Etusivu>Päätöksenteko
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
puheenjohtajisto.jpg
Juhani Juuruspolvi (kok, kh:n 2. vpj), Harri Rapo (sd, kh:n 1. vpj) Liisa Ansala (kesk, kh:n pj), Heikki Autto (kok, valtuuston pj) Susanna Junttila (kesk, valtuuston 1. vpj), Johanna Ojala-Niemelä (sd, valtuuston 2.vpj), Aatos Nätynki (vas, valtuuston 3. vpj)
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ota yhteyttä

Kaupungin kirjaamo
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi
puh. 016 322 6014
fax.  016 322 6450
kirjaamo(at)rovaniemi.fi

1.1.2017 alkaen toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät CaseM-asianhallinnan julkaisujärjestelmästä.

Aiempien vuosien pöytäkirjoja voit tiedustella kaupunginkirjaamosta, kirjaamo(at)rovaniemi.fi tai puh. 016 322 6014.

Päätöksenteko
Rovaniemen kaupungin hallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuusto valvoo kaupungin toimielinten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se hoitaa kaupungin hallinnon järjestämisen, käyttää kaupungin taloudellista valtaa ja ilmaisee sen mielipiteen ja valitsee toimielinten jäsenet.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtävä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Lautakuntien ja johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallinto- ja johtosäännössä. Lauta- ja johtokuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Viranhaltijapäätöksiä tekevät esimiesasemassa olevat viranhaltijat, joiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta on määrätty hallinto- ja johtosääntöjen luvussa neljä. Vastuualueiden ja palvelukeskusten päälliköiden tehtävät ja ratkaisuvalta määräytyy ao. toimielimen ja osaston johtajan päätöksellä.

-------

Kaupunginjohtajan tehtäviksi hallintosääntö määrää kaupungin johtamisen, toiminnan tuloksellisuuden seurannan ja raportoinnin sekä kaupungin organisaatiokulttuurin kehittämisen.
Kaupunginjohto

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Kehitysjohtaja  Riitta Erola 
Tekninen johtaja Martti Anttila
Perusturvan toimialajohtaja Markus Hemmilä
Sivistysjohtaja Antti Lassila

kaupunginjohtaja Esko Lotvonen


 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto 2017:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto, kok
1. varapuheenjohtaja Susanna Junttila, kesk
2. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, sdp
3. varapuheenjohtaja Aatos Nätynki, vas 
 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto


 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto 2017:
puheenjohtaja Liisa Ansala, kesk
1. varapuheenjohtaja Harri Rapo, sdp
2. varapuheenjohtaja Juhani Juuruspolvi, kok

LiisaAnsala.jpg