti.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajille voit lähettää sähköpostia tai soittaa halutessasi tietoa varhaiskasvatuksesta ja sen vaihtoehdoista.

Lisää tietoa
Puh. +358 16 3226600

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus - varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakassihteereille voit soittaa asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
Puh. +358 16 3226587 Puh. +358 16 3226590

Lomakkeet

Lapselle varatut hoitopäivät

Jos et pääse ilmoittamaan varhaiskasvatusaikoja selaimessa tai mobiililaitteella, ilmoitetaan varhaiskasvatusajat tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päivähoidon ja esiopetuksen hakemus- ja muutoslomake

Tällä lomakkeella haetaan varhaiskasvatus ja esiopetuspaikkaa tai muutosta olemassa olevaan paikkaan.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päivähoidon toimintaan liittyvä selvityspyyntölomake

Tällä tulostettavalla lomakkeella tehdään varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä selvityspyyntö.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päiväkodissa, koulussa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettavan lääkehoidon suunnitelma

Jos lapsi tarvitsee lääkehoitoa päiväkodissa, täytetään tämä lääkehoidon suunnitelma yhdessä huoltajan ja päiväkodin henkilökunnan kanssa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Sopimus hoitopaikkatakuusta

Tällä lomakkeella haetaan varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuuta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Erityisruokavaliot

Verkkosivulta saat tietoa erikoisruokavalioista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöt

Rovaniemen asiaskasmaksusäännöistä löydät tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun liittyvistä asioista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskaskasvatuksen järjestämistä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu - ohjeet asiakkaalle (25.5.2018)

Ohjeessa kerrotaan, mitä tulotietoja pitää toimittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määritystä varten.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuri

Asiakasmaksulaskurilla voit laskea varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrän.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Verkkosivulle on koottu Rovaniemen varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen palveluseteliin liittyviä tulostettavia lomakkeita.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin asiakasohje

Ohjeeseen on koott ohjeita sähköisen asioinnin käyttämiseen.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Liittyvät palvelut

Kouluruokailu

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

Katso tiedot

Tietoa varhaiskasvatuksen palveluseteliyrittäjille eli palveluntuottajalle

Yksityinen yrittäjä voi järjestää varhaiskasvatusta kunnan maksaman palvelusetelin tukemana.

Katso tiedot

Perhepäivähoito esiopetusikäisille

Perhepäivähoidossa olevat esikoululaiset siirtyvät esiopetuspaikasta perhepäivähoitopaikkaan esiopetuksen jälkeen.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Palvelupisteet